De toenemende vergrijzing van de bevolking is een van de belangrijkste trends in de westerse wereld en wordt vaak negatief benaderd: meer gepensioneerden dan actieven bezwaren de staatsfinanciën. En omdat we met zijn allen ouder worden, nemen de kosten van de gezondheidszorg toe. In een opiniestuk op The World Economic Forum Blog pleit federaal minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) ervoor de vergrijzing eerder te zien als een positieve zaak. De Croo: "Het centrale idee is dat vergrijzing onze enige natuurlijke rijkdom is. We springen er dus het beste op een duurzame manier mee...

De toenemende vergrijzing van de bevolking is een van de belangrijkste trends in de westerse wereld en wordt vaak negatief benaderd: meer gepensioneerden dan actieven bezwaren de staatsfinanciën. En omdat we met zijn allen ouder worden, nemen de kosten van de gezondheidszorg toe. In een opiniestuk op The World Economic Forum Blog pleit federaal minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) ervoor de vergrijzing eerder te zien als een positieve zaak. De Croo: "Het centrale idee is dat vergrijzing onze enige natuurlijke rijkdom is. We springen er dus het beste op een duurzame manier mee om. Dat doe je vanuit een positieve en participatieve benadering: oudere mensen hebben nog een rol te spelen in onze samenleving, ook op de arbeidsmarkt." Hij wijst op het economische belang van de groep 60-plussers. Er is bijvoorbeeld sprake van een 'baby boomer marketing', met bijvoorbeeld steeds meer vakantieresorts voor 60-plussers. Alexander De Croo is ervan overtuigd dat oudere werknemers aan belang zullen winnen op de werkvloer. Het beleid moet daarop inspelen. Om mensen langer aan de slag te houden, is er nood aan "een wortel- en stokbeleid. Strenge regels gaan best gepaard met positieve prikkels. Concreet: als je langer werkt, moet je daar ook meer aan overhouden. Dat zit sowieso al ingebakken in ons pensioenstelsel, waarin de opbouw van pensioenrechten gebaseerd is op het aantal gewerkte jaren. Door maatregelen als de nieuwe pensioenbonus en de verstrenging van de gelijkgestelde periodes, heeft de federale regering de band tussen werk en pensioen de voorbije twee jaar al versterkt." De blog staat los van het recente pleidooi van sp.a-voorzitter Bruno Tobback voor een pensioenhervorming gebaseerd op het aantal gewerkte jaren in plaats van op de pensioenleeftijd. "Sp. a lijkt de klemtoon te leggen op 'wanneer mogen de mensen stoppen', terwijl ik er net voor pleit om vergrijzing positief te benaderen en te kijken hoe we mensen zo veel mogelijk aan boord kunnen houden. Niet enkel op de arbeidsmarkt, maar in de hele samenleving", zegt De Croo. Hij benadrukt ook dat Open Vld al langer het loopbaandenken naar voren schuift, waarin de loopbaanduur een belangrijker gewicht krijgt in de pensioenberekening. Die benadering zit ook al in de recente eerste hervormingsgolf van de pensioenen, zoals blijkt uit het optrekken van de minimumloopbaanduur voor vervroegd pensioen van 35 naar 40 jaar voor zelfstandigen en werknemers. Dat De Croo een blog publiceert voor het World Economic Forum (WEF), is geen toeval. De federale minister van Pensioenen is sinds midden 2013 vicevoorzitter van de Global Agenda Council on Ageing, de vergrijzingsdenktank van het WEF. Hij heeft daarvoor contacten met internationale experts uit universiteiten, bedrijfsleven en politiek. Begin december sprak hij in die hoedanigheid op een diner in Genève, over 'Ageing as a Source of Economic Growth'. De blog is een afgeleide van de opmerkingen die De Croo daar formuleerde. @ALAINMOUTONVL