Vanaf 1 oktober zit er geen Vlaming meer op de "tweede stoel" bij de Franse reus Alcatel. Jo Cornu, chief operational officer van Alcatel Telecom (de "hoofdbrok" van de groep, met 70% van de 21,3 miljard euro omzet), had al langer aan familie en vrienden laten weten dat hij op z'n 55ste de kwaliteit van het leven hoger in z'n vaandel wilde gaan voeren, door maar halftijds meer te werken. Begin dit jaar meldde hij dat ook aan topman Serge Tchuruk. Bij het bestuderen hoe de taken intern herverdeeld konden worden, werd ook het aanwerven van een buitenstaander als nieuwe COO onderzocht. Maar als beste oplossing kwam uiteindelijk een interne promotie uit de bus: Krish A. Prabhu (45), Amerikaan van Indische origine, die sinds 1997 aan het hoofd staat van de VS-divisie van Alcatel. Cornu zal zich in z'n parttime job hoofdzakelijk concentreren op de relaties met de grote klanten, en hij wordt ook voorgedragen voor een zitje in de raad van bestuur.
...

Vanaf 1 oktober zit er geen Vlaming meer op de "tweede stoel" bij de Franse reus Alcatel. Jo Cornu, chief operational officer van Alcatel Telecom (de "hoofdbrok" van de groep, met 70% van de 21,3 miljard euro omzet), had al langer aan familie en vrienden laten weten dat hij op z'n 55ste de kwaliteit van het leven hoger in z'n vaandel wilde gaan voeren, door maar halftijds meer te werken. Begin dit jaar meldde hij dat ook aan topman Serge Tchuruk. Bij het bestuderen hoe de taken intern herverdeeld konden worden, werd ook het aanwerven van een buitenstaander als nieuwe COO onderzocht. Maar als beste oplossing kwam uiteindelijk een interne promotie uit de bus: Krish A. Prabhu (45), Amerikaan van Indische origine, die sinds 1997 aan het hoofd staat van de VS-divisie van Alcatel. Cornu zal zich in z'n parttime job hoofdzakelijk concentreren op de relaties met de grote klanten, en hij wordt ook voorgedragen voor een zitje in de raad van bestuur. Het was Cornu zelf die Prabhu destijds "ontdekte", toen die nog technisch directeur was bij de transmissie-afdeling van het Amerikaanse Rockwell International die in 1991 door Alcatel werd overgenomen. En het was ook Cornu die Prabhu in '95 voordroeg om de leiding te nemen van de nieuwe breedband-divisie binnen de groep, die in Zaventem haar basis kreeg. Prabhu kent ons land dus, hij heeft hier meer dan een jaar gewerkt, en gewoond met z'n echtgenote en drie kinderen. Wat hij vooral apprecieerde, waren de frietkramen. Waar hij een hekel aan had, was die selectieve huisvuilophaling. En het slechte weer, uiteraard. Z'n medewerkers uit die Zaventemse periode - tot hij in '97 terug naar de States trok - herinneren zich hem als een joviale, toegankelijke manager - "die zelf z'n faxen van het apparaat nam" -, een technicus die zich tegelijk een communicatief marketeer toonde - "wat geen evidente combinatie is". Krish Prabhu is van origine een Indiër. Zijn technische vorming kreeg hij in eerste instantie aan het Indian Institute of Technology in Bombay, waar hij een master's degree in fysica haalde. Daarna trok hij richting VS om er aan de University of Pittsburgh af te zwaaien met een Ph.D. in Electrical Engineering. Z'n telecomcarrière startte bij de Bell Laboratories van AT&T. In '84 trok hij naar de Network Transmission-afdeling van Rockwell International, in '91 overgenomen en omgedoopt tot Alcatel Network Systems Inc., waar hij als vice-president business development en chief technical officer diende. In '95 begon z'n Zaventemse periode, tot hij begin '97 weer naar de States ging om aanvankelijk COO, later president en CEO van Alcatel USA te worden. Die functies blijft hij overigens ook na z'n promotie tot groeps-COO behouden. "Krish