Frank Blankers is gelegerd in de Fonsnylaan, vlakbij het Brusselse Zuidstation. Tegen het eerste kwartaal van 2010 moeten alle activiteiten van Delta Lloyd Life en het vroegere Swiss Life Belgium daar gecentraliseerd zijn. Voorlopig logeren enkele bedrijfsentiteiten nog in de Pleinlaan, maar ook daar is de integratie tussen beide verzekeraars in volle gang. "Tegen volgende zomer zijn we één bedrijf", maakt Blankers zich sterk.
...

Frank Blankers is gelegerd in de Fonsnylaan, vlakbij het Brusselse Zuidstation. Tegen het eerste kwartaal van 2010 moeten alle activiteiten van Delta Lloyd Life en het vroegere Swiss Life Belgium daar gecentraliseerd zijn. Voorlopig logeren enkele bedrijfsentiteiten nog in de Pleinlaan, maar ook daar is de integratie tussen beide verzekeraars in volle gang. "Tegen volgende zomer zijn we één bedrijf", maakt Blankers zich sterk. De nieuwe topman zoekt ook zelf een nieuw huis in België. Nu stelt hij het met een hotelkamer, maar Blankers hoopt binnenkort iets te vinden op het platteland in de nabijheid van Brussel - voor hem, zijn vrouw en twee van hun vier kinderen. "Maar eerst ons huis in Nederland nog zien kwijt te raken." Niet simpel, gezien de crisis. Ook professioneel werd het leven van Blankers en zijn team gedomineerd door de economische rampspoed. Het nettoresultaat voor 2008 daalde een dikke 90 miljoen euro onder nul. Dat was vooral te wijten aan een forse daling van de marktwaarde van de beleggingsportefeuille en een daling van de financiële opbrengsten - allebei een direct gevolg van de kredietcrisis. In het voormalige Swiss Life Belgium zat een product waarvan de garantie liep via het failliete Lehman Brothers. Delta Lloyd Life besliste om de garantie zelf over te nemen. "Vervelend om plots een bedrijf te zien dat negatieve resultaten haalt in plaats van de gewenste positieve cijfers. Maar alle verliezen werden vorig jaar in de boeken verwerkt, zodat we vanaf nu alleen nog maar kunnen groeien. Ik kan alweer de eerste vier maanden van 2009 overschouwen. Veel kan ik daar niet over zeggen, aangezien we - indirect weliswaar - beursgenoteerd zijn. Maar we zijn een van de meest solvabele Belgische verzekeraars, met een solvabiliteitsmarge van 254 procent. En we groeien weer enorm hard, zowel in schade- als in groepsverzekeringen." Meer nog, voor de schadeverzekeringen van het vroegere Swiss Life Belgium - onder de merknaam Zelia - was het eerste kwartaal van dit jaar het beste ooit wat premie-inkomsten betreft. In Vlaanderen werd een groei van 46 procent opgetekend en 38 procent in Wallonië. De belangrijkste groei werd opgetekend in het segment van de autoverzekeringen. Premieverhogingen staan dus niet meteen op het programma. Voorts profileert Delta Lloyd Life zich als groepsverzekeringsspecialist. Ook in dat segment gaat de groei dubbel zo hard als het gemiddelde op de markt, met 6,9 versus 3,1 procent. Individuele levensverzekeringen deden het in 2008 duidelijk minder goed, met een incassoverlies van 22 procent ten opzichte van 2007. Een van de oorzaken was volgens Blankers de onduidelijkheid over Swiss Life. De Zwitserse groep verkocht in 2007 haar Nederlandse en Belgische takken aan het Nederlandse SNS Reaal. Minder dan een half jaar later werden de Belgische activiteiten weer verkocht aan Delta Lloyd Life. Speelde mogelijk ook een rol: het aanslepende gerechtelijke onderzoek in de zaak van de failliete makelaar Spaar Select, die tussen 2000 en 2003 misleidende hypotheekleningen aan de man bracht. Het onderzoek moest uitmaken of Swiss Life Belgium bij de zaak betrokken was. Onlangs besliste de Antwerpse raadkamer dat alleen Spaar Select en zijn oprichter Henri S. voor de rechtbank moeten verschijnen. Delta Lloyd Life ontstond in juli 2001, uit de fusie van drie verzekeraars - CGU Life, OHRA Leven en Norwich Union - die al jaren aanwezig waren op de levensverzekeringsmarkt in ons land. Via de fusie met Swiss Life Belgium kon Delta Lloyd Life zijn marktaandeel verdubbelen tot 3,7 procent. Delta Lloyd Life is een filiaal van de Nederlandse Delta Lloyd Groep, een financiële dienstverlener van verzekeringen, vermogensbeheer en bancaire diensten in Nederland, België en Duitsland. Op haar beurt is Delta Lloyd Groep voor ruim 95 procent in handen van de Britse groep AVIVA Plc, een van de leiders in de verzekeringswereld. In 2008 bekleedde Delta Lloyd Life de negende plaats in het peloton van de Belgische verzekeraars. De verzekeringsproducten van het bedrijf worden hoofdzakelijk door