Philip Alliet, de CEO van Aon België, kijkt bezorgd. De fotosessie verliep niet helemaal zoals gepland. Om een mooie pose op de binnenkoer te verkrijgen, ging de fotograaf op een rooster staan om daar enkele tellen later door te zakken. De schade lijkt mee te vallen. En vermits we bij een verzekeringsmakelaar zitten, kan er een grapje af: "Zo zie je maar hoe belangrijk een goede arbeidsongevallenverzekering is."
...

Philip Alliet, de CEO van Aon België, kijkt bezorgd. De fotosessie verliep niet helemaal zoals gepland. Om een mooie pose op de binnenkoer te verkrijgen, ging de fotograaf op een rooster staan om daar enkele tellen later door te zakken. De schade lijkt mee te vallen. En vermits we bij een verzekeringsmakelaar zitten, kan er een grapje af: "Zo zie je maar hoe belangrijk een goede arbeidsongevallenverzekering is." Alliet staat sinds april 2012 aan het hoofd van Aon in België en Luxemburg. "Na tien jaar in de logistiek had ik veel zin om weer in de financiële dienstverlening actief te worden. Aon trok me aan omdat het bedrijf zich strategisch ontwikkelt langs twee assen: risicomanagement en hr-oplossingen. Twee zaken die wereldwijd aan belang winnen." In het risicobeheer gaat Aons aandacht vooral naar nieuwe risico's die de ondernemingen bedreigen. Alliet: "We evo- lueren naar een contractmaatschappij waarbij tegenpartijen direct naar de rechter stappen. De belangrijkste nieuwe risico's zijn bestuurders- en productaansprakelijkheid, milieu- en reputatieschade, en cyberrisico's -- inclusief de bescherming van privégegevens." In de hr-consultancy concentreert Aon zich op de gezondheidszorg en de pen-sioenen, en hoe die betaalbaar te houden. In België kwam de onderneming zopas in het nieuws met de lancering van United Pensions, een multiwerkgeverspensioenfonds dat mikt op pensioenfondsen van bedrijven die schaalgrootte missen om het hoofd te bieden aan de oplopende kosten voor corporate governance en compliance. "De tweede pensioenpijler is niet meer weg te denken uit het hedendaagse verloningspakket", zegt Alliet. Maar werkgevers zijn verplicht een rendement van 3,25 procent te garanderen op de aanvullende pensioenen die ze hun personeelsleden aanbieden. De dalende rentevoeten op de financiële markten leiden ertoe dat de verzekeraars via hun groepsverzekeringen die verplichting niet altijd kunnen invullen. "Als we de prognoses van lage groei en inflatie voor de Belgische economie doortrekken, zouden de werkgevers provisies moeten aanleggen voor die pensioenverplichtingen", zegt Alliet. "Maar dat gebeurt niet. Voor bestaande groepsverzekeringen is er voorlopig geen probleem, omdat er in het verleden voldoende rendementen zijn opgebouwd. Maar als de crisis blijft aanslepen en de rente laag blijft, zal de problematiek urgenter worden." Alternatieven zijn een tak23-product van de verzekeraars of het opzetten van een pensioenfonds. België telt ongeveer 200 pensioenfondsen die door de bedrijven zelf werden opgericht. Daarvan heeft meer dan de helft een belegd vermogen van minder dan 25 miljoen euro. Alliet: "Veel ondernemingen maken zich zorgen over de pensioenfondsen in eigen beheer, omdat de verhoogde administratieve vereisten de kosten doen stijgen. Dat weegt op het rendement. Via United Pensions kunnen bedrijven de kosten delen." Met activiteiten in 120 landen en meer dan 60.000 mensen in dienst is Aon wereldwijd de grootste verzekeringsmakelaar. Het hoofdkantoor staat in Londen en het bedrijf noteert op de beurs van New York en Frankfurt. In Europa gaan de roots terug tot de zeventiende eeuw, toen de Nederlandse verzekeringsmakelaar Evert Van Heijningen de eerste Nederlandse verzekeringspolis ten behoeve van de Oost-Indische Compagnie afsloot. Van Heijningen lag aan de basis van de Hudig-Langeveldt Groep, die in 1991 overgenomen werd door Aon. De naam Aon Corporation werd in 1987 gelanceerd. In België zegt Aon het nummer drie te zijn. Alliet: "Wij zijn de marktleider bij de grote bedrijven. Maar niet de internationale klanten vormen de kern van onze Belgische business. 