Internet-Academie
...

Internet-AcademieTijdens Flanders Technoland heeft Bacob Bank de zogenaamde Internet-Academie gelanceerd, die leraars en leerlingen van de derde graad (15-18 jaar) de kans biedt om voor een gering bedrag kennis te maken met het medium Internet. Voor de financiering van het initiatief heeft Bacob een akkoord gesloten met Lipton Ice Tea en Olivetti ; er wordt nog gezocht naar een mediasponsor. Behalve de Internet-Academie heeft de bank sinds 30 maart ook een meer bancaire site (productinformatie) ; in de loop van dit voorjaar zal men een zogenaamde "sporttainment"-site (met vooral veel judo) opstarten. De Internet-Academie is opgezet met Hypervision. Met de Internet-Academie richt Bacob zich op de jongeren. "Onze bank heeft een ander profiel dan de andere," zegt Honoré Pitteljon van de commerciële directie. "Wij vinden dat de bank ook een maatschappelijke rol te vervullen heeft tegenover de jongeren. De gemiddelde leeftijd van ons personeel is 35 jaar, en we hebben 110.000 jongeren als cliënt. Iedereen mikt op die jeugd, onder meer met cadeaus zoals sporttassen. Wij doen daar niet meer aan mee. De jongeren stellen zich nu anders op ; ze kijken niet meer naar de gadgets." De Internet-Academie wil de jeugd de kans geven om met Internet in contact te komen. Het project is educatief, niet commercieel ; volgens Pitteljon is het "geen publicitair project". Natuurlijk wordt er wel gezegd dat het een initiatief is van Bacob Bank. De Internet-lessen worden ook gegeven in Bacob-gebouwen. Dat heeft te maken met logistieke aspecten : er moet beveiliging zijn (de hardware heeft een waarde van 1,5 miljoen frank) en er moeten ISDN-lijnen ("snelle" telefoonlijnen) beschikbaar zijn."De volgende stap is nu het project bij de scholen bekend maken," aldus Pitteljon. "De onderwijsnetten spelen daarin ook een rol. We hopen dat de scholen het initiatief als educatief project opnemen in hun onderwijsprogramma." Hij zegt echter ook : "Als het project goed is, gaan de jongeren erover praten ; ze doen dat dan op een andere manier dan over een sporttas." De andere sites zullen wel commerciëler zijn. Op de "sporttainment"-site zal men "alle registers opentrekken," zoals Pitteljon zegt.INTERNET-ACADEMIE Educatief project van Bacob om de jeugd te laten kennismaken met Internet.