Wie moet balansen indienen?

De wet somt een lange lijst op van vennootschapsvormen met publicatieplicht. Een klein bedrijf kan opteren voor een beperkt publicatieschema. "De publicatieplicht is er voor het geval dat de belastingbetaler moet opdraaien voor het falen van een onderneming", bedenkt Eric Van den Broele, het hoofd van de studiedienst bij Graydon. Wie kiest voor hoofdelijke aansprakelijkheid bij zakelijke activiteiten moet geen balansen neerleggen. Maar indien de eige-naars kiezen voor een juridische vorm met een beperkte aansprakelijkheid, volgt daaruit de publicatieplicht. Van den Broele n...

De wet somt een lange lijst op van vennootschapsvormen met publicatieplicht. Een klein bedrijf kan opteren voor een beperkt publicatieschema. "De publicatieplicht is er voor het geval dat de belastingbetaler moet opdraaien voor het falen van een onderneming", bedenkt Eric Van den Broele, het hoofd van de studiedienst bij Graydon. Wie kiest voor hoofdelijke aansprakelijkheid bij zakelijke activiteiten moet geen balansen neerleggen. Maar indien de eige-naars kiezen voor een juridische vorm met een beperkte aansprakelijkheid, volgt daaruit de publicatieplicht. Van den Broele noemt België trouwens een 'absoluut paradijs' voor publicatieplicht. In onder meer Duitsland en de Verenigde Staten zijn de bepalingen veel minder strikt. Alweer is België een paradijs. De balansen worden neergelegd bij een centraal instituut, de Nationale Bank. In Frankrijk en Nederland deponeren vennootschappen de balansen bij lokale kamers van koophandel. De neerlegging gebeurt elektronisch. De jaarrekening wordt uiterlijk zeven maanden na het afsluiten van het boekjaar neergelegd. Voor veel vennootschappen is de deadline daarom 31 juli. De meeste vennootschappen sluiten immers hun rekeningen af samen met het kalenderjaar. Uiterlijk zeven maanden later moet de balans bij de Nationale Bank liggen. Maar die datum hangt dan weer samen met de bijeenroeping van de algemene vergadering van een vennootschap. Die moet de jaarrekening goedkeuren. Dat moet uiterlijk op 30 juni gebeuren. Eén maand later moet de balans dan gepubliceerd zijn. Indien de algemene vergadering echter sneller samenkomt, dan moet de balans binnen de twee maanden gepubliceerd worden. Wie op 28 februari vergadert, moet dus ten laatste op 28 april publiceren. Het basiscriterium voor consolidatie is betekenisvolle invloed. Er kan pas worden geconsolideerd bij een van de volgende criteria. Een geconsolideerde omzet van meer dan 29,2 miljoen euro, meer dan 250 werknemers of een balanstotaal van meer dan 14,6 miljoen euro. In essentie filtert de consolidatie de interne bewegingen binnen de groep weg. Die onderlinge bewegingen moeten eruit, de zogenaamde consolidatieverschillen, want een plus een is in dit geval geen twee. De geldelijke straffen zijn vrij beperkt. De maximale boete bedraagt 1200 euro. Maar belangrijker is de signaalfunctie voor de buitenwereld. Graydon regis-treerde hoe ruim 44 procent van de failliete bedrijven in 2008 hun balansen te laat hadden neergelegd. Bedrijven die aan hun publicatieplicht verzaken, kunnen bovendien problemen krijgen met kredietverschaffers. Of er is het drukmiddel van elke belanghebbende, lees: de belastingbetaler. Indien een vennootschap twee jaar te laat is met het indienen van een balans, kan elke belanghebbende de ontbinding van de vennootschap via de rechter eisen. Door Wolfgang RieplRuim 44 procent van de failliete bedrijven heeft in 2008 zijn balansen te laat neergelegd.