Ondernemers-burgers of bedrijfsleden worden de nieuwe trefwoorden, ter vervanging van human resources of personeel. Dat zijn welbeschouwd uitermate denigrerende benamingen. Burgers kunnen, in tegenstelling tot human resources, geen eigendom zijn van andere mensen. Het nieuwe taalgebruik zal op den duur leiden tot een herdefinitie van de rol van de aandeelhouder en tot het idee van "grondwettelijke ondernemingen". Te langen leste zullen ondernemingen gezien worden als datgene wat ze altijd al waren : gemeenschappen van levende mensen, in plaats van machines met menselijke onderdelen.
...

Ondernemers-burgers of bedrijfsleden worden de nieuwe trefwoorden, ter vervanging van human resources of personeel. Dat zijn welbeschouwd uitermate denigrerende benamingen. Burgers kunnen, in tegenstelling tot human resources, geen eigendom zijn van andere mensen. Het nieuwe taalgebruik zal op den duur leiden tot een herdefinitie van de rol van de aandeelhouder en tot het idee van "grondwettelijke ondernemingen". Te langen leste zullen ondernemingen gezien worden als datgene wat ze altijd al waren : gemeenschappen van levende mensen, in plaats van machines met menselijke onderdelen. (Managementgoeroe Charles Handy in FEM van 14 december '96)De "globale" economie is vandaag verdeeld in vrijemarktkapitalisme en mercantilisme. Noem het een "Bipolair Kapitalisme". Vanaf midden de jaren '80 duwden de VS met hun dominerende vrijemarktaanpak een terughoudend, bijna onbeweeglijk continentaal Europa voor zich uit, terwijl ze het Japans mercantilisme tolereerden als de prijs voor zijn anticommunisme. Maar nu de snel groeiende Aziatische naties het Japans model kopiëren, verschuift het zwaartepunt van de "globale" economie weg van de Atlantische vrije markt naar een mercantilistisch ingestelde Pacific Rim. Zolang dit blijft duren, kan de Nieuwe Economie haar potentieel niet volledig benutten. Import zal steeds export overtreffen, ongeacht de kwaliteit van de Amerikaanse goederen en diensten of van de voorzichtigheid inzake het fiscaal en monetair VS-beleid. (Commentaar van Business Week, 30 december '96)Beweren dat overheidsuitgaven en belastingdruk losstaan van de successen van Azië en de problemen van Europa, slaat nergens op. Er zijn er die wijzen naar het peil van de investeringen (in infrastructuur, in mensen, in kennis en opleiding) en de spaarquote om Aziës prestaties te verklaren. Tot op zekere hoogte is dat correct. Maar hoe zijn die investeringen en besparingen mogelijk ? De privé-sector heeft meer armslag, omdat economische opportuniteiten tegen de honger van de staat worden afgeschermd. En de groei die daaruit voortvloeit, laat toe dat de overheidsuitgaven gelijke tred houden met de economie. De totaliteit van de openbare investeringen groeit proportioneel minder snel dan het nationaal inkomen. De lof afsteken over besparingen en investeringen, zonder uit te leggen waarom en hoe, komt op hetzelfde neer als proberen te verklaren waarom vakantiegangers de Middellandse Zee opzoeken, zonder de invloed van het weer aldaar. (Chris Patten, gouverneur van Hongkong in The Economist van 4 januari '97)Een nieuwe politieke cultuur ontstaat niet zomaar uit een emotionele opwelling. Noch volstaat het oude wijn in nieuwe zakken te gieten. België heeft de democratie, de politici en de ambtenaren die het op grond van zijn dagelijkse praktijk verdient. Een burger kan hier zijn gang gaan, zolang hij het niet te bont maakt. Van hoog tot laag wordt de mentaliteit bepaald door een dubbele moraal. Het gemak en de sans gêne waarmee de politici thans hun eigen "oude cultuur" afzweren, spreekt in dit opzicht boekdelen. (Jos de Man in HP/De Tijd van 20 december '96)De mensenrechten zijn geen vreemd element voor China. Vandaag heeft China alleen maar andere waarden, omdat de geschiedenis en prioriteiten er anders zijn. Zodra China zijn armoedeprobleem zal hebben opgelost en een industriële natie zal zijn, zal het Chinese volk in een opener relatie staan met de rest van de wereld. De Chinezen zullen de westerse waarden niet zomaar overnemen, omdat deze uit een verschillende historische achtergrond en cultuur gegroeid zijn. Maar geleidelijk zullen ook zij de humanistische basiswaarden en het respect voor de menselijke persoon, ongeacht ras, sociaal statuut, godsdienst of geslacht, erkennen. (Lee Kuan Yew, gewezen eerste-minister van Singapore, in Le Point van 21 december '96)Airbus kan nog steeds limoenen in limonade veranderen. Als de Amerikaanse gebeurtenissen ( nvdr. de fusie tussen McDonnel Douglas en Boeing) hen tot actie aanzetten, zal een flink stuk van de wijzigingen geneutraliseerd worden. Als Airbus bereid is zijn marktaandeel tot 30 % te beperken, ligt er voor beide ondernemingen een prachtige toekomst in het verschiet. Maar Airbus kan ook proberen zijn 50 %-aandeel te behouden. Ik zeg u : dat kunnen ze niet. (Luchtvaartanalist Jack Modzelewski, Paine Webber, in Time Magazine van 30 december '96)Ik weet als de directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken natuurlijk veel van geld. Mijn persoonlijke verhouding ermee is echter heel afstandelijk. Mijn beleggingen zijn ondergebracht bij de Generale Bank. (Leo Overmans in De Volkskrant van 21 december '96)De Gysi-troep ( nvdr. de communistische fractie binnen de Duitse Grünen) is voortgesproten uit het zekerheidsstreven van het Oost-Duitse kapitaal. Zij verscherpen het conflict tussen arbeid en kapitaal. Het oude totalitaire probleem steekt de kop op. Met slogans als Liever arbeid dan vrijheid zijn de nazi's aan de macht gekomen. Daarmee ondergraven de communisten en de postcommunisten ook vandaag de democratie. Eigenlijk zouden de noodklokken moeten beginnen luiden. (Erhart Neubert, die de overstap maakte van de Groene naar de christen-democratische partij, in Der Spiegel van 28 december '96)Als het Duitse volk zijn zelfbewustzijn alleen afleidt uit de D-Mark, was (de Europese eenheidsmunt) een spijtige zaak. Maar het Duitse volk moet voor zich in deze veranderende wereld opnieuw een eigen zelfbewustzijn creëren. (Bondspresident Roman Herzog in Focus Magazine van 28 december)Uit The Herald Tribune, 4 januari.