De mooie tijden zijn voorbij. De Bondsrepubliek en de Europese Commissie zullen de energiesector onderwerpen aan concurrentie. Afnemers zullen vrij hun leverancier kunnen kiezen. De gevestigde leveranciers zullen eventueel zelfs hun dure distributienet tegen een eerlijke prijs ter beschikking moeten stellen. De elektriciteitsprijzen en daarmee de hoge winsten van de energieconcerns zullen onder enorme druk komen te staan. De analisten van Kleinwordt Benson berekenden dat de Duitse elektricitieitsprijzen die door de monopoliestructuur de hoogste in de Unie zijn in de toekomst met 40 % kunnen dalen.
...

De mooie tijden zijn voorbij. De Bondsrepubliek en de Europese Commissie zullen de energiesector onderwerpen aan concurrentie. Afnemers zullen vrij hun leverancier kunnen kiezen. De gevestigde leveranciers zullen eventueel zelfs hun dure distributienet tegen een eerlijke prijs ter beschikking moeten stellen. De elektriciteitsprijzen en daarmee de hoge winsten van de energieconcerns zullen onder enorme druk komen te staan. De analisten van Kleinwordt Benson berekenden dat de Duitse elektricitieitsprijzen die door de monopoliestructuur de hoogste in de Unie zijn in de toekomst met 40 % kunnen dalen. (Der Spiegel van 16 december)Maandenlang hebben de Fransen ons onderzocht. Er was geen enkel probleem. Op zakelijk gebied waren en zijn we het beste gekwalificeerd. Blijkbaar willen de Fransen hun technologie niet delen met een Aziatisch bedrijf. (Daewoo-topman Kim Woo-Choong over het mislukken van de gesprekken over de privatisering van Thomson in WirtschaftsWoche van 12 december)De Amerikanen verlangen van Duitsland een ethische bekommernis die ze zelf niet bezitten. Honderdduizend medewerkers van het National Security Agency luisteren wereldwijd telefoongesprekken af en evalueren gesprekken, videoconferenties en faxberichten. (Veiligheidsadviseur Klaus-Dieter Matschke, KDM, over het Amerikaanse verzet tegen de "spionage" van Volkswagen, in Focus van 16 december)In economieën die steeds meer worden aangestuurd door de dienstensector, doet taal er wel degelijk toe. Een gemeenschappelijke taal is zelfs belangrijker voor de soepele werking van een gemeenschappelijke markt dan een gemeenschappelijke munteenheid ooit zal kunnen zijn. Het voorstel om alle talen in Europa te vervangen door het Engels zou echter enorm veel commotie teweegbrengen. De echte taalkundige en culturele integratie ontbreekt en de conclusie moet dan ook zijn dat Europa juist méér munteenheden nodig heeft, in plaats van slechts één. (Larry Elliott, redacteur, in The Guardian van 14 december)Elk land ziet de EU in het licht van de eigen ambitie. Duitsland wil via Europa worden beschouwd als een fatsoenlijk land, waarvoor je niet bang hoeft te zijn. België ziet de EU als oplossing voor de eigen verdeeldheid, Frankrijk als megafoon van de eigen diplomatie. Het Nederlandse ideaal is dat de EU een wereld zonder macht betekent. Die bestaat niet, althans niet aan deze kant van het paradijs. Dit zijn allemaal landen die de tweede wereldoorlog hebben verloren. Engeland als enige niet, en dat ziet de EU totaal anders. Het voelt minder noodzaak tot eenwording. (De Nederlandse liberale topman Frits Bolkestein in HP/De Tijd van 13 december)De sfeer was allesbehalve. Er was een heropleving van oud-Franse denkwijzen waarvan wij Duitsers buikkramp kregen. We voelden dat ze de geest van het verdrag van Maastricht opnieuw in vraag stellen. (Een Duits diplomaat op de jongste EU-top in Dublin, die anoniem zijn mening kwijt wil aan The Financial Times van 14 december)De tijd dat de Europese samenwerking zich met forse stappen zou kunnen ontwikkelen tot een federale staat is voorbij. Het ideaal van een democratische eenheid in Europa, gebaseerd op de rule of law, blijft geldig, maar de weg daarheen kan niet worden gevonden door rechtlijnige systeembouw. Het huidige Europa en nog meer de huidige internationale verhoudingen worden gekenmerkt door een verscheidenheid, ook in rechtscultuur die niet kan worden genegeerd. (Professor Internationaal Recht Ernst Hirsch Balin in De Volkskrant van 14 december)Op de afschaffing van het absolutisme, de instelling van de democratie en de afkondiging van de mensenrechten volgde zoals bekend de Terreur. Haar gewelddadigheid was onlosmakelijk verbonden met een burgerschapsmoraal die de plicht tot Zuiverheid hoogst letterlijk nam. (...) Ik beweer hoegenaamd niet dat elke moralisering van de politiek in blinde terreur eindigt. Maar de Terreur die volgde op de Franse Revolutie leert ons wel dat 's mensen morele (on)zuiverheid nooit valt te bewijzen. Men kan ze alleen vermoeden en vervolgens een bevestiging voor deze intuïties zoeken in versprekingen, als symptomatisch beschouwde kleine nalatigheden enzovoort. Wetsovertredingen zijn daarentgen wel voor bewijsvoering vatbaar. Misschien heeft de (Belgische) politiek dan ook geen gebrek aan nog meer moralisme, maar integendeel aan dat formele legalisme dat de ontelbare tegenstanders van het beruchte spaghetti-arrest zozeer laakten. (Cultuursocioloog Rudy Laermans in De Groene Amsterdammer van 11 december)Toen het boek van Neirynck ( nvdr. Le siège de Bruxelles, dat verwijst naar een separatistisch conflict in België) in september verscheen, was de timing onvoorzien. Sinds de zomer kent België zware problemen. Het land is verward door een reeks sex-schandalen en onthullingen over politieke corruptie hebben dit eens zo rustige land dooreengeschud. Verwijzingen naar echte schandalen zoals de Agusta-affaire die heeft geleid tot het ontslag van Willy Claes als secretaris-generaal van de Navo geven het boek een kern van waarheid. Hoewel de personen puur fictief zijn, is de politieke afgang en de sociale fragmentatie dit zeker niet. (Recensent James Geary in Time van 16 december)Ik woon nu weer in Nieuw-Vennep. Wanneer hier de juwelier met vakantie gaat, vraagt hij mij of ik even op de winkel wil letten. Een paar miljoen pak je toch niet van een lokale jongen, die pak je alleen maar van een stelletje sufferds aan de bestuurstafel, die niet op hun tellen passen. Want als de raad van bestuur niet onderzoekt of het waar is wat je zegt en ze goochelen vervolgens met miljoenen van anderen, want zelf hebben ze dat geld niet, dan bekijken ze het maar. (Ar Olivier, de veroordeelde Nederlandse oplichter, in Quote van december)Uit The Times, 13 december.