Verdwijntruc ?
...

Verdwijntruc ?Het nieuws mocht voorlopig de buitenwereld nog niet bereiken, maar Aimé Desimpel heeft onlangs een einde gemaakt aan zijn activiteiten in de reclamewereld. Iets meer dan twee jaar geleden, op 14 februari 1994, nam de gewezen Manager van het Jaar een meerderheidsparticipatie in het Koksijdse bureau Mainil, De Bie & Partners (MDB). Per 29 januari 1996 heeft Desimpel dat reclamebureau echter vrijwillig in vereffening gesteld, waardoor een hele reeks schuldeisers-leveranciers in de kou blijven staan. Voor om en bij 24 miljoen frank aan facturen blijven onbetaald openstaan. De vrijwillige liquidatie gebeurt, volgens Desimpel, omwille van "ontvreemding van dossiers en vaste activa alsook wegens belangenvermenging". Op het terrein zouden de zaakvoerders (Monique De Bie en Marc Mainil), steeds volgens Desimpel, al te grote sier hebben gemaakt. Aimé Desimpel zelf spreekt over een zwarte bladzijde, die hij zo vlug mogelijk omgedraaid wil zien. "De rest van dit spijtige verhaal moet nu maar geschreven worden door de advocaten," zegt de Kortemarkse ondernemer. Aan de basis ligt, zoveel is duidelijk, een conflict tussen Aimé Desimpel enerzijds en Monique De Bie en Marc Mainil anderzijds. De Bie en Mainil, die in 1989 het Koksijdse reclamebureau hadden opgericht, werden na 14 februari 1994 verder belast met het dagdagelijks management. Aimé Desimpel en zijn groep zouden tekenen voor de financiële follow-up. Niet onbelangrijk om weten : amper drie maanden na de verkoop van de meerderheid van de aandelen aan Aimé Desimpel, hielden Marc Mainil en Monique De Bie op 24 mei een nieuwe bvba boven de doopvont met, raar maar waar, de originele benaming M&M, Mainil en de Bie en dezelfde doelstelling als het eerder verkochte MDB. Als vandaag verdenkingen als belangenvermenging en vervreemding van dossiers en activa in het rond vliegen, kan zelfs een buitenstaander al vermoeden waarom. De gewezen partners stonden al enige tijd tegenover elkaar als kat en hond. Begin dit jaar mondde dat uit in een "open oorlog". Op 2 januari 1996 zeggen Marc Mainil en Monique De Bie hun samenwerking met de hoofdaandeelhouder officieel op. Volgens de boekhoudkundige expert van Aimé Desimpel zou op 3 januari de "ontvreemding van activa en dossiers" hebben plaatsgevonden en zou er op 4 januari ook klacht zijn ingediend. Monique De Bie en Marc Mainil geven in een schrijven (dd. 6 maart 1996) aan hun klanten en leveranciers tekst en uitleg over de gang van zaken. Het duo zegt waarom ze hun samenwerking met de hoofdaandeelhouder eerder hebben opgezegd : omdat de leveranciers niet meer betaald werden ;omdat sommige medewerkers reeds zes maanden op hun honorarium wachtten ;omdat zij zelf ook al vier maanden (september tot en met december 1995) loon moesten derven ;omdat zij zich niet langer akkoord verklaren met het "arbitrair" financieel management vanuit Kortemark.Inmiddels proberen Monique De Bie en Marc Mainil de activiteit van "hun" kantoor (voor een goed begrip : M&M Mainil en De Bie) onverminderd verder te zetten. De schuldeisers van MDB staan nu massaal aan de klaagmuur omwille van de manier waarop de boeken werden dichtgeklapt. Sommige crediteurs eisten reeds sinds eind 1994 niet onaanzienlijke bedragen op, maar bleven heel het jaar 1995 op hun honger. Ook Cera, dat als kredietverstrekker optrad, voelt zich in de wind gezet. Wordt ongetwijfeld vervolgd, al is het dan voor de rechtbank. AIME DESIMPEL Ruzie en breuk met gewezen partners.