De verlaging van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid zorgt voor onenigheid in de federale regering. Bij de begrotingsopmaak voor 2022 besloot de regering flankerende sociaaleconomische hervormingen door te voere...

De verlaging van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid zorgt voor onenigheid in de federale regering. Bij de begrotingsopmaak voor 2022 besloot de regering flankerende sociaaleconomische hervormingen door te voeren. Zo werd besloten om de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) af te bouwen, een belasting die in 1994 werd ingevoerd. De bedoeling van de afschaffing van de BBSZ is de koopkracht te versterken met een focus op de midden- en laagste inkomens. CD&V, en minister van Financiën Vincent Van Peteghem in het bijzonder, denkt aan het versterken van de koopkracht met 50 euro (voor jaarlijkse inkomens tot 52.000 euro) tot 147 euro per jaar (voor inkomens boven de 93.000 euro). Maar door de gestegen energieprijzen vinden de groene en socialistische partijen dat vooral de laagste inkomens moeten profiteren van de afbouw van de bijzondere bijdrage. De liberalen willen dan weer dat ook de zelfstandigen en dus niet enkel de werknemers en ambtenaren van deze belastingverlaging genieten. Een compromis dringt zich op, want de afbouw van de BBSZ moet vanaf 1 april 2022 van start gaan.