makelaars aan de man gebracht, maar ook de kantoren van Delta Lloyd Bank spelen een belangrijke rol. Blankers kreeg vanuit Nederland de niet mis te verstane opdracht mee om zo snel mogelijk door te stoten tot de top vijf met zijn verzekeringsbedrijf. Via interne groei, maar ook via acquisities. De Delta Lloyd Groep beschouwt België als haar tweede thuismarkt. Topman Niek Hoek liet onlangs nog optekenen dat hij op een oorlogskas van enkele honderden miljoenen euro's zit die dat nobele doel kan dienen. En de crisis dan? "Mijn opdracht is om Delta Lloyd Life en Swiss Life Belgium zo snel mogelijk te integreren. Dat moet eerst af, anders maak je er een rotzooitje van. Daarna kunnen we aan eventuele overnames beginnen. We kijken heel serieus om ons heen, maar in deze fase van de crisis zijn weinig partijen bereid om te verkopen omdat de waarde van de betrokken bedrijven te laag ligt. Geduld oefenen dus, en dan komt het wel vanzelf." Op middellange termijn gelooft Frank Blankers in een evolutie naar nog meer schaalvergroting. Volgens hem hinkt ons land zelfs enigszins achterop in vergelijking met de ons omringende landen. En ja, Delta Lloyd Life is wel degelijk van plan om het voortouw te nemen met zijn ambitieuze drang naar verdere groei. Niet holderdebolder, hoewel 'enorme opportuniteiten' te allen tijde het bekijken waard zijn. Als Blankers een kans ziet opduiken, zal hij niet aarzelen om toe te slaan. En voorts geen commentaar, voorlopig, om de gang der dingen niet te verstoren. Of de kans bestaat dat Delta Lloyd Life zélf een overnameprooi wordt? Beslist niet, zegt een zelfverzekerde Blankers. Er loopt evenwel een rechtszaak tussen de Britse moeder AVIVA en Delta Lloyd Groep. De Britten pikken het niet dat hun twee bestuurders geen enkele zeggenschap hebben in het Nederlandse bedrijf, hoewel AVIVA ruim 95 procent van de aandelen van Delta Lloyd Groep in handen heeft. Die anomalie ontstond door een clausule in het oorspronkelijke overnamecontract van 1973. In eerste aanleg kregen de Nederlanders gelijk, maar de Britten hebben wel beroep aangetekend. Wat gebeurt er als ze gelijk krijgen? Zouden de Belgische activiteiten in het ergste geval in de etalage kunnen terechtkomen? Neen, klinkt het stellig. Voor het jaar 2009 zit Delta Lloyd Life goed op schema, hoewel het natuurlijk een hele uitdaging is om tegelijk de crisis en de integratie met Swiss Life Belgium aan te pakken. Of de overname op een verkeerd moment plaatsvond? Allerminst, zegt Frank Blankers zonder dralen. Deze zomer volgt in de nieuwe fusiegroep een groots opgezette denkoefening, als voorbereiding op de toekomst. Een op- dracht die door alle divisies van de Delta Lloyd Groep wordt uitgewerkt. Er werd daarvoor een beroep gedaan op de Nederlandse specialist in strategieontwikkeling Robert Bood. Die werkte twee mogelijke scenario's uit voor de wereld in de periode van 2010 tot 2025: ofwel is het komende decennium er een van economische stagnatie en protectionisme. Ofwel trekken India en China de economie uit het slop en komt er een energierevolutie. Het is de bedoeling dat Delta Lloyd Life beide scenario's als hulpmiddel gebruikt om na te denken over zijn positionering. Veel concreet nieuws daarover is er nog niet. Blankers gaat prat op het nagelnieuwe productengamma dat zijn prille fusiebedrijf kan voorleggen. Kenmerk is bijna altijd flexibiliteit. Voor de markt van de groepsverzekeringen is die flexibiliteit zelfs een noodzaak. Hoe het in België uitdraait met de pensioenproblematiek, is een levensgroot vraagteken. "Er schijnt in politieke kringen een groots pensioendebat te komen, ergens in het vierde kwartaal van dit jaar. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar zelf hoor of lees ik helemaal niks. Het enige wat ik begrepen heb, is dat de mensen die al twintig jaar hun hoofd buigen over de Belgische pensioenproblematiek, er nu nog mee bezig zijn." Met andere woorden: Blankers' verwachtingen omtrent het grote pensioendebat liggen laag. Maar Delta Lloyd Life zal niet aarzelen om de Belgische politici dan maar zelf te vertellen wat belangrijk is, temeer omdat de verzekeraar zich profileert als de pensioenreferentie in ons land. Volgens Blankers is er geen ontkomen meer aan: de tweede pensioenpijler - een groepsverzekering via de werknemers - moet worden uitgebreid. Want het wettelijke pensioenstelsel valt hoe langer hoe minder op een degelijke manier te financieren en volstaat dus niet langer als appeltje voor de dorst. (T) Door Celine De Coster