In de economie zijn bewijzen nooit onherroepelijk. Maar meer en meer tekenen wijzen erop dat economieën wel eens sneller en gedurende langere periodes zouden kunnen groeien zonder dat ze inflatie veroorzaken. Het beste bewijs daarvan is de Verenigde Staten, waar de economie nu al vijf jaar groeit zonder dat er tekenen zijn die wijzen op een hogere inflatie. En ook Groot-Brittannië kan als voorbeeld dienen : hier groeit de economie al gedurende vier jaar terwijl wordt verwacht dat de inflatie verder zal afnemen. Nochtans onderhandelden de centrale bankiers ( nvdr op 29 augustus) van zowat overal ter wereld tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole, Wyoming, over... "prijsstabiliteit". Hoe voorspelbaar en ongepast. Door voortdurend bezig te zijn met inflatie, beduvelen de centrale bankiers de wereld onnodig op het gebied van groei, banen en levensstandaarden.
...

In de economie zijn bewijzen nooit onherroepelijk. Maar meer en meer tekenen wijzen erop dat economieën wel eens sneller en gedurende langere periodes zouden kunnen groeien zonder dat ze inflatie veroorzaken. Het beste bewijs daarvan is de Verenigde Staten, waar de economie nu al vijf jaar groeit zonder dat er tekenen zijn die wijzen op een hogere inflatie. En ook Groot-Brittannië kan als voorbeeld dienen : hier groeit de economie al gedurende vier jaar terwijl wordt verwacht dat de inflatie verder zal afnemen. Nochtans onderhandelden de centrale bankiers ( nvdr op 29 augustus) van zowat overal ter wereld tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole, Wyoming, over... "prijsstabiliteit". Hoe voorspelbaar en ongepast. Door voortdurend bezig te zijn met inflatie, beduvelen de centrale bankiers de wereld onnodig op het gebied van groei, banen en levensstandaarden. (Commentaar in Times van 29 augustus) In Europa krijgt de retoriek van prijsstabiliteit ondanks een veel slechtere werkloosheidstoestand dan in de VS haast geen tegenkanting, ze wint meer en meer invloed op het beleid. Maar wat zal er gebeuren als Europa's economische en monetaire unie er komt ? De nieuwe Europese Monetaire Autoriteit zal werken in een ingesteldheid die prijsstabiliteit eert boven alles ; belangrijker nog, ze zal zichzelf als een waardige opvolger van de Bundesbank willen tonen, wat betekent dat ze zal trachten dát soort beleid te implementeren dat de Bundesbank slechts in theorie volgt. Met als resultaat dat Europa's werkloosheidsprobleem dat sowieso al uiterst nijpend is nog fel zal verergeren.(Paul Krugman, controversieel economie-theoreticus en professor aan het Massachusetts Institute of Technology, in The Economist, 31 augustus)De meeste Belgen staan nog altijd weigerachtig tegenover een scheiding. Maar hoe meer het centrum capituleert, hoe militanter de separatistische eisen van de Vlaamse nationalistische politici in het welvarende noorden worden. Als België samen blijft, zal dat vooral te danken zijn aan de morele autoriteit van het centrum. Maar die autoriteit is nu zwaar verzwakt door het onvermogen van het land om jonge kinderen te beschermen tegen een afschuwelijke criminele samenzwering die zoals elk gezin in dit land meent niet maanden, maar jaren eerder moest worden ontdekt. (Commentaar in The Times van 29 augustus)Ook de partners van onze medewerkers kunnen sinds kort genieten van onze ziekenkas. Dat bracht een ware vloed van e-mail op gang. De maatregel had immers vooral betrekking op homofielen en lesbiennes, die vast in dienst zijn. Als zij een formulier ondertekenen dat ze een vaste verhouding hebben, krijgen zij dezelfde verzekering als echtparen. Vele mensen schreven me dat het grandioos was dat ik voor hun belangen was opgekomen. Anderen