Terwijl de politieke partijen hun berekende verkiezingsprogramma's klaar hebben, komt ook het middenveld met aanbevelingen. Zo lanceren zeventig middenveldorganisaties verenigd in de klimaatcoalitie -- waaronder de grootste vakbonden, milieu- en Noord-Zuidorganisaties zoals 11.11.11 -- de campagne 'Jobs4climate'. De klimaatcoalitie is in 2008 opgericht om te ijveren voor een daadkrachtig klimaatbeleid. Twee van de bekendste initiatieven waren 'Sing for the Climate' en 'Dance for the Climate'.
...

Terwijl de politieke partijen hun berekende verkiezingsprogramma's klaar hebben, komt ook het middenveld met aanbevelingen. Zo lanceren zeventig middenveldorganisaties verenigd in de klimaatcoalitie -- waaronder de grootste vakbonden, milieu- en Noord-Zuidorganisaties zoals 11.11.11 -- de campagne 'Jobs4climate'. De klimaatcoalitie is in 2008 opgericht om te ijveren voor een daadkrachtig klimaatbeleid. Twee van de bekendste initiatieven waren 'Sing for the Climate' en 'Dance for the Climate'. Nu gaat de klimaatcoalitie met concrete voorstellen een stap verder. "Het initiatief toont aan dat duurzame jobcreatie mogelijk is door milieuvriendelijke investeringen", zegt Bogdan Vanden Berghe, algemeen directeur van 11.11.11. "Iedereen belooft jobs en wij willen benadrukken dat die door een milieuvriendelijk beleid kunnen worden gerealiseerd." Jobs4Climate wijst op de noodzaak aan investeringen in energierenovaties, een slim elektriciteitsnet, hernieuwbare energie en milieuvriendelijk vervoer. Samen moet dat 60.000 extra jobs opleveren in België. Daarnaast zullen deze maatregelen de milieuvervuiling terugdringen, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afbouwen en de klimaatverandering afremmen. De berekeningen die voor Jobs4Climate zijn gemaakt, zijn geen nattevingerwerk, benadrukt Vanden Berghe. Nemen we om te beginnen de voorstellen rond energierenovatie. Nog altijd hebben heel wat woningen onvoldoende isolatie of een inefficiënte verwarmingsinstallatie. Dat doet de energiefactuur oplopen. Een grondige energierenovatie kan het energieverbruik met twee derde verminderen. Een beleid dat gericht is op energiezuinige investeringen zou voor 40.000 nieuwe jobs in de bouwsector zorgen. Daarbij aansluitend vragen de organisaties achter Jobs4Climate dat er versneld geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energie. Dat zou tot 20.000 jobs creëren in België. "Daarnaast wordt de luchtvervuiling teruggedrongen en worden we minder afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen en vergroot zo de energiezekerheid." Jobs4Climate ziet nog een 4000 extra kwalitatieve jobs (ingenieurs en elektriciens) die nodig zijn om de miljardeninvesteringen te realiseren om het hoog- en laagspanningsnet van de toekomst uit te bouwen. Verder krijgt het openbaar vervoer aandacht in de voorstellen. De afgelopen tien jaar is het gebruik van het spoor met de helft toegenomen, maar de investeringen zijn niet gevolgd. Meer investeringen in het openbaar vervoer kunnen jobs genereren en de luchtvervuiling en files doen afnemen. Voorstellen voor verschuiving van belastingen naar milieutaksen zijn niet direct terug te vinden, "maar bij 11.11.11. zijn we ervan overtuigd dat gedragsveranderende milieuheffingen noodzakelijk zijn". @ALAIN MOUTON"Duurzame jobcreatie is mogelijk door milieuvriendelijke investeringen"