Met de Arkimedes-regeling wil de Vlaamse overheid via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) risicokapitaal ter beschikking stellen aan starters. Het Arkimedesfonds, ter waarde van 110 miljoen euro, biedt één euro extra voor elke euro die erkende private risicokapitaalfondsen (de zogeheten Arkivs) investeren in een Vlaamse kmo. "Aan PMV werd opgedragen de voorbereidingen van een nieuwe ophaalronde te organiseren die gepland is voor begin 2010", zegt Miguel Chevalier, van het kabinet van minister Patricia Ceysens (Open Vld). "Bij die voorbereiding zal PMV de vraag naar risicokapitaal ramen. Op basis daarvan wordt de omvang van de kapitaalro...

Met de Arkimedes-regeling wil de Vlaamse overheid via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) risicokapitaal ter beschikking stellen aan starters. Het Arkimedesfonds, ter waarde van 110 miljoen euro, biedt één euro extra voor elke euro die erkende private risicokapitaalfondsen (de zogeheten Arkivs) investeren in een Vlaamse kmo. "Aan PMV werd opgedragen de voorbereidingen van een nieuwe ophaalronde te organiseren die gepland is voor begin 2010", zegt Miguel Chevalier, van het kabinet van minister Patricia Ceysens (Open Vld). "Bij die voorbereiding zal PMV de vraag naar risicokapitaal ramen. Op basis daarvan wordt de omvang van de kapitaalronde bepaald." Voor Thierry Geerts van Sydes/Arkafund is het duidelijk dat de economie dit meer dan ooit kan gebruiken. Al meent hij dat de plaatsing moeilijker zal verlopen dan bij de eerste ronde. "Maar wij zullen alvast solliciteren voor een tweede fonds." Arkafund is een joint venture van Sydes, het Arkimedesfonds en Dexia. "Dexia zit nu in een moeilijker fase om dit te beslissen, maar we horen dat de verantwoordelijken graag een tweede fonds zouden steunen", zegt Geerts. Ook Marc Wachsmuth van Capital-E ziet een probleem in het aantrekken van vers kapitaal. "De Arkimedes-regeling veronderstelt een matchingprincipe, voor elke euro van Arkimedes moet er ook minimaal een euro privégeld worden gevonden. Dit jaar wordt het moeilijk om daarvoor kapitaal te vinden. Een lancering van Arkimedes II in 2011 lijkt mij dan ook zinvoller." Yves Van Sante van Qat Investments heeft ook oren naar een tweede fonds, maar heeft een bedenking. "Vraag is natuurlijk of het wijs is van de Vlaamse overheid om een tweede Arkimedesfonds op te richten wetende dat verschillende Arkivs nog nietal hun kapitaal geïnvesteerd hebben." Frank Maene van Big Bang Ventures denkt dat een nieuw fonds een impuls kan geven aan durfkapitaalfondsen en investeringen in starters. "Maar het is belangrijk om na te denken over hoe die middelen het efficiëntst worden aangewend. De prestaties van de huidige fondsen moeten eerst tegen het licht worden gehouden." Een belangrijk deel van de fondsen heeft niet aan de oorspronkelijke doelstellingen voldaan, meent Maene, en moet zich vandaag waarschijnlijk te veel concentreren op de bestaande portefeuille. "Een volgende Arkimedes mag geen doorslagjezijn van de huidige. De middelen zijn te verspreid over te veel fondsen. Dat staat een ontwikkeling van het potentieel in de weg, en betekent eveneens een groot risico. Zonder buffer zal halverwege de investering meermaals blijken dat er te weinig geld is geïnvesteerd om de verwachte mijlpalen te realiseren, waardoor het bedrijf in moeilijkheden komt. In deze crisis moeten alle bedrijven aanzienlijk meer financiering krijgen om hun doelstellingen te realiseren. Een volgende Arkimedes-ronde moet over minder en betere fondsen verspreid zijn, zodat deze fondsen per bedrijf veel meer ammunitie kunnen aanbrengen." Maene vraagt de oprichting van een werkgroep met de meest performante Arkivs en vertegenwoordigers van PMV en de Vlaamse overheid. "Om ervaringen en lessen van de jongste drie jaar te evalueren, en adviezen, criteria en randvoorwaarden op te stellen voor een nieuwe Arkimedesronde. Met inspraak vanuit de praktijk dus."