De Agusta-affaire en de Dassault-affaire. De Dutroux-affaire en de Di Rupo-zaak. De nog steeds onopgeloste moord op André Cools, de guerre des flics, de Atoma-schriftjes van Leo Delcroix en de milieuboxen van Theo Kelchtermans. De miljardenverdwijntruc van de Belgische regering en als klap op de vuurpijl een ogenschijnlijk door Karl Marx en Friedrich Engels overheerste Mars voor Werk in het Waals-Brabantse Tubeke. Afgelopen zaterdag deden ook de Vlaamse vakbonden hun duit in het zakje. ACV en ABVV deden de Waalse Mars voor Werk nog eens over. Zij eisen werk in Limburg én een job voor de Belgische militairen.
...

De Agusta-affaire en de Dassault-affaire. De Dutroux-affaire en de Di Rupo-zaak. De nog steeds onopgeloste moord op André Cools, de guerre des flics, de Atoma-schriftjes van Leo Delcroix en de milieuboxen van Theo Kelchtermans. De miljardenverdwijntruc van de Belgische regering en als klap op de vuurpijl een ogenschijnlijk door Karl Marx en Friedrich Engels overheerste Mars voor Werk in het Waals-Brabantse Tubeke. Afgelopen zaterdag deden ook de Vlaamse vakbonden hun duit in het zakje. ACV en ABVV deden de Waalse Mars voor Werk nog eens over. Zij eisen werk in Limburg én een job voor de Belgische militairen. Buitenlandse investeerders moeten goed gek zijn om nog maar één frank in dit België te steken, zo zou men kunnen concluderen. De realiteit is echter anders : vorige week nog viel de beslissing over twee nieuwe, buitenlandse investeringen in Vlaanderen. Samen goed voor 1,5 miljard frank investeringen en meer dan 300 jobs."Buitenlandse investeerders worden wel geraakt door subjectieve gegevens, maar laten zich bij het nemen van investeringsbeslissingen gelukkig leiden door puur objectieve criteria," verklaart Jean-Pierre Vandeloo (38 j.), directeur van Investeren in Vlaanderen, de nieuwe benaming voor Flanders Investment Opportunities Council ( FIOC), de Vlaamse overheidsdienst voor het aantrekken van buitenlandse investeringen. TRENDS. Buitenlandse investeerders leggen het huidige, weinig benijdenswaardige politieke en sociale beeld van België dus simpelweg naast zich neer ? JEAN-PIERRE VANDELOO. Dat beweren is de waarheid geweld aandoen. Er rijzen wel degelijk problemen. De perceptie van België binnen bepaalde economische kringen is echt niet van die aard om er tevreden mee te zijn. Na de diverse corruptieschandalen én de Dutroux-affaire leek de Mars voor Werk in Tubeke voor zover ik dat kan inschatten nochtans tamelijk klein bier. Oké, men heeft die beelden uit Clabecq tot in Washington kunnen zien én men heeft daar in geen geval mee kunnen lachen. Maar de impact van dit soort manifestaties moet niet worden overdreven, integendeel. Investeerders laten zich niet leiden door dit soort subjectieve waarnemingen. In business tellen de feiten, niks anders dan de feiten. Ondernemers beslissen op basis van objectieve gegevens ; niet op basis van wat de media als verkoopwaardig inschatten. Zeker de Angelsaksische wereld laat zich door dit soort manifestaties niet afschrikken. De Mars in Tubeke heeft een uiterst marginale invloed gehad op buitenlandse investeerders. Als er al één is geweest. Het lijkt wel alsof u het niet erg vindt dat België slecht oogt op internationaal niveau ?Ach neen. Ik schep daar helemaal geen genoegen in. Ik stel alleen vast dat kandidaat-investeerders daar uiteindelijk weinig aandacht aan besteden. Tegelijkertijd echter groeit in het buitenland een gevoel van : ginder worden de zaken tenminste aangepakt. Heel wat buitenlandse investeerders zien dat in hun eigen land de schandalen bedekt worden gehouden terwijl ze in België dan toch maar worden bovengehaald. In stilte hoopt men dat die openbaring meteen een aanzet is om één en ander ook werkelijk aan te pakken."Dutroux, Dassault, de Mars voor Werk : het is toch vooral Wallonië dat in een slecht daglicht komt ? Vlaanderen blijft voorlopig gespaard ?Laten we met beide voeten op de grond blijven : buitenlandse kandidaat-investeerders maken tijdens de eerste contactname amper een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Het buitenland kent, spijtig voor Vlaanderen, in eerste instantie België. En België is dan synoniem met het hart van Europa en Brussel. Gelukkig associëren buitenlandse ondernemers Vlaanderen, ondanks alle schandalen, nog overwegend met een modern beleid, goede economische randvoorwaarden én goed opgeleide mensen.Kan u die bewering staven ?U wil concrete voorbeelden ? Investeren in Vlaanderen heeft de voorbije twaalf maanden 240 investeringsdossiers ter tafel gekregen. Daarvan zijn er 44 concreet afgewerkt. Samen zijn die goed voor 17 miljard Belgische frank investeringen in Vlaanderen. Nog concreter : vorige week toch de week ná de Tubeekse Mars voor Werk én temidden de Dassault-affaire zijn twee belangrijke investeringscontracten gesloten. Het Duitse Stankiewicz en het Franse Plastic Omnium hebben toen definitief getekend voor hun investering in Vlaanderen. Zij trekken beide naar Herentals waar ze operationeel worden als toeleverancier voor de automobielindustrie ; de Duitser als producent van isolerende binnenbekleding, de Fransman als leverancier van plastic wagenonderdelen. Stankiewicz investeert er 335 miljoen frank en biedt, in eerste instantie, 65 jobs. Plastic Omnium investeert 1,2 miljard frank en levert 250 directe arbeidsplaatsen. Vlaanderen lokt dus buitenlandse investeerders dankzij of : ondanks de schandalen in Wallonië ?Eens voor altijd : zo werkt dat niet. Investeerders laten zich leiden door feiten, door cijfers. Men zoekt de ideale locatie en de beste randvoorwaarden. Vlaanderen bezit heeft wat dat betreft veel troeven. Die moeten we uitspelen. De voorbije jaren moeten we het vooral opnemen tegen Wales, Schotland, Nederland, Ierland én, in vele gevallen, tegen Wallonië.De Vlaamse regering weigert principieel om buitenlandse investeerders naar hier te lokken met massale subsidies. Elders wordt daar minder principieel om gedaan. Maar nogmaals : investeerders laten zich leiden door de economische randvoorwaarden. En die zijn in Vlaanderen nog steeds beter dan in Wallonië. Daar moeten we ons op focussen. Een potentiële investeerder vraagt niet naar de staatsschuld van België of de politieke toekomst van Spitaels. Die wil het hebben over infrastructuur, over productiviteit, over efficiëntie. En over sociale vrede ?En over sociale vrede, ja. De buitenlandse investeerder weet ook wel dat de Mars voor Werk niet meteen betekent dat de sociale vrede in Vlaanderen in gevaar is.RON HERMANS JEAN-PIERRE VANDELOO (INVESTEREN IN VLAANDEREN) Een potentiële investeerder vraagt niet naar de staatsschuld van België of de politieke toekomst van Spitaels ; wel naar infrastructuur, productiviteit en efficiëntie.