"De meeste Belgische advocatenkantoren werken al jaren onder de vorm van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid," zegt Wim Dejonghe, managing partner van Allen & Overy Belgium. "Dat belet echter niet dat een advocaat die een fout begaat, persoonlijk onbeperkt aansprakelijk blijft." Het effect van deze structuur is dat alleen de betrokken vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn met hun persoonl...

"De meeste Belgische advocatenkantoren werken al jaren onder de vorm van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid," zegt Wim Dejonghe, managing partner van Allen & Overy Belgium. "Dat belet echter niet dat een advocaat die een fout begaat, persoonlijk onbeperkt aansprakelijk blijft." Het effect van deze structuur is dat alleen de betrokken vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn met hun persoonlijk vermogen, terwijl de rest van de maatschap dat is voor het deel dat in de vennootschap zit. Dejonghes collega Jean-Pierre Blumberg ( Linklaters De Bandt) gewaagt van een Europese trend. "Heel wat advocaten spreken met de cliënt een beperking van de aansprakelijkheid af," aldus Blumberg. In december 2002 keurde de Europese beroepsorganisatie CCBE een richtlijn goed die zo'n 'exoneratiebeding' toelaat. "Die regel moet eerst nog worden besproken op het niveau van de lokale balie," weet Hugo Lamon van de Orde van de Vlaamse Balies ( OVB). "We kunnen deze discussie niet uit de weg gaan." Een OVB-commissie heeft sinds kort een werkdocument op tafel liggen waarbij de advocaat zijn aansprakelijkheid kan beperken tot het bedrag waarvoor hij zelf verzekerd is. Inbegrepen in het (verplichte) lidmaatschap van de balies is een verzekering die de beroepsaansprakelijkheid dekt tot 1,25 miljoen euro. Dat bedrag kan met een kleine extra premie worden verdubbeld.De OVB onderhandelde deze collectieve polis - die geldt vanaf 1 januari 2003 - met Omob. De maatschappij wist dit omvangrijke contract (7800 polissen) weg te kapen van een consortium onder leiding van AGF. Concreet leidt de nieuwe polis bij sommige balies (zoals die van 'Brussel Nederlands') tot een stijging van de premie met één derde. Het waren moeilijke onderhandelingen, weet Lamon. "Weinig vrije beroepen vormen nog een aantrekkelijk doelpubliek voor collectieve aansprakelijkheidspolissen," zegt hij. "De advocaten nog wel. Weliswaar stijgt het aantal cliënten dat een vordering tegen een raadsman instelt, maar het aantal blijft beheersbaar. Hoewel het collectieve imago van de beroepsgroep werd aangetast door een aantal mediatieke dossiers, blijken Vlamingen nog vertrouwen te hebben in hun eigen advocaat."H.B. [{ssquf}]