Worden volgend jaar de eerste hectaren van een CO2-bos aangeplant? Als het aan Theo Schuurmans, voorzitter van de intercommunale Regionale Milieuzorg, ligt wel. "Ik hoop dat wij een voorbeeldfunctie zijn voor andere CO2-uitstotende industrieën," voegt hij eraan toe.
...

Worden volgend jaar de eerste hectaren van een CO2-bos aangeplant? Als het aan Theo Schuurmans, voorzitter van de intercommunale Regionale Milieuzorg, ligt wel. "Ik hoop dat wij een voorbeeldfunctie zijn voor andere CO2-uitstotende industrieën," voegt hij eraan toe.De intercommunale Regionale Milieuzorg overkoepelt zestien gemeenten in het noordwesten van Limburg. Hoofdtaak is het ophalen en verwerken van het afval van 282.000 inwoners. Daarvoor beschikt de intercommunale over een verbrandingsinstallatie met een capaciteit van 75.000 ton per jaar in Houthalen. Per jaar verbrandt Regionale Milieuzorg hier 25.000 à 30.000 ton eigen afval, de rest van de capaciteit wordt opgevuld door andere intercommunales."CO2 op zich is een onschuldig gas, maar de massale uitstoot zou wel mee bijdragen aan de broeikasproblematiek," zegt Schuurmans. "En hierin willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Per ton verbrand afval stellen wij honderd frank ter beschikking om bossen aan te planten. Dat komt neer op 7,5 miljoen frank of 10 à 15 hectare, mede ook door subsidies van de Vlaamse en de Europese overheid."Een charmeoffensief na de tijdelijke gedwongen sluiting van de verbrandingsoven? "Wij moesten niet sluiten omdat wij de emissienormen hadden overschreden, wel omdat wij één meting niet hadden uitgevoerd. Na een grondige controle werd uiteindelijk maar één opmerking geformuleerd en daarop konden wij met een relatief beperkte investering een antwoord geven," nuanceert Schuurmans. "Wij zijn trouwens best trots op onze verwezenlijkingen. Dankzij het verdelen van gratis zakken en sensibilisatie daalde bij ons de hoeveelheid huisvuil van 175 naar 82 kg per persoon per jaar. Dat is méér dan een halvering. Wij waren de eerste afvalverbrander die een volledige gaswassing installeerde. Nu wij onze installatie optimaal en ecologisch verantwoord uitbaten, is het tijd om iets meer te doen." Bosbouw-expertise haalt Regionale Milieuzorg in huis dankzij een samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Bosbouwvereniging. Deze laatste gaat op zoek naar geschikte gronden en zorgt voor de aanplanting en het onderhoud. Maar waarom nieuwe bossen in het al zo groene Limburg? Heeft de provincie op milieuvlak geen andere noden, zoals bodemsanering op oude industrieterreinen of de verbetering van de waterkwaliteit? "Bossen zijn symbolisch voor ons: zij halen de CO2 uit de lucht, gebruiken de koolstof voor hun groei en staan de zuurstof opnieuw af," analyseert Schuurmans. "Het is voor het eerst dat een industriële activiteit haar verantwoordelijkheid neemt voor haar CO2-uitstoot. Maar wij hopen uiteraard dat ons initiatief navolging krijgt." Een eerste perceel, waarschijnlijk in Heusden-Zolder, wordt dit jaar nog aangekocht. Met het geld van de burger? "De mensen die onder onze intercommunale vallen, betalen niet meer dan vroeger. Derden die bij ons hun afval verbranden wel," zegt Schuurmans nog. "Een extra motivatie om minder afval te creëren."