Welke belegger droomt niet van een beleggingsfonds dat altijd goede prestaties neerzet, los van de trend op de financiële markten? Dat is precies wat het fonds Pictet-Absolute Return Global Diversified nastreeft: het wil elk jaar minstens een rendement realiseren dat 4 procent hoger ligt dan de Eonia-rente. In de voorbije crisisjaren heeft het die ambitieuze doelstelling niet gehaald. In 2008 liet het fonds een kleine daling van 4,1 procent optekenen. In 2009 daalde het opnieuw met 0,3 procent en in 2011...

Welke belegger droomt niet van een beleggingsfonds dat altijd goede prestaties neerzet, los van de trend op de financiële markten? Dat is precies wat het fonds Pictet-Absolute Return Global Diversified nastreeft: het wil elk jaar minstens een rendement realiseren dat 4 procent hoger ligt dan de Eonia-rente. In de voorbije crisisjaren heeft het die ambitieuze doelstelling niet gehaald. In 2008 liet het fonds een kleine daling van 4,1 procent optekenen. In 2009 daalde het opnieuw met 0,3 procent en in 2011 verloor het 0,2 procent (zie tabel). Een van de kenmerken van dit fonds is zijn beperkte volatiliteit -- een kwaliteit die het dankt aan de doorgedreven diversificatie van de portefeuille. Daarnaast hecht het beheersteam veel belang aan de risicobeheersing. De beheerders mikken op twee bronnen van rendement die los van elkaar staan. De eerste is de marktselectie. Uitgaand van de conjunctuur op de markten worden activaklassen geselecteerd die het rendement van het fonds moeten genereren. Momenteel hebben overheidsobligaties uit de ontwikkelde landen een gewicht van 50 procent in de portefeuille, gevolgd door obligaties uit opkomende landen (16 %), hoogrentende Amerikaanse bedrijfsobligaties (11 %), valuta's (9 %) en aandelen uit de ontwikkelde markten (7 %). "Onze grote positie in overheidsobligaties dient om de risico's goed onder controle te houden", zegt Carlos Ontaneda, het hoofd van het Multi Asset and Total Return Team van Pictet Asset Management. "We zijn ons ervan bewust dat dit deel van de portefeuille verlies kan lijden als de rente plotseling zou stijgen. Maar wie kan met zekerheid voorspellen wanneer de rente wordt opgetrokken? Zijn we niet veeleer in een Japans scenario beland, met een rente die nog jarenlang over de bodem blijft slepen? Zolang we daarover geen zekerheid hebben, houden we onze posities aan. Maar uiteraard houden we de markten goed in de gaten." Als tweede bron van rendement selecteren de beheerders vijftien beheersteams die al hebben bewezen dat ze de markten kunnen verslaan. Sommige zijn gespecialiseerd in Chinese, Europese, Japanse of Zwitserse aandelen, andere in grondstoffen en vastrentende producten. "We kunnen niet uitsluiten dat een beheersteam fouten maakt, maar door vijftien teams te selecteren, beperken we het risico op fouten aanzienlijk", zegt Carlos Ontaneda. In totaal is het fonds blootgesteld aan liefst duizend posities. Goed diversifiëren hoeft Pictet duidelijk niet meer te leren.Pictet-Absolute Return Global Diversified ISIN-code: LU0247079469KARINE HUET