Een van de meest opvallende analyses van de jongste verkiezingsslag kwam van ABVV-voorzitter Mia De Vits. Zij legde de schuld voor de nederlaag van Agalev bij het ACV. De christelijke vakbond zou niet hard genoeg hebben gereageerd toen de CD&V in het begin van de verkiezingscampagne met scherp naar de groenen schoot. De sneer van De Vits heeft ACV-voorzitter Luc Cortebeeck haar niet in dank afgenomen. "De uitspraak van Mia De Vits laat ik voor haar rekening. Het ACW heeft zich duidelijk uitgesproken tegen de manier waarop de CD&V zich opstelde tegenover de groenen. Als vakbond werken we echter met alle democratische partijen. Wij geven geen stemadvies, spreken ons niet uit over de vorming van de coalitie en richten ons op het beleid, niet op bepaalde partijen."
...

Een van de meest opvallende analyses van de jongste verkiezingsslag kwam van ABVV-voorzitter Mia De Vits. Zij legde de schuld voor de nederlaag van Agalev bij het ACV. De christelijke vakbond zou niet hard genoeg hebben gereageerd toen de CD&V in het begin van de verkiezingscampagne met scherp naar de groenen schoot. De sneer van De Vits heeft ACV-voorzitter Luc Cortebeeck haar niet in dank afgenomen. "De uitspraak van Mia De Vits laat ik voor haar rekening. Het ACW heeft zich duidelijk uitgesproken tegen de manier waarop de CD&V zich opstelde tegenover de groenen. Als vakbond werken we echter met alle democratische partijen. Wij geven geen stemadvies, spreken ons niet uit over de vorming van de coalitie en richten ons op het beleid, niet op bepaalde partijen." LUC CORTEBEECK (ACV). "Het is lang geleden dat de sociaal-economische thema's zo prominent aan bod kwamen tijdens de verkiezingscampagne. Dat toont aan dat er een ernstige bezorgdheid bestaat bij de bevolking over werkgelegenheid en sociale zekerheid. En dat zijn ook onze topprioriteiten. Als we van een sociaal pact spreken, is de vraag natuurlijk hoe je zoiets concreet uitwerkt. Wat ik echter niet zou wensen, is dat de politiek eerst de lijnen zou uitzetten om dan de sociale partners aan bod te laten komen. Dan worden wij de uitvoerders van maatregelen die de regering heeft genomen." CORTBEECK. "Die waren er al voor de verkiezingen. Ik vind dat wij als sociale partners met een aantal ideeën over sociale zekerheid en werkgelegenheid moeten klaarstaan vóór er een nieuwe regering aantreedt. Hier staan de sociale partners niet allemaal op dezelfde lijn. Sommigen wilden eerst even wachten om te zien welke partijen de volgende regering zouden vormen en wie de ministers zouden zijn. Kijk, wij hebben het overleg en de politiek nodig. Maar wij richten ons in eerste instantie op overleg. De voorbije vier jaar zijn we daar behoorlijk in getraind, en dat was al zo onder de regering van Jean-Luc Dehaene. Bij het ABVV is dat anders, omdat het verband met een bepaalde partij duidelijker is. Voor ons geldt eerste het syndicaal overleg, minder de directe lobbying. Daarom hebben we alle democratische partijen hier over de vloer gehad." CORTEBEECK. "Maar wij kunnen als sociale partners toch verder gaan dan de politici. Wij kunnen langetermijnproblemen aanpakken. Wij zouden ook eieren voor ons geld kunnen kiezen en een aantal kleine punten realiseren, maar wij weten dat als je werk wil maken van de hervorming van de sociale zekerheid en van tewerkstelling, je tijd nodig hebt. De kiezers hebben aangetoond dat werkgelegenheid belangrijk is, maar sommige dingen kunnen niet door de regering alleen worden opgelost." CORTEBEECK. "De regering zal nooit zomaar een portefeuille op tafel leggen. Ik denk dat de regering wel zal zeggen dat ze met geld over de brug komt als wij tot een consensus kunnen komen over een aantal concrete thema's." CORTEBEECK. "Ja, maar als een regering haar wil oplegt, lukt het niet. Frankrijk en Oostenrijk, waar er heel veel kritiek