Mipim is dit jaar al aan zijn twintigste editie toe. Het evenement heeft in die periode een enorme groei doorgemaakt. Maar zijn er grenzen aan die groei? Verschillende deelnemers wijzen erop dat de beurs uit zijn voegen barst. "Ik heb al meerdere keren deelgenomen en er de volledige toer gemaakt, en ik kan met stelligheid zeggen dat de Mipim op dit ogenblik het slachtoffer is van zijn eigen internationaal succes. Cannes is niet langer in staat is om een en ander naar behoren op te vangen," stelt Benoît De Blieck, gedelegeerd bestuurder van de vastgoedbevak Befimmo.
...

Mipim is dit jaar al aan zijn twintigste editie toe. Het evenement heeft in die periode een enorme groei doorgemaakt. Maar zijn er grenzen aan die groei? Verschillende deelnemers wijzen erop dat de beurs uit zijn voegen barst. "Ik heb al meerdere keren deelgenomen en er de volledige toer gemaakt, en ik kan met stelligheid zeggen dat de Mipim op dit ogenblik het slachtoffer is van zijn eigen internationaal succes. Cannes is niet langer in staat is om een en ander naar behoren op te vangen," stelt Benoît De Blieck, gedelegeerd bestuurder van de vastgoedbevak Befimmo. De Blieck zal dit jaar afwezig blijven op de Croisette. Hoewel hij - nog voor hij vorig jaar rond deze tijd de plek verliet - een betaalde optie had genomen op verschillende kamers in het plaatselijke Novotel, blijkt dat hij het nu zonder slaapplaats moet stellen. "Ondanks die reservering scheept men ons nu af als schooiers."Benoît De Blieck heeft nochtans redenen te over om aanwezig te zijn op Mipim. Na de verwerving eind 2006 van 63 overheidsgebouwen maakt de tweede grootste vastgoedbevak van het land zich nu op om ook de hand te leggen op de volgende portefeuille overheidsgebouwen. En ook daarnaast is Befimmo op zoek naar nieuwe panden om de portefeuille aan te dikken. Mipim is (en blijft) dan ongetwijfeld een van de meest aangewezen plaatsen om 'te gaan shoppen', of men nu wil kopen of verkopen. Het Brusselse gewest, dat een internationaal kantorenpark in de etalage heeft, zal alvast prominent aanwezig in Cannes. Minister-president Charles Picqué (PS) zal Brussel in hoogsteigen persoon vertegenwoordigen in de mondaine badplaats. En ook drie van zijn ministers en staatssecretarissen - Benoît Cerexhe (CDH), Françoise Dupuis (PS) en Evelyne Uyttebroeck (Ecolo) - en verschillende leden van zijn administratie reizen af naar Cannes. Ze zullen logeren in het Martinez, waar voortaan de gouvernementele openingspersconferentie plaatsvindt. Op de stand van het Brusselse gewest in het souterrain van het Palais des Festivals, komt - naar het voorbeeld van andere steden - een maquette van de hoofdstad. Daarop moet normaal gezien ook een van de Belgische gebouwen prijken die het meest in het oog zullen springen tijdens Mipim 2007: de Belmont Court in de Belliardstraat, een eigendom van Axa Belgium. Het gebouw is gelauwerd met een van de drie internationale nominaties in de categorie 'gerenoveerde kantoorgebouwen'. Alain Lefebvre (FDF), schepen voor Stedenbouw van Oudergem, zal de trip naar Cannes niet maken "wegens tijdgebrek en kwestie van zuinig om te springen met de overheidscenten". Nochtans zijn de vastgoedplannen van de Brusselse gemeente niet min. De Deltasite (ex-NMBS) in het hoger gelegen gedeelte van Oudergem, staat volop in de schijnwerpers. Nog voor de zomer zal het Brusselse gewest de grote lijnen bekendmaken van het referentieschema. Het omvat bijna 100 hectare, inclusief de campus van de Université Libre de Bruxelles (ULB), de multimodale site van het openbaar vervoer (trein, metro, bus) en de kantoorgebouwen op 'La Plaine'. "Het vastgoedgelaat van deze toegangspoort naar de stad gaat nog grondiger veranderen," voorspelt Lefebvre. Zo wordt de wijk die aan de Deltadriehoek grenst, een oud NMBS-terrein dat aangekocht werd door het Brusselse gewest, grondig heringericht door de projectontwikkelaar Bouygues. Op de site komt een nieuwe toonzaal voor Fiat, enkele