De Belgische verzekeringssector is ongerust over de tweede antidiscriminatierichtlijn van Europa. Discriminatie op grond van leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, godsdienst of overtuiging buiten de werkplek wordt taboe in de lidstaten. Een voorstel voor de nieuwe richtlijn staat al op papier en werd begin juli goedgekeurd door de Europese Commissie. Ze moet weliswaar nog een hele weg afleggen, onder meer langs het Europees parlement, maar het Franse voorzitterschap beschouwt de kwestie als een prioriteit.
...

De Belgische verzekeringssector is ongerust over de tweede antidiscriminatierichtlijn van Europa. Discriminatie op grond van leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, godsdienst of overtuiging buiten de werkplek wordt taboe in de lidstaten. Een voorstel voor de nieuwe richtlijn staat al op papier en werd begin juli goedgekeurd door de Europese Commissie. Ze moet weliswaar nog een hele weg afleggen, onder meer langs het Europees parlement, maar het Franse voorzitterschap beschouwt de kwestie als een prioriteit. Een goede zaak? Twijfelachtig. Neem nu de schuldsaldoverzekering. Momenteel is die duurder voor oudere huizenkopers, aangezien zij statistisch meer kans hebben dan jongeren om te overlijden vóór ze hun nieuwe huis hebben afbetaald. Maar als de nieuwe antidiscriminatierichtlijn van kracht wordt, betaalt iemand van dertig evenveel als iemand van zestig voor zijn schuldsaldoverzekering. Een onmogelijke opgave, klaagt Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen. Idealisten opperen dat het toch de bedoeling is van verzekeren om de risico's te verdelen over een zo groot mogelijke groep. Geluksvogels zijn solidair met pechvogels en zo. De een betaalt wat meer voor zijn schuldsaldoverzekering en de ander wat minder. Punt. Niet dus. Kijk maar naar wat gebeurde toen de eerste Europese antidiscriminatierichtlijn van kracht werd. Die verbiedt elke vorm van discriminatie op grond van geslacht. In ons land werd een uitzondering gemaakt voor levensverzekeringen, maar niet voor hospitalisatie- en autoverzekeringen. Een solidair nieuw uniseksevenwichtspunt kwam er voor die laatste twee producten niet. Akkoord. Jonge mannen - hoewel ze statistisch gezien meer ongevallen veroorzaken dan jonge vrouwen - betalen voortaan iets minder voor hun autoverzekering. Jonge vrouwen betalen echter veel meer dan vroeger. Mannen blijven ook niet buiten schot. Ze betalen meer dan vroeger voor hun hospitalisatieverzekering, aangezien jonge vrouwen - hoewel die vaak zwanger zijn - nu minder bijdragen. Verzekeraars spelen het spel slim. Ze houden er ruim op voorhand rekening mee dat benadeelde partijen steeds vaker afhaken in de toekomst. De financiële buffer om eventuele schade te betalen, moet echter altijd groot genoeg zijn. En dus stemmen verzekeraars de unisekstarieven af op het hoogste mannen- of vrouwentarief van vroeger. Schandalig, vindt Test-Aankoop. Meer nog. De consumentenorganisatie diende vorige week een klacht in bij de Europese Commissie. België maakt zich schuldig aan een slechte omzetting van de Europese richtlijn over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Test-Aankoop vergeet dat Europa de lidstaten expliciet toeliet om een uitzondering te vragen voor de verzekeringssector omdat discriminatie in sommige gevallen te rechtvaardigen valt. De meeste lidstaten hebben gretig gebruikgemaakt van die uitzondering en zullen dat met de tweede antidiscriminatierichtlijn ongetwijfeld opnieuw doen. (T)Door Celine De Coster