Als twee honden vechten om een been, loopt Tongeren ermee heen. "Wij liggen enorm strategisch in de euregio Maas-Rijn. In onze rug hebben we de havens van Antwerpen en Rotterdam, en we liggen net in het midden van de luchthavens Liège Airport en Maastricht Aachen Airport," analyseert de lokale schepen van Economie Eddy Box ( VLD). De schepen en zijn stad hebben inderdaad reden tot juichen. ...

Als twee honden vechten om een been, loopt Tongeren ermee heen. "Wij liggen enorm strategisch in de euregio Maas-Rijn. In onze rug hebben we de havens van Antwerpen en Rotterdam, en we liggen net in het midden van de luchthavens Liège Airport en Maastricht Aachen Airport," analyseert de lokale schepen van Economie Eddy Box ( VLD). De schepen en zijn stad hebben inderdaad reden tot juichen. Vooral de ontwikkeling van beide luchthavens (zie ook Trends, 4 februari 1999) geeft de economische ontwikkeling van Tongeren vleugels. De Zuid-Limburgse stad beschikt over drie industrieterreinen, maar die zijn inmiddels zo goed als volgebouwd. De ambachtelijke zone krijgt weldra vijf hectare extra, wegens helemaal volzet. Alleen in Tongeren-Oost, dat in 1990 werd vrijgemaakt en 100 hectare telt, is nog een vijfde van de oppervlakte vrij. "Vooral in 1998 hebben we in Tongeren-Oost een enorme boom van bedrijven gekend," weet Eddy Box. "Het zijn in hoofdzaak distributiecentra. De impact van beide luchthavens is dus overduidelijk, want het zijn bedrijven die voor snelle verbindingen via de lucht opteren." Avnet is een distributeur van elektronische componenten; de audiovisuele producent Boose was reeds langer aanwezig. SKF opent zijn Europees distributiecentrum voor kogellagers, en de Amerikaanse specialist in airconditioning Evaco nam maar liefst vijf hectare in gebruik, en bouwt een productiecentrum voor koelsystemen in slachthuizen. "Deze bedrijven kozen voor Tongeren, en niet voor Bierset. Wij zien de Luikse luchthaven overigens niet als een concurrent. De Vlaming is viertalig, want ons dialect gelijkt sterk op het Duits. Bovendien zijn Vlamingen nog steeds veel rustiger dan de vurige, woelige Luikenaars." Wat niet belet dat Tongeren kandidaat is voor het aandeelhouderschap in Liège Airport. In Maastricht Aachen Airport is Tongeren sinds 1992 aandeelhouder. Samen met 21 andere Zuid-Limburgse gemeenten, én de Kamers van Handel en Nijverheid van Maastricht en Aachen, bezit Tongeren een tiende van de aandelen van de luchthaven. "We delen niet in de rode cijfers," merkt Eddy Box fijntjes op ( nvdr - de Nederlandse overheid past jaarlijks 85 miljoen frank bij voor de verlieslatende luchthaven). Want voor Tongeren levert het aandeelhouderschap enkel baten op. Het vult niet enkel de industrieterreinen met de nodige bedrijven. Ook het toerisme in de thuishaven van Ambiorix zwengelt aan.