'Innovaties hoeven niet door el...

'Innovaties hoeven niet door elke onderneming zelf ontwikkeld te worden. Het komt er vooral op aan innovaties sneller en vlotter hun weg te laten vinden'