90 procent van de omzet van Aon België is afkomstig van bedrijven -- ook multinationals -- met een beslissingscentrum in België." In het segment van de kmo's moet Aon anderen laten voorgaan. "Daar liggen kansen om te groeien", aldus Alliet. "Vooral de middle market (bedrijven met 50 tot 200 medewerkers, nvdr.) interesseert ons. Wij denken dat we voor die bedrijven een toegevoegde waarde kunnen leveren. We tellen vier vestigingen in België (Brussel, Luik, Antwerpen en Gent), waardoor we lokaal de klant kunnen aanspreken." Als makelaar komt het er volgens Alliet op aan klanten attent te maken op de nieuwe risico's: "De immateriële risico's worden vaak minder proactief bekeken. De transformatie van distributeur van verzekeringen naar kennisbedrijf, dat de klant helpt om zijn risico's in kaart te brengen en te beheren, is bij Aon al vrij vergevorderd. Wij worden steeds meer betaald op feebasis, als een adviseur in risicobeheer en een partner van de klant." Die transformatie heeft al plaats gevonden bij de meeste grotere ondernemingen, bij de kmo's verloopt het iets trager. "Maar we merken een professionalisering van het risicomanagement, ook bij kmo's", zegt Alliet. Aon België speelt vooral de grote rijkdom aan kennis en oplossingen van een internationale groep uit, gecombineerd met de lokale uitvoering door lokale mensen. Alliet: "Door de internationale dimensie en de schaalgrootte van Aon kunnen wij zaken aanbieden die als standalone onmogelijk zouden zijn. Maar de kunst bestaat erin die kennis naar de klant te vertalen. Daarvoor heb je goede mensen nodig, waarin je moet blijven investeren. Wij doen grote inspanningen in opleiding. Vorig jaar kregen onze mensen bijna 10.000 uren training." De evolutie van een distributie- naar een kennismodel zal volgens Alliet versnellen onder druk van de MiFID-regels. Die verplichten de verzekeringsmakelaars om met de klant te debatteren over zijn behoeften en risico's, hem de beste oplossing aan te bieden, transparant te zijn over de vergoedingssystemen, en hem te begeleiden in het afhandelen van een claim. En dat alles in documenten vast te leggen. "Verzekeringsmakelaars zullen moeten investeren in processen, technologie en mensen", beseft Alliet. "Ik ben ervan overtuigd dat dit zal leiden tot een consolidatie van de markt. Voor ons kan dat kansen bieden." Sommige kleinere makelaars zullen gedwongen worden een businessmodel of een niche te kiezen. Anderen zullen hun bedrijf te koop zetten. Aon België wil een actieve rol spelen in die marktconsolidatie, bevestigt Alliet. "Aon is op wereldvlak zeer succesvol. Er is voldoende cash aanwezig voor externe groei. We gaan in België vooral zoeken naar kansen in het segment van de grotere kmo's." Al blijft het de bedoeling om ook organisch te groeien: "Klassieke verzekeringen groeien nauwelijks. De markt is zeer competitief met veel spelers op een kleine markt. Een onderneming moet innoveren en zoeken naar nieuwe producten, niches of marktsegmenten. Aon heeft nog ontwikkelingsmogelijkheden in de publieke sector en in kredietverzekeringen." PATRICK CLAERHOUT, FOTOGRAFIE THOMAS DE BOEVER "We merken een duidelijke professio-nalisering van het risicomanagement, ook bij kmo's"