- Belangrijkste gebeurtenis: de aanpak van de betrekkingen tussen China en Taiwan.
...

- Belangrijkste gebeurtenis: de aanpak van de betrekkingen tussen China en Taiwan. - Groei van Groot-China: 7,2 %. - Groei van Zuidoost-Azië: 6,8 %. - Groei van de ASEAN: 5,1 %. BBP-groei: 3,4 % BBP: 623 miljard dollar Inflatie: 2,8 % Bevolking: 20,3 miljoen BBP per capita: 30.630 dollar John Howard en zijn liberaal-nationale coalitie boekten in de algemene verkiezingen van oktober 2004 een overtuigende overwinning. Howard, bezig aan een vierde opeenvolgende ambtstermijn, bevindt zich in een benijdenswaardig sterke positie om een conservatieve wetgevende agenda door te drukken. De eerste minister is geen opwindende persoonlijkheid en zijn steun aan de oorlog in Irak heeft hem schade berokkend, maar Australië was politiek stabiel en economisch welvarend en dat zal nog wel een tijdje zo blijven. Gegoede Australiërs, die bij belastingverlagingen in 2000 over het hoofd gezien werden, kunnen in 2005 ook genieten van een verlaging van de inkomensbelasting. De begroting vertoont een overschot, dus kan de regering het zich permitteren. De economie vertraagt naarmate er minder huizen gebouwd worden en de bestedingen van de consumenten afnemen. Í IN DE GATEN HOUDEN: WATERPOLITIE Tegen begin 2005 moet een controlecommissie geïnstalleerd zijn, die moet zorgen voor een beperking van het waterverbruik. Australië heeft te lijden onder een grote droogte, die al drie jaar aanhoudt. Vaarwel, groene gazons. BBP-groei: 8,1 % BBP: 1780 miljard dollar Inflatie: 2,5 % Bevolking: 1,3 miljard BBP per capita: 1360 dollar Een veeleisende middenklasse en onrust onder de bevolking op het platteland zouden de Chinese president Hu Jintao ertoe kunnen brengen om het politieke systeem een beetje opener te maken. "Socialistische democratie," noemt hij dat. Hu loopt echter niet rond met plannen om de macht van de Communistische Partij in te perken. De economie, die in 2004 roodgloeiend aanliep, moet vertragen naar een meer houdbaar ritme. Een 'zachte landing' lijkt nog mogelijk. De uitdijende Chinese economie valt moeilijk te managen. Als de overheid de bal misslaat, zou de boom wel eens gevolgd kunnen worden door een inzinking. In oktober 2004 werd alvast de rente verhoogd, een eerste toename in negen jaar. Í IN DE GATEN HOUDEN: DE YUAN Wordt dit het jaar dat de munt wordt losgekoppeld van de dollar? Niet echt. De vertraging in de toevloed van buitenlands kapitaal schept een rustiger omgeving, waarin veranderingen mogelijk worden, maar er mag niet meer verwacht worden dan een kleine verbreding van de smalle marge waarbinnen de yuan verhandeld wordt. BBP-groei: 4,7 % BBP: 162 miljard dollar Inflatie: 0,4 % Bevolking:7,1 miljoen BBP per capita: 22.970 dollar Ondanks een nederlaag bij de verkiezingen van september 2004, breidt de democratische beweging zich uit en blijft het politieke activisme Peking verontrusten. De regering van Hongkong heeft democratische hervormingen beloofd, maar heeft niet veel manoeuvreerruimte. De economie zal het goed doen naarmate de betrekkingen met China verbeteren. Het toerisme (vooral vanuit China) speelt een glansrol. Als de handel van China uitbreidt, zal dat ook gelden voor die van Hongkong. De deflatie zal in 2005 op zijn einde lopen. Í IN DE GATEN HOUDEN: MICKEY MOUSE Hongkong Disneyland moet eind 2005 (of begin 2006) de deuren openen. Disneyland wekt bij de regering de hoop op een terugkeer naar de economische luister van Hongkong, die eind jaren negentig verloren ging. Het pretpark verwacht tijdens het eerste jaar, vrij optimistisch, 5 tot 6 miljoen bezoekers. BBP-groei: 7,5 % BBP: 701 miljard dollar Inflatie: 5,7 % Bevolking: 1,1 miljard BBP per capita: 640 dollar De Indiase communistische partijen, die waardevolle steun leveren aan de regering van de Congrespartij, zullen steeds roeriger worden. Hetzelfde geldt voor de oppositiepartij Bharatiya Janata, die haar nederlaag in de verkiezingen van 2004 nog altijd niet verteerd heeft. De regering zal wel overleven, maar het parlement zal niet veel kunnen verwezenlijken. De economie staat opnieuw voor een gunstig jaar, maar de glans van 