reaffectatie of renovatie ?
...

reaffectatie of renovatie ?Herbestemming van oude kantoorgebouwen klinkt in de Brabostad niet langer onbekend in de oren. De ultieme voorbeelden zijn de metamorfose van het Rubenscentrum in de Karel de Grote Hogeschool of de aangekondigde omtovering van het CMB-kantoor aan de Meir in serviceflats. Mieke Vogels verklaarde onlangs aan Immo Trends dat de stad zich moet bezinnen over een reaffectatiepolitiek : "Een aantal mensen denkt nog steeds nostalgisch dat de kantoorgebouwen in het centrum ooit weer tot leven kunnen komen. Ik denk dat je dit kan vergeten voor de komende 20 jaar." Hoe staan de grote Antwerpse makelaars tegenover dit duo reaffectatie-renovatie ? "De meeste centrumkantoren zijn oud en moeilijk opsplitsbaar naar kleinere werkunits. Ze voldoen bovendien niet meer aan de hedendaagse eisen van kantoorexploitaties. Last but not least zijn de bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten ondermaats. Voor dergelijke gebouwen is een drastische herbestemming de beste oplossing." Luc Janssen van Jones Lang Wootton Antwerpen is formeel. De twee meest geciteerde Antwerpse renovatievoorbeelden bekijkt hij met gemengde gevoelens. "De Rijnkaai is een structureel goed gebouw met een aangepaste ontsluiting via de Noorderlaan. Een opknapbeurt was zinvol. Toch mag je niet vergeten dat de huurprijzen laag liggen. De renovatie van de Theaterbuilding vind ik geen oplossing op lange termijn. De gebruikers zijn er met andere argumenten dan de louter kantoorgerelateerde naartoe getrokken." Toch kan je er niet aan onderuit dat de bezetting spectaculair oogt. Hugo Luyten van Immobiliën Hugo Ceusters : "Momenteel is nog slechts een vleugel van zo'n 600m² van de Rijnkaai zonder optie op de markt. De Theaterbuilding zal deze maand naar alle waarschijnlijkheid voor 100 procent bezet zijn. We onderhandelen momenteel over een pand in het centrum dat een verhuurbare oppervlakte van 4000m² herbergt. Een gebouw waar je vandaag de dag niets mee kan aanvangen, maar dat na renovatie over de nodige troeven zal beschikken." Yannick Dufraimont van EPMC erkent dat het succes van de Theaterbuilding aantoont dat renovatie van kantoorgebouwen wel degelijk zin heeft. Hij beklemtoont nochtans dat het beter is te voorkomen dan te genezen. "Kantoren die goed onderhouden worden, blijven jong en aantrekkelijk. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Antwerp Tower, waar er omzeggens geen leegstand heerst." Renovatie mag dan al zijn vruchten afwerpen, de rendabiliteitsbalans is soms ontnuchterend. "Het probleem van de Brabostad is dat restauratie duur is", weet Sieb Hoogstra van DTZDebenham Winssinger. "De bouwprijzen zijn overal gelijk, maar de Antwerpse huurprijzen zijn laag. Dit geeft een rendementsprobleem. De stad zou meer moeten investeren in de omgeving, in de bereikbaarheid en in parkingfaciliteiten, zodat een hogere huurprijs gevraagd kan worden." Hoogstra juicht toe dat de stad werkt aan een leegstandsinventaris en een beleid aan het ontwikkelen is. "Het is belangrijk dat de overheid zegt waar kantoren wel of niet welkom zijn. Je moet durven aanvaarden dat een aantal gebouwen niet meer in aanmerking komt als bureaucomplex omdat ze niet voldoen aan de normen van de tijd ; omdat ze op een plaats liggen waar de kantoorfunctie afgebouwd moet worden of simpelweg omdat een herbestemming rendabeler is." E.H. ANTWERPEN De centrumkantoren : kiezen voor renovatie of herbestemming ?