Sinds de serie tropische stormen door de Golf van Mexico trok, is het bij Bexco erg druk. Orkaan Katrina en haar opvolgers hebben zware schade aangericht aan de boorplatforms voor de kust van de Verenigde Staten, het voornaamste olieproductiegebied van het land. Acht olieboorplatforms sloegen op drift en nog 24 moeten opnieuw worden verankerd. Bij de eigenaars van die platforms heerst er dan ook enige paniek.
...

Sinds de serie tropische stormen door de Golf van Mexico trok, is het bij Bexco erg druk. Orkaan Katrina en haar opvolgers hebben zware schade aangericht aan de boorplatforms voor de kust van de Verenigde Staten, het voornaamste olieproductiegebied van het land. Acht olieboorplatforms sloegen op drift en nog 24 moeten opnieuw worden verankerd. Bij de eigenaars van die platforms heerst er dan ook enige paniek. Edmond Blommaerts, algemeen directeur van Bexco: "Wij krijgen op dit ogenblik veel aanvragen voor informatie en prijsoffertes. Ze zitten daar werkelijk met de handen in het haar. De sector is zich eindelijk bewust van het nut van ons synthetische touw. Dit soort incidenten maakt hen duidelijk dat ons touw stukken veiliger is dan een staalkabel. Staalkabel heeft namelijk niet de elasticiteit die onze synthetische touwen hebben." Dit jaar was Bexco voor het eerst gastspreker op de belangrijke Offshore Technological Conference in Houston, waar ook een beurs aan gekoppeld is. Blommaerts: "Als KMO daaraan meedoen, is niet simpel. Je kunt tussen al die grote jongens niet met een armzalige stand aankomen."Bexco is inmiddels een bekende naam geworden in de industrie. Vorige maand vertrok er nog een lading van 24 touwen bestemd voor een boorplatform van Shell in de Golf van Mexico. Een flinke vracht, want elk touw is 914 meter lang en weegt twintig ton. In totaal waren er 24 vrachtwagens en twee schepen nodig om het via Antwerpen naar Fourchon bij New Or- leans te brengen. Hoewel de bestelling nog dateerde van voor de komst van Katrina, denkt Blommaerts dat de touwen toch gebruikt zullen worden om op drift geraakte platforms opnieuw te verankeren. Ook voor Katrina toesloeg, had Bexco voor dit soort touwen trouwens al een pak opdrachten, met zes in productie en tientallen in bestelling. Op dit ogenblik maakt het synthetische touw 20 % van de omzet uit, en dat zal stijgen. Bexco investeert immers 600.000 euro in een nieuwe machine, die de capaciteit vanaf eind 2006 zal verdubbelen. Blommaerts: "Jarenlang heb ik als een pater Damiaan staan prediken over mijn geloof in ons synthetische touw. Nu neemt men mij eindelijk serieus. De vraag naar olie blijft stijgen en daarvoor moeten ze steeds dieper boren. En vanaf een lengte van zo'n 1500 meter is staalkabel onbruikbaar vanwege het gewicht." Op dit ogenblik zijn er al 64 boorplatforms actief in water van meer dan 300 meter diep, en 26 in constructie. In deze sector zijn er op dit ogenblik nog drie andere bedrijven actief, in Brazilië, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Edmond Blommaerts maakt zich geen zorgen: "Ons touw is met een gelijkaardige sterkte een kilo per meter lichter. Ook bleek onlangs bij kwalificatietests dat ons touw er als primus uitkwam."Willy Van Damme