Hoe gaan grootverdieners doorgaans om met hun geld? Hangen zij de grote jan uit of genieten zij in stilte? En hoe reageert hun omgeving op dat fortuin?
...

Hoe gaan grootverdieners doorgaans om met hun geld? Hangen zij de grote jan uit of genieten zij in stilte? En hoe reageert hun omgeving op dat fortuin? Weinig deskundige specialisten kunnen daarover in België hun zeg doen. An Lammens is er een van. Zij is het aanspreekpunt van de Cel Winnaarbegeleiding van de Nationale Loterij. De pittige dame krijgt alle fortuinlijken over de vloer die meer dan 500.000 euro hebben gewonnen. Haar observaties: Belgen zijn meedogenloos jaloers op geld. "Ik ben blij wanneer de mensen die hier toekomen, nog niet hebben rondverteld dat ze de Lotto hebben gewonnen. Want ik vind dat ze recht hebben om te horen wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Als je het wel vertelt, dan ben je plots niet meer die toffe neef of die leuke buur van vroeger. Een winnaar zei me onlangs: 'Ik kan nu niet meer op café met mijn vrienden, want ze verwachten constant dat ik zal trakteren'." Rijkelui houden zich het liefst gedeisd. "99 procent van de winnaars kiest bewust voor anonimiteit. Lottowinnaars vertellen liever niets aan de buitenwereld en hebben hier een heel goede reden voor: angst. Wat zal de reactie zijn van hun familie, collega's en vrienden? Ze vrezen - terecht - dat die mensen plots anders naar hen zullen kijken." Veel geld levert een baksteen in de maag op. "Lottowinnaars kopen meestal een huis. Alleen wie nog geen huis had, verhuist. De meeste winnaars zijn heel eenvoudige mensen. Verhuizen naar Ukkel, Brasschaat of Monaco doen ze niet, want ze zouden zich daar niet goed voelen. Ze willen hun leven het liefst behouden zoals het is. Hun werk opgeven, daar hebben ze uiteindelijk geen behoefte aan. Maar ze gaan wel anders werken. Zonder stress. Doet hun baas moeilijk, dan trappen ze het af." Opleiding en ervaring spelen een rol. "Niet de opvoeding, maar wel de ervaring speelt een rol. De mensen die al langer omgaan met geld, reageren rustiger wanneer ze winnen - zelfstandigen bijvoorbeeld. Of er was hier een tijdje geleden een bankier. Die moet je niet vertellen hoe hij met geld moet omspringen. Opleiding speelt ook mee. Hoe lager geschoold, hoe voorzichtiger de mensen zijn." Vermogenden hebben een gesloten geldcultuur. "De Belg praat niet graag openlijk over zijn vermogen. Ik heb in de Verenigde Staten gewoond en daar zijn ze trots dat ze het hebben kunnen maken. De mensen vragen er zonder blozen hoeveel je verdient. In België doe je dat niet. Daartegenover staat dat de niet gefortuneerde Belgen weinig scrupules hebben om geld te vragen. Jan en klein Pierke kloppen aan bij Lottowinnaars, en ook hier in de hoofdzetel van de Nationale Loterij, om hen geld te vragen."