woningen en een sportcomplex. Dat alles in aanvulling van het gemengde complex (kantoren-woningen) Omega Court, een realisatie door de Immobiliën Vennootschap van België (Immobel) naar een ontwerp van het architectenbureau Assar. Immobel gaat trouwens ook in de onmiddellijke nabijheid aan de slag. Het heeft een aanzienlijk lot gronden verworven van de ULB en is van plan om daar kantoren en woningen te realiseren. "En dat is nog niet alles," meldt Alain Lefebvre. "Er worden op dit ogenblik woningen gebouwd tegenover de campus en iets verder, aan de grens van de gemeente langs de Generaal Jacqueslaan, is er nog een hotel- en woonproject dat uitgetekend werd door Atelier d'Art Urbain."Het is een project van Vizzion, de nieuwe promotieregie van architect Sefik Birkije. Het team van Birkije, dat in Cannes al verscheidene awards in ontvangst mocht nemen, zal wél aanwezig zijn op Mipim, net zoals de projectontwikkelaars Codic en Wilhelm & Co, de onvoorwaardelijke vertegenwoordigers van 'made in Belgium'. Ook Atenor RE heeft redenen te over om op het appel te zijn in Cannes. Deze Brusselse projectontwikkelaar stapelt momenteel de vastgoedprojecten op in de hoofdstad. In het Zuidkwartier ontwikkelt Atenor RE, in partnership met Espace Midi, een gemengd project (kantoren-hotel-handelszaken) van 40.000 vierkante meter op 15 niveaus. Het ontwerp is van A.2R.C en Jaspers-Eyers & Partners. "De bouwaanvraag werd onlangs ingediend en we hopen de toelating nog in de loop van 2007 te krijgen," zegt Stéphan Sonneville, gedelegeerd bestuurder van Atenor RE. "We hebben ook een belangrijk gemengd stadsproject van 63.000 vierkante meter opgestart (woningen, kantoren, winkels) op het huizenblok rechtover Tour & Taxis, op de rechteroever van de Willebroekse Vaart tot aan het Vergote- en Becodok."De uitvoering van het kantoorgedeelte van het project is afhankelijk van het verkrijgen van een Bijzonder Bestemmingsplan (BBP). Het zal in verschillende fasen ontwikkeld worden, maar er lijkt op dit ogenblik wel een politieke consensus over te bestaan op stedelijk niveau (Brussel stad). De voorkeur gaat uit naar ruimten voor kmo's die actief zijn in deze zone voor maritiem en wegtransport. "Voor het huisvestingsgedeelte zullen we nog deze maand de bouwvergunning aanvragen," vervolgt Sonneville. "We zijn van plan om op die kenmerkende plek een wolkenkrabber te bouwen. Het ontwerp is van de Engelse architect Chipperfield in samenwerking met het Belgische bureau A.2R.C."Sonneville toont zich bijzonder enthousiast over dit dossier. En met reden: na een 'ijstijd' die verschillende decennia geduurd heeft, zou een geslaagde poging van Atenor de comeback kunnen inluiden van de torens in de hoofdstad van Europa. Een krachtig gebaar in een stad waar de torenfobie nog altijd nadrukkelijk aanwezig is. "Wij zijn van oordeel dat de tijd rijp is voor een nieuwe poging," zegt Stéphan Sonneville. "Al zullen we de plannen pas tonen als het dossier verder gevorderd is. Kwestie van een polemiek te vermijden..."De toren zou op de rechteroever komen en de duidelijk symbolische naam 'Premium' dragen. Atenor wil ook een interactie tot stand brengen met de andere oever en de site van Tour & Taxis. Het heeft in dat verband trouwens veelvuldige contacten met naburige spelers (onder meer Robelco) en hoopt tegen september een consensus te bereiken over de plannen. Een andere uitgesproken strategische locatie waar men met Atenor rekening zal moeten houden, is de Europese wijk. Daar heeft de projectontwikkelaar de muren en de hotelactiviteit van het Crown Plaza (Europa) gekocht. "Op die plek komt het erop aan om zo snel mogelijk te weten te komen wat precies de wensen van de overheid zijn voor die strategische zone," zegt Sonneville. Ook Wallonië toont zich, zoals de voorbije jaren, van zijn beste zijde in Cannes. L'Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements Etrangers (Awex) en het Office for Foreign Investors (OFI), de