Een jaar geleden liep Hans Van Heghe over van ambitie. Daar had hij ook alle reden toe. Om zijn aanval op het buitenland in te zetten, gaf Van Heghe zijn bedrijf ICMS een forse kapitaalverhoging mee, net wat het nodig had om het buiten de landsgrenzen waar te maken. Maar vandaag kijkt de voorman van ICMS vooral met gemengde gevoelens terug op het eerste 'buitenlands' jaar: "We hebben onmiskenbaar vooruitgang geboekt, maar het kan natuurlijk altijd beter. Alles loopt momenteel wel, maar we hadden op een veel snellere vooruitgang gerekend. Onze strategie wordt verder geïmplementeerd, maar het kan nog wel...

Een jaar geleden liep Hans Van Heghe over van ambitie. Daar had hij ook alle reden toe. Om zijn aanval op het buitenland in te zetten, gaf Van Heghe zijn bedrijf ICMS een forse kapitaalverhoging mee, net wat het nodig had om het buiten de landsgrenzen waar te maken. Maar vandaag kijkt de voorman van ICMS vooral met gemengde gevoelens terug op het eerste 'buitenlands' jaar: "We hebben onmiskenbaar vooruitgang geboekt, maar het kan natuurlijk altijd beter. Alles loopt momenteel wel, maar we hadden op een veel snellere vooruitgang gerekend. Onze strategie wordt verder geïmplementeerd, maar het kan nog wel een tot twee jaren duren alvorens we de gewenste positie hebben bereikt."Een belangrijke factor is volgens Hans Van Heghe de versnipperde Europese markt die, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten, land per land moet worden veroverd. "Elk land is anders en dat bemoeilijkt een buitenlandse expansie. We hebben nu iemand extra in dienst genomen om de Oost-Europese markt af te tasten. Daar regent het bijna mogelijkheden. Oost-Europa had een grote achterstand opgelopen maar is die nu in snel tempo aan het bijbenen. De regio zet soms drie stappen tegelijk voorwaarts en is daardoor ook al geïnteresseerd in informatie- en kennisbeheer."365 dagen geleden koesterde Hans Van Heghe de hoop om de wereld te veroveren en die hoop heeft hij nog altijd. "De opgelopen vertraging heeft onder andere te maken met het feit dat we er maar niet in slaagden om een goede algemene salesmanager aan te trekken. Ondertussen hebben we die wel gevonden, maar natuurlijk rijkelijk te laat. De keuze viel finaal op iemand met twee jaar ervaring in de Verenigde Staten. Hij moet onze internationale expansie in een hogere versnelling brengen."Momenteel wordt ook Duitsland afgetast. De markt ziet er bij onze oosterburen veelbelovend uit, maar Hans Van Heghe geeft eerlijk toe dat er nog niets concreets uit de bus is gekomen. "We hebben wel al een aantal buitenlandse contracten kunnen afsluiten, onder andere met filialen van Coca-Cola en TNT. Ook bij het Frans-Zwitserse conglomeraat SGS hebben we een mooie opdracht binnengehaald."Op welke markten wil ICMS zich in het buitenland focussen? Hans Van Heghe: "Dat zijn in de eerste plaats productgeoriënteerde en kennisgedreven organisaties. Mag ik er nog even aan herinneren dat we intelligente oplossingen voor informatie- en kennisbeheer ontwikkelen, die erop gericht zijn om de informatie en de kennis van onze klanten optimaal te beheren? Het woord 'kennis' is regelmatig gevallen en dat is niet toevallig. Onze doelgroep zijn namelijk bedrijven die we op dat vlak oplossingen kunnen aanreiken, meer bepaald in de vorm van ons TINK-platform."Terugblikkend op de eerste 365 dagen is Hans Van Heghe maar gedeeltelijk tevreden. "Er is vooruitgang geboekt, maar het had allemaal iets meer mogen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat onze nieuwe salesmanager erin zal slagen om de grenzen van nieuwe markten in versneld tempo te slopen."IS: CEO van ICMS. VRIJE TIJD: motorrijden, strips lezen. JS