TRENDS. Fortis Real Estate bestaat vijf jaar. Maakt u eens de balans op van die periode.

ALAIN DE COSTER (FORTIS REAL ESTATE). "We kunnen er prat op gaan specialisten te zijn in zowel de kantoor-, de woning- als de retailmarkt. De projecten waaraan ik zelf de voorkeur geef, zijn de stedelijke en de gemengde ontwikkelingen. Die vormen zeker een van de krachtlijnen van onze ontwikkeling in de komende jaren. Als we daarnaast ook nog wat kunnen doen in de renovatie, des te beter.
...

ALAIN DE COSTER (FORTIS REAL ESTATE). "We kunnen er prat op gaan specialisten te zijn in zowel de kantoor-, de woning- als de retailmarkt. De projecten waaraan ik zelf de voorkeur geef, zijn de stedelijke en de gemengde ontwikkelingen. Die vormen zeker een van de krachtlijnen van onze ontwikkeling in de komende jaren. Als we daarnaast ook nog wat kunnen doen in de renovatie, des te beter. "Er is nog een andere reden om tevreden te zijn: tot voor kort zaten we ingekapseld in Brussel, maar intussen hebben we ons actieterrein uitgebreid naar Antwerpen, Luxemburg, Parijs en zelfs Boedapest. Vaak gebeurde dat op basis van een alliantie met lokale partners, die wel over een terrein beschikten, maar niet de knowhow of de financiële draagkracht hadden om het te ontwikkelen." DE COSTER. "We zijn een jonge onderneming. Door ons nog beter te organiseren, moeten we efficiënter, beter en sneller kunnen. Een van de belangrijke aspecten is de aandacht voor de duurzame ontwikkeling van bij het begin van een project." DE COSTER. "Doorgaans ontmoeten en zoeken we daar partners met wie we een akkoord kunnen sluiten. Mipim is een markt, een plaats waar deals gesloten worden. We hebben er echter geen stand en dit jaar gaan we er ook niet naartoe om een project te slijten of met de bedoeling om wat dan ook te ondertekenen. Mensen laten zich er graag fotograferen met een pen in de hand omdat aandacht in de media er gegarandeerd is. Maar dat is alleen maar show, het verandert niets aan de deal . " DE COSTER. "Een jaar geleden hebben we twee vennootschappen overgenomen van de groep CDP: North Light en Pole Star, de holdings boven twee projecten die opgestart werden op een terrein aan de Simon Bolivarlaan. "North Light beschikt al over een stedenbouwkundig attest om 35.000 m2 te bebouwen. Dat is wat we gekocht hebben. Er was nog een derde vennootschap met een terrein waarop 10.000 m2 ontwikkeld kon worden voor huisvesting. Dit jaar hebben we het project van CDP aangepast: we hebben de isolatiecriteria strenger gemaakt. De fundering van het eerste gebouw werd al gelegd. "Voor het tweede project hebben we midden februari een bouwaanvraag ingediend voor 40.000 m2. Op termijn moet dat een geheel worden van 75.000 m2 kantoorruimte plus 10.000 m2 aan woningen. Het is ons grootste project en we hebben wel risico's genomen toen we het terrein aankochten. Die zijn sindsdien weliswaar minder geworden omdat we een akkoord hebben met Fortis Bank, die er na verloop van tijd een aantal diensten zal samenbrengen. Het complex zal overigens voor 100 % ingenomen worden door Fortis. Dat verandert niets aan de vestiging in de bovenstad, maar sommige diensten kunnen worden samengebracht om efficiënter te werken. Ik denk dat we daarmee de slag van het jaar geslagen hebben." DE COSTER. "Het laatstgenoemde project wordt opgeleverd tussen half 2010 en half 2011 en zal 20 % van de kantoorbehoeften van Fortis dekken, dat nu al 350.000 m2 betrekt in Brussel. Een positief element is dat we het gebouw op maat kunnen maken en dus de energiekosten kunnen berekenen. Maar de generale staf noch de backoffice zal er zich vestigen."(T) Door Guy Verstraeten