Van alle Vlaamse provincies groeide de toeristische tewerkstelling tussen 1992 en 1997 het sterkst in Limburg: ze ging er met 31,6% op vooruit. En dat is geen toeval. "Jaarlijks wordt er 2,5 tot 2,8 miljard frank geïnvesteerd in de toeristische sector," weet directeur Willy Orlandini van de vzw Toerisme Limburg. "De nauwe samenwerking tussen de lokale overheid en de privé-sector werpt haar vruchten af."
...

Van alle Vlaamse provincies groeide de toeristische tewerkstelling tussen 1992 en 1997 het sterkst in Limburg: ze ging er met 31,6% op vooruit. En dat is geen toeval. "Jaarlijks wordt er 2,5 tot 2,8 miljard frank geïnvesteerd in de toeristische sector," weet directeur Willy Orlandini van de vzw Toerisme Limburg. "De nauwe samenwerking tussen de lokale overheid en de privé-sector werpt haar vruchten af." Limburg is vandaag de enige provincie die via een toeristische taks geld int van de privé-sector. Deze taks wordt gedragen door alle instellingen en organisaties die op een of andere manier inkomsten halen uit het toerisme. "Dit bedrag komt in een fonds terecht waarin de provincie ook nog eens haar steentje bijdraagt," aldus Orlandini. Het geld wordt uitsluitend aangewend voor promotie. Jaarlijks hebben de privé-sector en de overheid 40 miljoen frank veil voor het creëren van een toeristisch imago voor Limburg.Niet alleen slaan de privé-sector en de overheid de handen in elkaar voor het voeren van promotie, ook inzake het opstarten van nieuwe projecten vinden beide partijen elkaar. Zo wordt er 600 miljoen frank geïnvesteerd (150 miljoen frank overheidsgeld en 450 miljoen frank privé-fondsen) in het domein Kelchterhoef, waar een nieuwe zoo zal worden neergepoot. Ook in Tongeren, een stad met een rijk Romeins verleden, staat een nieuw initiatief in de steigers: het Pliniusproject. Orlandini: "Hier willen we een thematisch project uit de grond stampen rond een bron uit de tijd van de Romeinen. Conceptueel is alles in kannen en kruiken. Nu moeten we alleen bijkomende privé-investeerders aantrekken." Opvallend is dat ook de kampeerterreinen steeds meer in de smaak vallen van buitenlandse bezoekers. Vooral onze noorderburen en, in mindere mate, de Duitsers en Fransen doorkruisen het Limburgse landschap op zoek naar een geschikt kampeerterrein. "De eerste zes maanden van dit jaar bevestigen dat de bezettingsgraad op de campings opnieuw een opwaartse trend vertoont," aldus een tevreden Orlandini. "Vele campinguitbaters leveren ernstige inspanningen om zich te schikken naar het decreet op de openluchtrecreatieve verblijven, dat een aantal normen oplegt inzake milieu en ruimtelijke ordening. In 2000 moeten de kwaliteit en het comfort van de kampeerterreinen op een Europees aanvaardbaar niveau worden gebracht."Orlandini wijst op het ruime aanbod dat Limburg biedt: bungalowparken, kilometers bossen, hoevetoerisme, wandel- en fietspaden, sportterreinen, winkelcentra en toeristische steden als Hasselt, Sint-Truiden, Lommel, Maaseik en Tongeren. "In Limburg is werkelijk alles aanwezig om de toerist optimaal te laten genieten." Alles, behalve een zee.