In Antwerpse havenkringen heeft Trends vernomen dat MBZ (dat de Zeebrugse haven exploiteert) en het Antwerpse Havenbedrijf hun containertrafieken wel eens in een aparte joint venture zouden kunnen onderbrengen, met een Zeebrugse minderheidsparticipatie. Hetzelfde zou kunnen gebeuren met de roll on roll off-activiteiten, waarin Zeebrugge sterk staat. In die roro-poot zou Zeebrugge de controlemeerderheid verwerven.
...

In Antwerpse havenkringen heeft Trends vernomen dat MBZ (dat de Zeebrugse haven exploiteert) en het Antwerpse Havenbedrijf hun containertrafieken wel eens in een aparte joint venture zouden kunnen onderbrengen, met een Zeebrugse minderheidsparticipatie. Hetzelfde zou kunnen gebeuren met de roll on roll off-activiteiten, waarin Zeebrugge sterk staat. In die roro-poot zou Zeebrugge de controlemeerderheid verwerven. "Dankzij de joint venture zouden de rivaliteiten tussen beide havensteden - inclusief de onderhandse subsidies om trafieken aan te trekken - kunnen worden getemperd," aldus een insider. "En de Zeebrugse Flanders Container Terminal ( FCT) zou kunnen profiteren van de Antwerpse promotie van zijn activiteiten." De idee van de joint venture kreeg vaart nadat de Canadese groep Cast vorige maand zijn voornemen bekendmaakte om te verhuizen van Zeebrugge naar Antwerpen. Verleden week dan raakte bekend dat de Antwerpse haven de tweede containerterminal in Doel ter beschikking stelt van Cast. "Daardoor dreigt één achtste van de containeroverslag in Zeebrugge te verdwijnen," stelt Pierre Kerckaert, directeur van MBZ. Slecht nieuws dus voor Zeebrugge, maar vooral ook voor Katoen Natie/Seaport Terminals. Het bedrijf van Fernand Huts - dat verleden week ook al de concessie voor de derde containerterminal aan zijn neus zag voorbijgaan ten voordele van de combinatie Hessenatie/MSC - verzorgde totnogtoe de afhandeling van de Cast-trafiek in Zeebrugge. Katoen Natie investeerde daartoe de voorbije jaren ruim 3 miljard frank in FCT. Cast (dochter van CP Ships) benut momenteel met zijn trafiek van bijna 100.000 TEU (de eenheid van een twintigvoetcontainer) twee derde van de capaciteit van de FCT. Huts bestempelt de verwachte verhuis van Cast dan ook als "contractbreuk". Verleden week woensdag besliste het Antwerpse Havenbedrijf dat de tweede terminal in Doel wordt toegewezen aan de behandelaar die de containertrafieken van CP Ships, die over verschillende naties zijn verspreid, kan consolideren. Daarbij werd aan Katoen Natie gedacht, maar Huts stond tot nog toe afkerig van deze idee. "Als Huts het een beetje handig speelt, krijgt hij de tweede Doel-terminal zonder al te veel problemen toegewezen," klinkt het in kringen van het Antwerpse Havenbedrijf. "Als hij dit niet doet, verdwijnt Katoen Natie van het toneel op het vlak van containertrafieken."FCT noch het Antwerpse Havenbedrijf willen intussen commentaar kwijt bij de denkpiste van een joint venture tussen Zeebrugge en Antwerpen. MBZ-directeur Pierre Kerckaert reageerde wél: hij noemt de idee van de Antwerps/Zeebrugse joint venture voor containertrafieken "niet ondenkbaar, op voorwaarde dat de aandelen paritair worden verdeeld". "Wij gaan de boel hier niet uitverkopen," stelt hij. "Voor de roro-trafieken moeten trouwens ook Gent en Oostende bij de uitwerking van de idee worden betrokken."