"Flexibiliteit en zekerheid moeten niet bij voorbaat gezien worden als elkaars antipolen, maar liggen eerder in elkaars verlengde." Er is zelfs een nieuw woord voor ontworpen : flexicurity (soepelzekerheid). Een sterker voorbeeld van contradictio in terminis laat zich nauwelijks bedenken. Wat een dwaasheid. De zalige zekerheden dienen juist teruggedrongen te worden, geen banen voor het leven meer, meer eigen risico's, grotere wendbaarheid voor werkgevers en werknemers, kortom meer flexibiliteit. Daar nieuwe zekerheden bij verzinnen, is het paard achter de wagen spannen.
...

"Flexibiliteit en zekerheid moeten niet bij voorbaat gezien worden als elkaars antipolen, maar liggen eerder in elkaars verlengde." Er is zelfs een nieuw woord voor ontworpen : flexicurity (soepelzekerheid). Een sterker voorbeeld van contradictio in terminis laat zich nauwelijks bedenken. Wat een dwaasheid. De zalige zekerheden dienen juist teruggedrongen te worden, geen banen voor het leven meer, meer eigen risico's, grotere wendbaarheid voor werkgevers en werknemers, kortom meer flexibiliteit. Daar nieuwe zekerheden bij verzinnen, is het paard achter de wagen spannen. (Columnist Nic Van Rossum in Elsevier van 4 mei)De Europese ondernemerscultuur is fundamenteel bedrijfsonvriendelijk. Banken lenen niet aan kleine, beloftevolle bedrijfjes en de industrie koopt niet bij jonge bedrijfjes. Zelfs indien starters erin slagen privé-kapitaal en enkele klanten bij mekaar te krijgen, dan zullen de politici ze wel belasten met zware heffingen. Het resultaat daarvan is dat Europa achterop loopt in de globale technologische wedren, ondanks zijn stevige wetenschappelijke onderbouw en goed opgeleide bevolking. (Commentaar van Business Week van 6 mei)De EMU krijgt geleidelijk aan vorm. De sceptici begrijpen nog altijd niet dat het EMU-project veel meer een politieke zaak is dan een economische. Dat Frankrijk zo halsstarrig de eenheidsmunt steunt, heeft alles te maken met het Duitse vraagstuk. Als het Europese eenmakingsproject van de sporen zou raken, zou Duitsland vlug de natuurlijke aantrekkingspool kunnen worden voor een grote groep landen die nu al nauw verbonden zijn met Duitsland. Het gaat niet alleen om Oostenrijk en de Benelux-landen, maar ook om Polen, Hongarije, Kroatië, Slovenië en de Tsjechische republiek. Frankrijk zou het moeilijk krijgen om hiermee te concurreren. En landen zoals Spanje en Italië zouden geïsoleerd worden. (Francesco Giavazzi, professor economie aan de Bocconi Universiteit in Milaan, in The Independent van 2 mei)Wat zal er morgen van de euro overblijven ? Wat zal er gebeuren als Duitse obligaties met eengemaakt geld moeten betaald worden ? Dat zal een catastrofe zijn. Een Zwitserse frank daarentegen, meneer, zal altijd een Zwitserse frank blijven. (Benjamin Rothschild, nieuwe leider van de financiële en industriële groep Rothschild in El Pais van 28 april)Neoliberale retoriek, zoals die nu wordt gebezigd, duurt gemiddeld maar tien jaar. Dat was ook vijftig jaar geleden het geval. Het zal snel van het toneel verdwijnen. In 1973 waren we allemaal Keynesianen, zoals president Nixon opmerkte, nu zijn we allemaal neoliberalen. Iedereen, of hij communist is of iets anders, zegt dat hij de markt wil versterken en concurrentie wil invoeren. Maar de mensen geloven er niet echt in, zeker niet als hun baan op het spel staat. Kijk naar Tsjechië. Dat is een groot succes. President Vaclav Havel is een Thatcherist in woorden, maar niet in daden. Van de voormalige Oostbloklanden is Tsjechië het minst op de markt gericht, het traagst met de verkoop van staatsondernemingen, het traagst in het afschaffen van het oude systeem. Ze gebruiken geen shocktherapie. Daarom gaat het zo goed. (Socioloog en historicus Immanuel Wallerstein, auteur van After Liberalism, in NRC Handelsblad van 4 mei)Dit bedrijf heeft een cultuur die fouten maken toestaat. Als mensen het gevoel hebben dat fouten maken uit den boze is, dan durven ze niets meer. (Aad Jacobs, bestuursvoorzitter van ING Groep, in FEM van 27 april)Kanker wordt in anderhalf procent van de gevallen veroorzaakt door stoffen uit het milieu en in zo'n zeventig procent van de gevallen door verkeerde voeding, roken en alcoholverbruik. Maar het merendeel van de heisa in de kranten gaat over die anderhalf procent van het milieu. Dat staat in geen enkele verhouding tot elkaar. Als je het aantal kankergevallen werkelijk wilt verminderen, dan moet je het roken aanpakken en het barbecuen, want roet op het eten is ook kankerverwekkend. Gifgrond, bestrijdingsmiddelen, dioxine uit afvalcentrales de gevaren van veel chemicaliën worden schromelijk overschat. De precieze risico's zijn niet bekend, maar dat komt omdat ze meestal onmeetbaar klein zijn. (Nico Vermeulen, hoogleraar toxicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, in HP/De Tijd van 3 mei)Het is naïef te veronderstellen dat de Oost-Duitse machine vandaag alleen kan draaien. De economie staat voor een dramatische ontwikkeling. Daar zullen westerse miljarden niets aan veranderen. (Lothar Späth, gewezen minister-president van Baden-Württemberg en patroon van Jenoptik, ex-Carl Zeiss Jena, in Der Spiegel van 29 april)Regeringen kunnen soms ook té stabiel zijn. Zo was het sterke presidentschap van Charles De Gaulle in Frankrijk geen toonbeeld van onverdeeld succes. Het land kan een iets vrijere pers goed gebruiken om de soms halfbakken ideeën vanuit het presidentiële paleis kritischer onder de loupe te nemen. En Japan was jarenlang een stabiele natie onder de regering van de LDP, maar is nu een schoolvoorbeeld van hoe een langdurig eenpartijensysteem corruptie doet woekeren en elke noodzakelijke verandering in de weg staat. (George Melloan, columnist, in The Wall Street Journal Europe van 30 april)Durven vragen stellen over nataliteit of gezinsbeleid betekent dat men het risico loopt in het verdomhoekje terecht te komen als reactionair, moralist of adept van vermolmde slogans zoals "arbeid, gezin, vaderland". Gevolg daarvan is dat dit domein wordt overgelaten aan conservatief en nationalistisch rechts. Michel Debré of Jean Foyer gisteren, Philippe de Villiers of Jean-Marie Le Pen vandaag. Links is per definitie malthusianistisch, rechts uiteraard nationalistisch. En zij die regeren kiezen het kamp waarin de korte termijn overheerst. Omdat demografische evoluties electoraal niet lonend zijn, worden ze door de politici niet in rekening gebracht. (Socioloog Evelyne Sulerot in Le Nouvel Economiste van 3 mei)Uit The Times, 30 april 1996.