heeft een sleutelrol gespeeld in het proces om Alcatel bij de voorhoede van de leveranciers van telecomoplossingen te brengen," looft Serge Tchuruk. "Zijn visie en beoordelingsvermogen zijn instrumenteel geweest in de recente acquisities van verschillende datanetwerk bedrijven, waardoor we de nood aan Internet-infrastructuur van onze klanten wereldwijd kunnen beantwoorden." De jongste jaren zit Alcatel in een harde strijd verwikkeld met concurrenten als Cisco, Lucent en Nortel, maar ook met jonge hightechbedrijven die sneller en flexibeler dan de reuzen kunnen inspelen op nieuwe groei-opportuniteiten. Daarin ligt een grote uitdaging voor Prabhu: Alcatel in de frontlinie van innovatie positioneren door interne bronnen aan te boren, of door buiten de eigen muren de juiste acquisities te doen. Krish Prabhu was een hoofdrolspeler in de overnamepolitiek die Alcatel vorig jaar in de VS op gang bracht, ter waarde van alles bij elkaar zo'n 7 miljard dollar. Wil Alcatel een echte mondiale speler zijn, dan moet het sterk staan op de VS-markt, die in haar eentje 50% van de wereldmarkt uitmaakt. Dat beseft de Franse groep terdege, en tegen die achtergrond bekeken heeft de promotie van de Amerikaanse CEO Prabhu overduidelijk ook een symbolisch karakter. Terzelfdertijd legt ze ook de klemtoon op de datanetwerk business, op de transmissie- en Internet-technologie, hét groeisegment bij uitstek - Cornu had z'n roots in de traditionele schakelsystemen. De Wall Street Journal suggereerde vorige week dat Prabhu méér dan z'n voorganger Cornu gefocust is op de bottom line. De drie belangrijste uitdagingen die hij ziet voor de onderneming hebben te maken met aandeelhouderswaarde eerder dan met specifieke technologieën. Primo: een consistente omzetgroei van 15% jaarlijks halen in de kernbusiness, telecom - de voorbije kwartalen zat men al rond dat cijfer. Secundo: de operationele winstmarge opdrijven naar double digits. Ambitieus, want vorig jaar haalde men 4% en voor 2000 is 7% vooropgesteld. Het zou kunnen betekenen dat sommige activiteiten die het halen van de streefcijfers belemmeren, door Alcatel verlaten worden, of dat ze een nieuwe focus krijgen, liet Prabhu in de genoemde zakenkrant verstaan. Over de divisie "energiekabel" - met lage winstmarges - gaan trouwens al langer geruchten dat ze rijp is om afgestoten te worden. Als derde challenge ziet de nieuwe COO het verbeteren van Alcatels imago, zowel bij de klant als bij de aandeelhouder. Het bedrijf moet vertrouwen winnen in de technologiegemeenschap, vooral bij "hogegroei"spelers zoals Internet service providers. Want die denken in eerste instantie aan concurrent Cisco, en niet aan Alcatel, zo analyseert Prabhu. Dat Alcatel door de benoeming van Krish Prabhu (die naar verluidt goede relaties heeft met de investeerderswereld) en de sterkere nadruk op z'n Amerikaanse activiteiten meer 'in the picture' komt in de VS, kan de koers van het Alcatel-aandeel alleen maar deugd doen. Dat had vorige herfst na de aankondiging van een scherpe omzetdaling een duik van 38% genomen, waar het inmiddels nog niet helemaal van hersteld is. Wat de aandeelhouders zeker ook zal plezieren: Krish Prabhu zegt dat Alcatel zijn vaste kosten significant kan inkrimpen en onder meer de efficientie van z'n supply chain verbeteren.Als manager hanteert hij graag het middel van de skip-level meetings: "Je slaat verschillende lagen managers over en gaat rechtstreeks praten met de werknemers," legt Prabhu uit. "Telkens ik daar de kans toe heb, lunch ik zo met een vijftiental mensen." De 118.000 werknemers van de groep - waarvan om en bij 7000 in België - weten dus dat de nieuwe baas kan luisteren. RAF PAUWELS