De overheidsmarkt voor wegenonderhoud kromp de voorbije vijf jaar met een vijfde. De omzet van Trafiroad, "strepentrekker" uit Eke, vervijfvoudigde.
...

De overheidsmarkt voor wegenonderhoud kromp de voorbije vijf jaar met een vijfde. De omzet van Trafiroad, "strepentrekker" uit Eke, vervijfvoudigde.Een goede organisatie betaalt zichzelf. Met dat motto werd Joost Van Riet in 1991 gedelegeerd bestuurder van het 100 % familiebedrijf nv Trafiroad. Een succesvol motto : de omzet klom van 55 miljoen in 1991 naar 250 miljoen in 1996. En dat op een markt die de voorbije vijf jaar met een vijfde inkromp. Het bedrijf uit Eke is immers gespecialiseerd in het aanbrengen van wegmarkeringen : van parkings tot autosnelwegen. Alle markeringen komen aan bod, zowel fietspaden, pleinen, als signalisatie voor verkeerslichten. Maar Trafiroad investeerde de voorbije vijf jaar vooral in complementaire activiteiten. "We behandelen vandaag alles wat te doen heeft met de veiligheid van de weggebruiker," zegt Joost Van Riet. "Het enige wat nog niet op punt staat, zijn verkeersborden." Trafiroad startte dus met kleine herstellingen van het wegdek, de verhuur van verkeerssignalisatie aan derden en de plaatsing van vangrails. In die laatste niche haalde het bedrijf vorig jaar een groot contract binnen. Op de E40 tussen Aalst en Merelbeke worden vangrails geplaatst en brugleuningen vernieuwd, voor een bedrag van 70 miljoen. 90 % van de omzet wordt behaald via overheidsopdrachten. Nederland levert daarvan een tiende. "Een zeer protectionistische markt," analyseert Joost Van Riet. "De toetredingsvoorwaarden zijn veel strenger dan in België. In België telt alleen het laagste bod. Zelfs bedrijven zonder machines en personeel kunnen meedingen." De strengere Nederlandse normen leidden er eveneens toe dat Trafiroad in november vorig jaar een Iso 9002-certicaat behaalde. Als eerste in België voor wegmarkeringen en plaatsen van vangrails. Een tiende van de omzet wordt behaald via bestellingen van privé-bedrijven. Trafiroad wierf in 1995 twee verkopers aan die uitsluitend deze markt bewerken. "Een groeiende markt," klinkt Joost Van Riet tevreden. "Vandaag zoeken we zelf de klanten op. Voordien zochten zij met ons contact." Op bedrijfssites van autofabrikanten worden lijnen getrokken, machines beschermd via vangrails. Brouwerij Interbrew liet de nodige strepen aanbrengen, net als de centrale werkplaats van de NMBS in Mechelen. Zelfs laadbruggen in kleine garages worden door Trafiroad beveiligd. "Onze structuur met 45 werknemers is zeer flexibel. Ook kleine orders kunnen we aan." Een tiende van de omzet wordt jaarlijks geïnvesteerd in nieuw materiaal, veiligheid voor de werknemers slorpt jaarlijks vijf miljoen op. JOOST VAN RIET (TRAFIROAD) Snelle groeier op krimpende markt.