"De keuze voor Antwerpen ligt voor de hand," vindt Jan Borremans, verantwoordelijk voor het internationaal departement van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen. "De Scheldestad is de tweede belangrijkste haven van Europa. Door de aanwezigheid van de haven is er een sterke concentratie van belangrijke Amerikaanse bedrijven in het Antwerpse. Vooral de chemische sector is goed vertegenwoordigd. Na het Texaanse Houston is Antwerpen de tweede chem...

"De keuze voor Antwerpen ligt voor de hand," vindt Jan Borremans, verantwoordelijk voor het internationaal departement van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen. "De Scheldestad is de tweede belangrijkste haven van Europa. Door de aanwezigheid van de haven is er een sterke concentratie van belangrijke Amerikaanse bedrijven in het Antwerpse. Vooral de chemische sector is goed vertegenwoordigd. Na het Texaanse Houston is Antwerpen de tweede chemiecluster in de wereld wat volume betreft. De stad is bovendien het wereldcentrum van de diamant, ons belangrijkste exportproduct. Ook het feit dat grote internationale banken, consultancy- en advocatenkantoren zich hier komen vestigen, onderstreept het belang van Antwerpen." Het initiatief voor dit bijhuis is gegroeid vanuit de bestaande samenwerking tussen de commerciële dienst van de Amerikaanse ambassade in Brussel en de Antwerpse kamer. Een eigen kantoor in Antwerpen, met personeel dat met beurtrol pendelt vanuit Brussel, zou de contacten in twee richtingen moeten vergemakkelijken. Nieuw is de idee niet. Tien jaar geleden had Antwerpen al zo'n bureau. Maar het consulaat-generaal van de Verenigde Staten werd opgedoekt omwille van besparingen. Commerciële contacten moesten al die tijd via Brussel verlopen. En hoewel de afstand te verwaarlozen is, bestaat er toch een hele kloof tussen het Antwerpse en Brusselse bedrijfsleven. De nood aan een vaste stek in het Antwerpse, aan rechtstreekse contactmogelijkheden en een open dialoog was dus reëel."De komst van dit bureau is beslist een goede zaak voor de regio," meent Borremans. "Er is duidelijk weer meer interesse vanuit de States om in de Benelux voet aan de grond te krijgen voor de invoer van producten - gaande van voeding tot smeerolie en gadgets. Het kan de werkgelegenheid alleen maar ten goede komen. De Amerikanen blijven trouwens de grootste investeerders in onze contreien. Vlaanderen trok vorig jaar een recordaantal buitenlandse investeringen aan. De totale investeringswaarde bedroeg toen 73 miljard frank. Twee derde daarvan was afkomstig van de Verenigde Staten."Het plaatselijke bureau biedt vanzelfsprekend ook een houvast aan Vlaamse bedrijven. De Amerikaanse markt is beslist geen makkelijke. Vlaamse kmo's die willen exporteren of zich in de VS willen vestigen, hebben echt wel begeleiding nodig als ze willen slagen in hun overzees avontuur. Begeleiding op het vlak van investeringen, vergunningen, milieu... vinden zij nu vlakbij huis.