2004 is wat verdwenen. De investeerders zijn voorzichtig tegenover de naar links neigende regering, maar de privé-sector is voor hen even belangrijk als de regering. Software, backofficediensten, telecommunicatie en autoconstructie zullen het voortouw nemen. Í IN DE GATEN HOUDEN: GENEESMIDDELEN De Indiase farmaceutische bedrijven gedijen op het kopiëren van andermans geneesmiddelen. Vanaf 2005 gelden in India, volgens een overeenkomst met Wereldhandelsorganisatie, de octrooiregels. Vanaf dan zullen innovatieve geneesmiddelen ontwikkeld moeten worden. Dat kan, want in India zijn de kosten laag en de wetenschappers in overvloed beschikbaar. BBP-groei: 4,8 % BBP: 281 miljard dollar Inflatie: 5,6 % Bevolking: 227,1 miljoen BBP per capita: 1230 dollar De nieuwe president, Susilo Bambang Yudhoyono, kan slechts rekenen op de directe steun van ongeveer 10 % van de parlementsleden. Losse coalities kunnen hem wat ruggensteun geven. Binnen- en buitenlandse investeringen zouden in 2005 weer op gang moeten komen om te profiteren van de verbeterde toegang tot de olie-, gas- en mijnsectoren. Nieuwe wetgeving heeft gesnoeid in de bureaucratie. Ook de verkoop van staatseigendommen zal kansen scheppen. Í IN DE GATEN HOUDEN: BANDEN MET VS De Verenigde Staten schuwden het Indonesische leger na de brute reactie op de onafhankelijkheidsstrijd in Oost-Timor. Amerika wil zich echter verzekeren van de steun van Jakarta voor zijn strijd tegen het terrorisme. BBP-groei: 1,7 % BBP: 4790 miljard dollar Inflatie: 0,2 % Bevolking: 127,4 miljoen BBP per capita: 37.550 dollar Junichiro Koizumi, 's lands premier met de leeuwenmanen, zit in een veilige positie, in ieder geval tot de regerende partij in 2006 een nieuwe leider kiest. Niemand is echter sterk genoeg om hem uit te dagen. In zijn laatste ambtstermijn zal de aandacht gaan naar de keuze van een opvolger. De Japanse economie groeide in 2004 met meer dan 4 %, maar de boom zal niet blijven duren. De bedrijven zullen in 2005 minder investeren en de overheidsuitgaven worden beperkt om de begroting onder controle te houden. Heimelijke taksen, zoals hogere bijdragen voor werknemerspensioenen, zullen de consumenten aan het morren zetten. BBP-groei: 3,0 % BBP: 98 miljard dollar Inflatie: 2,7 % Bevolking: 4,1 miljoen BBP per capita: 23.930 dollar Een derde ambtstermijn voor eerste minister Helen Clark is verre van waarschijnlijk. De naweeën van het dispuut tussen de regering en de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland, de Maori's, over de eigendomsrechten over de stranden en de zeebodem, zullen de centrum-rechtse oppositie kansen bieden bij de verkiezingen midden 2005. De economie vertraagt, maar de export (met voorop zuivelproducten) doet het nog altijd goed. De ondernemingen zullen profiteren van de sterke munt om dure investeringsgoederen in te voeren. BBP-groei: 4,8 % BBP: 333 miljard dollar Inflatie:1,4 % Bevolking: 22,9 miljoen BBP per capita: 14.560 dollar Ondanks het lopende onderzoek naar de herverkiezing van Chen Shui-bian - tegenstanders beschuldigden hem ervan amper enkele uren voordien een moordaanslag geënsceneerd te hebben - zal hij wel aan de macht blijven. De regering heeft een drukke agenda: de banken herstructureren, het begrotingstekort onder controle houden, de industriële basis van het eiland moderniseren en een sociaal veiligheidsnet uitbouwen. De allesomvattende doelstelling is te profiteren van de banden met de bloeiende economie op het Chinese vasteland. Í IN DE GATEN HOUDEN: CHINA Chens plannen voor een constitutionele hervorming zullen voor verontrusting blijven zorgen in China, dat dit beschouwt als een volmacht voor een stap naar onafhankelijkheid. BBP-groei: 4,9 % BBP: 730 miljard dollar Inflatie: 2,5 % Bevolking: 48,5 miljoen BBP per capita: 15.050 dollar President Roh Moo-hyun heeft weinig inzicht en houdt van confrontatie. Er is meer herrie op komst. De vooruitzichten voor de binnenlandse economie worden beter. Consumenten beginnen opnieuw uit te geven. De relatie tussen de ondernemingen en de vakbonden, die in de voorbije twee jaar erg verslechterd is, wordt nog slechter. We mogen meer stakingen verwachten.