beschouwden het dan weer als een aanfluiting van de christelijke waarden en principes. Ik was stomverbaasd over wat me geschreven werd. (Lewis Platt, topman van Hewlett-Packard in WirtschaftsWoche van 29 augustus)Shareholder-value kan niet het enige doel zijn van de leiding van een bedrijf. Wie in een vrije democratie bepaalde waarden eenzijdig benadrukt, brengt het hele systeem in gevaar. De sociale markteconomie leeft van de compromissen die werkgevers en werknemers sluiten. Daarom kan men de shareholder-value op de manier van het Wilde Westen niet als enige doel op korte termijn naar voor schuiven. (...) In een discussie met leidinggevende personaliteiten heb ik bewust provocatief gevraagd of er naast winstmaximalisering geen andere waarden telden. Als dit het geval is, kunnen we het best een maffia oprichten, want die heeft het hoogste rendement. (Manfred Gentz, financieel directeur van Daimler-Benz, in Der Spiegel van 2 september)Uit de gezonde tweede kwartaalcijfers van GM, Ford en Chrysler zou je kunnen afleiden dat de Big Three het goed doen. Maar de cijfers verbergen het grootste geheim in Motown : personenwagens, die goed zijn voor meer dan de helft van alle verkoop van wagens, draaien op zijn best op break-even. In feite verliezen de Big Three waarschijnlijk miljarden dollars met het maken van auto's. (...) De oorzaak van dit winstprobleem is een fundamenteel onevenwicht tussen vraag en aanbod. Sinds 1970 overstijgt de autoproductie de verkoop, nadat eerst GM en dan de Japanse producenten hun activiteiten uitbreidden. En toen verkleinde het marktaandeel van wagens omdat lichte vrachtwagens in de verkoop sneden. Detroit is daardoor verplicht geworden kortingen en prijsverminderingen toe te staan op miljoenen auto's. (Fortune van 29 augustus 1996)De kieslijst van de christen-democraten wordt gemaakt op de volgende wijze. Hij neemt een wit vel en tekent een lijst. Men zegt dan : op een en twee komt een vakbondsman, drie en vier wordt een middenstandsman, vijf en zes een boerenvertegenwoordiger. Die partij is nog onderverdeeld in maatschappelijke standen. En die standen leunen aan bij de zuilen, de christelijke verzekeraars, de christelijke scholen en noem maar op. Bij de socialisten is het een beetje anders, doordat ze geen middengroepen hebben. Maar daar is bijna iedereen in nauw contact bij wat men noemt de gemeenschappelijke actie : de partij, de ziekteverzekering, de vakbonden, de culturele centrales. Die zijn allemaal zeer intergemengd. Bij de liberalen is dat het minste, om niet te zeggen onbestaande. Wij hebben ook een vakbond, maar die is klein. ( Herman De Croo in Vrij Nederland van 31 augustus). We hebben in Burundi te maken met een minderheid die met geweld aan de macht is gekomen. Dat kunnen we niet aanvaarden. Ik heb tegen de Burundese militaire leiders gezegd : "De Afrikanen zullen geen militaire regimes meer dulden !" (...) Van de onafhankelijkheid tot de verkiezingen van 1993 heeft men de Hutu's steeds de democratie ontzegd. Met de poging tot staatsgreep van oktober 1993 en de coup van 25 juli zijn we weer bij de toestand van vroeger. Maar anderzijds moet men rekening houden met de angsten van de Tutsi's, die voortkomen uit de frustraties van de Hutu's en uit de zeer reële vrees voor een nieuwe genocide. Volgens de Tutsi's staat een terugkeer naar de grondwet gelijk met een genocide. Toch is een militair minderheidsregime geen oplossing en bestendigt het zelfs de angsten van de Tutsi's. In Zuid-Afrika hadden de blanken vergelijkbare angsten, maar heeft men een oplossing gevonden. Waarom dan niet in Burundi ?( Julius Nyerere, oud-president van Tanzania, in Le Monde) Uit The Times, 29 augustus.