Heel wat apotheken in ons land hebben problemen met de levering van geneesmiddelen. Eind juni komen de betrokken partijen samen om een oplossing uit te dokteren. De leveringsproblemen zijn vooral het gevolg van zogenaamde parallelle export. Producten die in België duidelijk goedkoper zijn, worden door groothandelaars of producenten in het buitenland gesleten. Logistieke problemen en productievertragingen zijn soms ook de oorzaak van de onbeschikbaarheid van bepaalde producten. "Dit probleem sleept al meer dan een jaar a...

Heel wat apotheken in ons land hebben problemen met de levering van geneesmiddelen. Eind juni komen de betrokken partijen samen om een oplossing uit te dokteren. De leveringsproblemen zijn vooral het gevolg van zogenaamde parallelle export. Producten die in België duidelijk goedkoper zijn, worden door groothandelaars of producenten in het buitenland gesleten. Logistieke problemen en productievertragingen zijn soms ook de oorzaak van de onbeschikbaarheid van bepaalde producten. "Dit probleem sleept al meer dan een jaar aan, maar wordt voor apothekers de jongste maanden steeds vervelender", zegt Dirk Broeckx, de secretaris-generaal van de apothekersbond APB. De bevoorradingsproblemen bij de apothekers werden door de APB aangekaart bij het federale geneesmiddelenagentschap FAGG, zeg maar de waakhond voor de geneesmiddelensector. Het FAGG had zelf ook al geruime tijd weet van de problemen door controles van haar inspecteurs, zegt Ann Eeckhout, de woordvoerster van het FAGG. Het FAGG organiseerde daarom eind vorige maand een eerste overlegronde met de APB, de sectororganisatie pharma.be, de verenigingen van groothandelaars en van coöperatieve apotheken, de grote farmaproducenten in ons land en het kabinet van de federale minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS). Eind deze maand komen de partijen opnieuw samen na overleg met hun achterban. Alle partijen erkennen intussen dat er een probleem is, geeft Eeckhout toe. Maar of het vooral de groothandel is die aan de basis ligt van de problemen, dan wel de producenten, wil het FAGG niet kwijt. "Het is te vroeg en te gevaarlijk om iemand met de vinger te wijzen nu we nog geen klare kijk hebben op de oorzaken. Alle partijen moeten eerst hun huiswerk maken", legt Eeckhout uit. Naar verluidt beschuldigen de groothandelaars en de producenten elkaar, en wordt soms ook de schuld gelegd bij apothekers. Volgens Broeckx wil het FAGG vooral duidelijk maken dat de klassieke groothandelaar voortaan alleen aan Belgische klanten mag leveren, en dat hij om te exporteren een afzonderlijke exportvergunning moet hebben. "Het kan best dat erkende groothandelaars ook een exportpoot opzetten, maar op die manier zal tenminste duidelijk zijn aan wie men verkoopt." Broeckx wijst erop dat niet alleen de apotheker de pineut is van de bevoorradingsproblemen. "Vooral de patiënt is het grootste slachtoffer, en dan zeker de chronische patiënten die dringend medicatie nodig hebben", vindt hij. Voorts signaleert hij dat de APB samen met het FAGG probeert tijdelijke tekorten op de Belgische markt op te vangen door tijdelijk uit het buitenland te importeren. Be.L.