twee bruggenhoofden van de in- en uitvoer van het Waalse gewest, zullen alomtegenwoordig zijn. Hun missie: het aanbod van gebouwen en terreinen in Wallonië bekendmaken bij het internationale publiek. Een afvaardiging van niet minder dan veertig mensen, voornamelijk afkomstig uit het Luikse bekken, maakt de reis naar Cannes. Naast de lokale politieke tenoren wordt ook Philippe Bodson in Cannes verwacht. Bodson bezoekt Mipim in zijn hoedanigheid van lid van het directiecomité van de GRE-Liège (Groupement de Redéploiement Economique pour le Pays de Liège), een platform dat Arcelor, Meusinvest, de SPI+ en Agoria omvat en dat gefinancierd wordt door Feder en het Waalse gewest. GRE-Liège ging van start in juni 2004 na de aankondiging van de sluiting van een deel van de staaleenheden van Arcelor. Het ziet ernaar uit dat er nu eindelijk tot actie wordt overgegaan. Zo zou tijdens Mipim de ontwikkeling van een immens dorp met allerlei sportinfrastructuur worden aangekondigd. Eriges, de gloednieuwe gemeentelijke autonome regie van Seraing, zou een en ander in goede banen moeten leiden. Ook de Waalse ministers André Antoine (CDH, ruimtelijke ontwikkeling) en Jean-Claude Marcourt (PS, economie) zullen op woensdag 14 maart aanwezig zijn op de Waalse stand. En ook zij zullen erop hameren dat Wallonië 52 % van de oppervlakte van België bestrijkt en slechts een derde van de bevolking herbergt. Er is dus een grondreserve om ondernemingen op te vangen. Vlaamse en buitenlandse investeerders, die ruimte tekortkomen, zijn meer dan welkom. En lokale ondernemers met een internationale dimensie, zoals Galère of Wust (Groep Besix), die nadrukkelijk aanwezig zullen zijn op de Waalse stand, staan klaar om die ruimte op maat van hun ambitie in te richten. In vergelijking met al dat Brusselse en Waalse geweld is de Vlaamse vertegenwoordiging in Cannes een mager beestje. Vooral vanuit de politiek is de animo voor het Zuid-Franse vastgoedfeest gering. Geen Vlaamse ministers dus in Cannes. De stad Gent is wél al jaren een trouwe en overtuigde exposant in Cannes. Flanders Ghent Development Group, een samenwerkingsverband tussen de stad en een twintigtal privépartners, heeft weer een ruime stand gehuurd in het Palais des Festivals. Burgemeester Daniël Termont (SP.A), zelf een van de fervente pleitbezorgers van deelname aan Mipim, reist zelf ook weer af naar Cannes. En ook de Kortrijkse burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) heeft weer een dagje Mipim in zijn agenda gepland. De Clerck en Termont hadden, samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de burgemeesters van de dertien Vlaamse centrumsteden uitgenodigd voor een studiereis naar Cannes. Een blitzbezoek van één dag zou het worden, met een vlucht vanop het vliegveld van Wevelgem. De bedoeling: een snelcursus Mipim voor steden met ambitieuze vastgoedplannen. Maar de trip gaat niet door wegens gebrek aan belangstelling. Het Mechelse stadsbestuur toonde wel interesse voor een deelname aan Mipim, maar een bezoek paste niet in de agenda's. Aalst en Roeselare bedankten voor de uitnodiging, maar waren niet geïnteresseerd. Van de andere steden kwam er geen reactie. "De uitnodigingen zijn wat aan de late kant verstuurd," erkent Trui Tydgat, directeur van stadsontwikkeling Kortijk. "We zullen het volgend jaar nog eens proberen."Ook Vlaams minister van Economie Fientje Moerman (VLD) kreeg een uitnodiging "We hebben die brief eigenlijk nog maar pas ontvangen," zegt persattaché Frank Beckx. "De minister had al andere plannen in die week." Maar is de minister een eventuele Vlaamse deelname aan Mipim genegen? "We sluiten het niet uit," antwoord Beckx. "Maar dan moet het verhaal wel ruimer zijn dan een deelname van Kortrijk en Gent." Naast Kortrijk, Gent en nu Mechelen, toonde ook Antwerpen bij monde van schepen Ludo Van Campenhout (VLD) al interesse voor een (nieuwe) Mipimdeelname. Afspraak in 2008 op de Croisette? Philippe Coulée Laurenz Verledens