op de pensioenhervormingen wordt gegeven, hebben plat gelegen. De premier spreekt mij niet tegen: hij gaat de brugpensioenen niet aanpakken. Maar ik herhaal dat wij daarover vooral via overleg tussen de sociale partners de problemen willen oplossen. Vakbonden die hun doelstellingen via een sterke band met de politiek willen bereiken, moeten er op termijn aan geloven." CORTEBEECK. "Het is spijtig dat Agalev uit het politieke landschap verdwijnt. Maar ook andere partijen zullen naar ons luisteren. Wat de versterkte positie van 'de anderen' betreft, zo eenvoudig is het verhaal niet. De progressieve partijen binnen deze regering worden met de helft gereduceerd, zodat de brede arbeidsbeweging er baat bij heeft dat wij ook onze stem laten horen. Trouwens: hoe sterk zullen de syndicale ideeën doorwegen bij SP.A-Spirit? Dat is toch een kartel, zeggen ze? De volgende regering bestaat uit klassieke liberalen, sociaal-democraten en links-liberalen - een tripartite, dus. Dat spectrum is breed genoeg om niet te vrezen voor een ABVV-monopolie." CORTEBEECK. "Ik hoop van niet. In het begin probeerde de vorige regering ons ook te negeren door enkel met de socialistische en liberale vakbonden, het Verbond van Belgische Ondernemingen en af en toe met het Vlaams Economisch Verbond en de Unie voor Zelfstandige Ondernemers te praten. Ik heb toen de premier ervan overtuigd dat ons gedachtegoed waardevol genoeg is om aan bod te laten komen. Onze boodschap was duidelijk: aan de deur of aan de tafel. Als men niet met ons praat, houden we acties, harde acties desnoods. "Een regering die ons negeert, loopt het risico van een brede mobilisatie van de ACV-leden. Wij zijn niet van nature geneigd om oppositie te voeren tegen een regering, maar als een coalitie ons straal negeert, trekken wij onze conclusies. Als er geen plaats is aan de onderhandelingstafel, trekken we de straat op. Het is overigens geen toeval dat de actiebereidheid van het ACV de voorbije tien jaar sterk is toegenomen."HNN praat met NMBS. De Antwerpse goederenbehandelaar Hesse Noord Natie, een dochter van de Singaporese PSA-groep, voert onderhandelingen met de NMBS over een rechtstreekse participatie in HNN. De Belgische spoormaatschappij heeft momenteel belangen in verschillende terminals van HNN, en zou een ruil niet ongenegen zijn. Naar verluidt zou een akkoord binnen enkele weken rond kunnen zijn. Van Milders uit Carestel. Jean Van Milders heeft zich volledig teruggetrokken uit Carestel. De 78-jarige stichter van het voedings- en dienstenbedrijf heerste decennialang als een pater familias over Carestel, dat vandaag de facto door de externe manager Michel Van Hemele wordt bestuurd. De rol van Jean Van Milders als bestuurder wordt onder meer waargenomen door Louis Verbeke, die binnen de raad van bestuur de zaken behartigt van de familiale tak Jean Van Milders. Veel kopers voor Sabena-hotels. Nog voor de zomer sturen de curatoren van Sabena een memorandum uit om kandidaat-kopers aan te trekken voor de verkoop van de Sabena-hotels. Die verkoop kan en bloc of hotel per hotel gebeuren. Naar verluidt duikt er bijna elke week een kandidaat-koper op. McDonald's vooruit in België. Internationaal gaat het hamburgerketen McDonald's niet voor de wind. De aandelenkoers daalt, en het concern is op de dool met zijn producten. McDonald's boekt echter 5 % meer omzet in België, zeggen sectorexperts. Euphony nu ook stroomleverancier? De Nederlandse energiespeler Nuon onderhandelt met Euphony over de doorverkoop van elektriciteit en gas op de Belgische markt. Op 1 juli 2003 wordt de Vlaamse elektriciteitsmarkt volledig vrij. Het Antwerpse Euphony opereert vandaag al als een van de grootste doorverkopers op de Belgische telecommarkt. Alain Mouton"De premier spreekt mij niet tegen: hij gaat de brugpensioenen niet aanpakken."