NAAMSVERANDERINGEN MET INHOUD ?
...

NAAMSVERANDERINGEN MET INHOUD ?Na de audit naar de interne werking van Export Vlaanderen (de vroegere Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel), worden binnenkort ook de zeventig overzeese posten aan een externe screening onderworpen. Het niveau van de Vlaamse handelsattachés is immers erg verschillend. Sommigen doen hun werk uitstekend, maar (uitzonderlijk) zijn er ook klachten over corruptie en misbruik van de functie. De nieuwe topman van Export Vlaanderen, Martin Van Houtte, die sinds 1 december bezig is aan een verkenningsronde door Vlaanderen, wil in het huidige stadium niets van de nieuwe plannen bevestigen of ontkennen. "Het is evident dat de hele werking moet worden geëvalueerd," zegt hij ontwijkend. Over hooguit drie jaar zou Export Vlaanderen over een performant bedrijfsgericht netwerk moeten beschikken. Eventuele ontslagvergoedingen kunnen echter een dure aangelegenheid worden. Nu al staan enkele processen op stapel, want het ongenoegen onder de handelsvertegenwoordigers groeit. De niet ingeloste belofte van de toen bevoegde minister Norbert De Batselier om alle economische attachés te brengen naar niveau 1 (de hoogste verloningsschaal in overheidsdienst) weegt zwaar. Ook de naamsverandering in Export Vlaanderen wekt geen enthousiasme : handel is in een "globaliserende" economie ruimer dan exportbevordering alleen. De vrees voor delokalisatie deed de politici kiezen voor deze naam, terwijl zogenaamde delokalisaties in vele gevallen een bewijs zijn van internationalisering en expansiedrang. Maar dit laatste is paradoxaal een taboe-onderwerp. Intussen lijkt het of audits en naamsveranderingen op zichzelf zaligmakend zijn. Ook bij de Dienst Investeringen in Vlaanderen ( DIV, voordien Flanders Investment Opportunities Council ( Fioc) volstonden een naamsverandering en een nieuwe algemeen directeur niet om tot een performanter instrument te komen : na tien jaar en een prijskaartje van meer dan 30 miljoen frank staat de investeringsdienst zo goed als nergens. De nieuwe DIV-directeur Jean-Pierre Vandeloo vindt geen kwalitatief hoogstaande medewerkers. Ook hier komt de verloning niet tegemoet aan de gestelde eisen, zodat niet noodzakelijk het beste personeel wordt aangetrokken. Van de lang aangekondigde drie investeringsprospectoren in de VS, is er slechts één op post. Twee nieuwkomers werden nauwelijks enkele maanden na een strenge (?) selectieprocedure de laan uitgestuurd. MARTIN VAN HOUTTE (EXPORT VLAANDEREN) Moet het ongenoegen wegwerken van handelsattachés, én van het bedrijfsleven over deze laatsten.