In 'War for talent' meent auteur Alain Mouton (Trends, 15 mei 2008) dat er werk moet worden gemaakt van interessantere lonen voor ambtenaren. Hij stelt dat de lonen bij ambtenaren een stuk lager liggen dan in de privésector en vindt dat het huidige stelsel van het 'uitgesteld loon' te behouden is.
...

In 'War for talent' meent auteur Alain Mouton (Trends, 15 mei 2008) dat er werk moet worden gemaakt van interessantere lonen voor ambtenaren. Hij stelt dat de lonen bij ambtenaren een stuk lager liggen dan in de privésector en vindt dat het huidige stelsel van het 'uitgesteld loon' te behouden is. Deze drie beweringen druisen flagrant tegen de realiteit in. Mij is vooral de fiscale administratie bekend. Ondanks mijn tientallen jaren praktijk kan ik geen vijf fiscale ambtenaren citeren, die het beter vonden in de privésector. Voor de omgekeerde beweging is het echter niet moeilijk er tientallen te citeren. De officiële cijfers in verband met het vrijwillig verlaten van de fiscale administratie spreken boekdelen: slechts twee tot zeven per duizend fiscale ambtenaren verlaten de administratie. Welk bedrijf likkebaardt niet bij het lezen van zulke (officiële) statistieken? Ik kan met een gerust gemoed stellen dat minder dan 1 % van de fiscale advieskantoren in staat is het loon én de faciliteiten van een ambtenaar te bieden aan een uittredend fiscaal ambtenaar. Even ter info: bij een belastbaar inkomen van 88.500 euro per jaar van een ambtenaar hoort een normale vergoeding van minstens 160.000 euro, indien betrokkene zelfstandige zou worden! België telt volgens een studie van het World Economic Forum 28 fiscale ambtenaren op 10.000 inwoners. In Nederland zijn dat er 20 en in Frankrijk 14. Waarom er in België enkel bij ambtenaren ongeveer 930 pensioenstelsels bestaan? Het antwoord is eenvoudig: ambtenaren schrijven de wetten voor zichzelf en zijn erin geslaagd het verhaal zo ondoorzichtig mogelijk te maken. Op die manier kan er inderdaad geen kritiek komen. Toevallig hebben wij wel cijfers. Zo betalen ambtenaren zelf slechts 7,5 % voor pensioen. Aangezien werknemers persoonlijk dezelfde bijdrage betalen en zelfstandigen ongeveer 11 % afdragen - weliswaar op een geplafonneerd inkomen, dat echter absoluut niet laag is - en er vandaag geen sprake is van enige pensioenreserve, rijst de vraag waarom werknemers en zelfstandigen niet hetzelfde pensioen zouden moeten hebben als ambtenaren? Waarom niet dezelfde regel voor iedereen omdat de ambtenarenpensioenen hoofdzakelijk door de belastingplichtigen betaald worden? Antwoord: dat is onbetaalbaar. Maar waar is de minimale zin voor rechtvaardigheid dan terug te vinden? Geen discriminatie betekent dat slechts één groep Belgen een onbetaalbaar stelsel krijgt toegemeten? Ambtenaren genieten bovendien wel een 'voortgezet loon' maar de zware belasting op dat 'loon' is handig weggewerkt door de fiscale kwalificatie van dat 'loon' als 'pensioen'! De vandaag bestaande rechten moeten zeker niet worden afgebouwd, maar het stelsel moet dringend wijzigen: iedereen moet dezelfde mogelijkheden hebben. Waarom niet onze noorderburen volgen waar iedereen een basispensioen, de AOW, ontvangt, terwijl voor de rest iedereen vergelijkbare mogelijkheden heeft? Waarom mag een ambtenaar niet zelf beslissen dat een deel van zijn loon omgezet wordt naar een groepsverzekering of IPT? Is het nog normaal dat uit een enquête blijkt dat studenten van een vroeger gerenommeerde school ter vorming van bedrijfsleiders, de wens uitdrukken ambtenaar te worden? Is de toekomst van België dan zelfs op korte termijn niet in gevaar? Reageer. trends@trends.be José Haustraete, bedrijfsrevisor en professor UG