Uitdaging Antwerpen en Brussel
...

Uitdaging Antwerpen en BrusselAntwerpen en Brussel zijn twee van de 18 Europese steden die meedingen naar de titel "Eerste Europese stad van de informatietechnologie". In dit initiatief dat "The Bangemann Challenge" heet daagt de Zweedse stad Stockholm elke andere Europese stad uit om beter te presteren dan haarzelf in de 10 cruciale punten voor informatietechnologie die in het rapport worden genoemd. Antwerpen nam de handschoen op voor zes criteria : leren op afstand, universiteitsnetwerken, telematica voor KMO's, gezondheidszorg, overheidsadministratie en de stedelijke informatiesnelweg. Boudewijn Van Hoey, van het centrum Cipal, relativeert de "wedstrijdgeest" van het project : "Bedoeling is in eerste instantie om de steden onderling te laten samenwerken." Volgens Van Hoey bereidt de stad Antwerpen een videoconferencing-project voor waarbij een 5- à 6-tal klaslokalen voor de ambtenaren ter beschikking zullen worden gesteld om zich bij te scholen. De informatie zou via het lokale glasvezelnet Manap verzonden worden. Op ditzelfde net wisselen een aantal ziekenhuizen nu reeds medische beeldinformatie uit. Ook de stedelijke overheid maakt reeds gebruik van het Manap. "Op termijn willen we hiermee de stedelijke dienstverlening naar de burger toe verbeteren, door middel van interactieve tv-schermen thuis bij de kabelabonnee en op straat via de informatiekiosken." In de haven die reeds is uitgerust met Apics (het Antwerp Port and Control System) en Seagha (het privé-net voor elektronische data-uitwisseling) is er een systeem van informatie-uitwisseling voorzien tussen KMO's voor de aangifte van gevaarlijke goederen. Opvallend : de punten waarop Antwerpen niet inschreef, zijn telewerken, weg- en luchtverkeerbegeleidingssystemen en electronic tendering (een vorm van elektronische order- of offerteverwerking). Ook het netwerk voor de Antwerpse universiteit(en) draait volgens Van Hoey wegens omstandigheden op een laag pitje. Voor de kandidatuur van Brussel doet Technopool het nodige coördinatiewerk. Info. : The Bangemann Challenge, Hantverkargatan 2, S-105 35 Stockholm, Sweden, tel. 0046-8-785.90.00, fax. 0046-8-650.16.40.