Ouder worden, we zijn er allemaal een beetje bang voor. Een bezoekje aan Huize De Sterrewijzer kan je misschien tot andere gedachten brengen.
...

Ouder worden, we zijn er allemaal een beetje bang voor. Een bezoekje aan Huize De Sterrewijzer kan je misschien tot andere gedachten brengen. In Olen vlak bij de E313 maar toch midden in het groen staat het eerste rustoord in België dat, zoals de Steinerscholen, gebaseerd is op de antroposofie. Huize de Sterrewijzer gaat op een heel andere manier om met ouder worden. "We willen afstappen van het klassieke beeld dat de maatschappij heeft van de ouder wordende mens. Men kijkt immers enkel nog naar het verschrompelende uiterlijk, niet meer naar het boeiende innerlijk van de bejaarde." De meeste bejaardentenhuizen houden zich dan ook enkel bezig met de verzorging van het lichaam dat erop achteruitgaat. "Wij nemen in De Sterrewijzer niet alleen die tastbare mens als realiteit. We willen een omgeving scheppen die de bejaarde alle kansen geeft om de neerwaartse tendens van fysieke achteruitgang te kunnen ombuigen naar een innerlijke groei. Daarom spreek ik ook liever van een leefgemeenschap voor senioren dan van een rustoord of bejaardentehuis," vertelt Charles De Jongh, directeur van Huize De Sterrewijzer. Wie een bezoekje brengtaan het nieuwe gebouw, voelt zich dan ook dadelijk op zijn gemak. Zowel de architectuur als de inrichting zijn immers volledig afgestemd op de bewoners. Geen rechtlijnige, kubistische structuren, maar een aangenaam huiselijk concept. De rechte, kale gangen met wit neonlicht hebben plaats gemaakt voor een bewegend gangenpatroon met rustgevende sfeerverlichting. De vele salons en ontmoetingsruimtes moeten het onderling contact bevorderen. De mooi gedekte ronde tafeltjes in het restaurant ogen heel wat gezelliger dan de traditionele refters met lange rijen tafels en stoelen. De inrichting van de kamers en flats ten slotte is vrij.Om de bewoners de kans te geven zich ook op gevorderde leeftijd verder te ontplooien worden de meest uiteenlopende ontspanningsmogelijkheden aangeboden in drie verrijkingsgebieden. Zo zijn er leesgroepen, studiegroepen, museumbezoeken, voordrachten, biografiecursussen... Voor de meer kunstzinnigen is er mogelijkheid tot schilderen, tekenen, boetseren en musiceren. De ambachtelijk aangelegde bejaarde kan terecht in het hout-, pottenbakkers- en textielatelier of gewoon in de tuin van het tehuis. Daarnaast worden er ook talrijke culturele manifestaties georganiseerd. De geloofsovertuiging is bovendien volledig vrij. In de kapel worden dan ook verschillende erediensten gehouden.Merkwaardig en vernieuwend is de open structuur van Huize De Sterrewijzer. Het tehuis en de activiteiten die er georganiseerd worden staan ten allen tijde open voor iedereen. Voor bezoekers die van wat verder komen, staat er een logeerkamer ter beschikking. Er is zelfs een cadeaushop en een kinderopvang voor kinderen uit de buurt. Vaste bezoekuren zijn er evenmin. Iedereen is er vrij zijn leven in te richten op zijn manier.Ook de verzorging is gesneden op maat van de bewoners en gebeurt op tijdstippen naar keuze. Iedereen kan tevens zijn eigen arts kiezen. Het verplegend personeel heeft in een oriënteringscursus leren omgaan met de antroposofie en leert de innerlijke mens als realiteit nemen. De hulpbehoevende bejaarde is geen nummer maar een mens waarvan men het levensverloop kent en weet wie hij of zij is.In Huize De Sterrewijze is er plaats voor elke bejaarde. De hulpbehoevende bejaarde kan terecht in de rustoordafdeling op een eigen kamer voor 1750 frank per dag. Dit is een OCMW-gerelateerde dagprijs zodat ook de minder bemiddelden er terecht kunnen. Er zijn veertig kamers waarvan er tien zijn voorbehouden voor demente ouderlingen.Kosten noch moeite werden gespaard in Huize De Sterrewijzer om anders - met aandacht voor de senior - ouder worden mogelijk te maken. Het resultaat is een innovatief seniorenproject dat gezien mag worden.Inl.: Charles De Jongh, Tel. (016) 26.26.20.NJ/GWE