De jongste jaren hoort Infrabel tot het kransje grootinvesteerders in ons land. De infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet investeerde zo-wel in 2010 als in 2011 meer dan één miljard euro.
...

De jongste jaren hoort Infrabel tot het kransje grootinvesteerders in ons land. De infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet investeerde zo-wel in 2010 als in 2011 meer dan één miljard euro. Het dramatische treinongeval in februari 2010 in Buizingen was zo'n moment waarop het belang van investeringen in spoorweginfrastructuur pijnlijk duidelijk werd. Sindsdien zijn TBL1+ en het Europese seininrichtingssysteem ETCS niet langer hermetische afkortingen. maar weten we dat ze staan voor de automatische stopsystemen om zulke treinbotsingen te vermijden. Infrabel versnelde na het treinongeval zijn investeringsplannen in die stopsystemen. Eind 2012 zullen we in vijf jaar tijd 211 miljoen euro in TBL1+ hebben geïnvesteerd, benadrukt woordvoerder Frédéric Petit. Eigenlijk komt in het investeringsbeleid veiligheid al langer op de eerste plaats. Stiptheid en capaciteit komen respectievelijk op twee en drie. In 2010 investeerde Infrabel voor de drie prioriteiten samen 1,1 miljard euro. Volgens het persbericht over de bedrijfsresultaten van 2010 heeft de infrastructuurbeheerder dat jaar 206 miljoen euro rechtstreeks geïnvesteerd in veiligheid. De implementatie van TBL1+ en ETCS moet ertoe leiden dat eind 2012 alle belangrijke knooppunten zijn uitgerust met automatische stopsystemen. Voor stiptheid had Infrabel in 2010 niet minder 322 miljoen veil. Ruim 203 miljoen ging naar onderhoud en vernieuwing van de spoorinfrastructuur. Dat behelst dan de bovenleidingen, de sporen en de seininrichting. Perronverhogingen slorpten een budget van 13,7 miljoen op en de concentratie van de Logistie- ke Centra Infrastructuur of Magazijnen kostte 15,2 miljoen. De verbetering van reizigersinformatie vergde bo-vendien een investering van 18,2 miljoen. De grote slokop van de in-vesteringen de jongste jaren is de capaciteitsuitbreiding van de spoorweginfrastructuur. Die moet een antwoord bieden op de groei van het reizigers- en goederenverkeer per spoor. Volgens het Federaal Planbureau neemt tegen 2030 het marktaandeel van het spoor toe van 6,2 tot 7,9 procent in het reizigersvervoer en van 11,6 naar 15,3 procent in het goederenvervoer. Over 180 werven verspreid investeerde Infrabel in 2010 niet minder dan 550 miljoen euro. Dat bedrag ging voor een flink stuk naar de hoofdstedelijke regio: onder andere naar het Gewestelijk ExpresNet en vooral naar de Diabolo. Dat laatste is de noordelijke spoorontsluiting van de luchthaven in Zaventem. Het is een van de belangrijkste infrastructuurprojecten van Infrabel in en rond Brussel. In juni wordt een eerste deel in ge-bruik genomen. De Diabolo moet de aansluiting op de belangrijkste spoorassen maken en op die manier de luchthaven met verschillende Europese steden verbinden. Het project kost 540 miljoen euro. R.B.