Samenwerking met accountants ?
...

Samenwerking met accountants ?Verleden week vrijdag besliste de regering om de behandeling van fiscale bezwaarschriften te laten ressorteren onder de rechtbank van eerste aanleg. Voor einde juli als ook het volmachtenbesluit dat de fiscale procedure regelt, klaar is moet hierover een wetsontwerp zijn goedgekeurd."De advocaten halen hun slag thuis," reageert Jan De Decker, gedelegeerd bestuurder van Ernst & Young Tax Consult. De Decker wijst erop dat fiscalisten (niet-advocaten) vandaag bij de belasting administratie optreden in verband met bezwaarschriften. Dat verandert, omdat advocaten een pleitmonopolie hebben bij de rechtbanken. "Advocaten zullen hun activiteitenterrein door de nieuwe wet nog verder kunnen uitbreiden," voorspelt De Decker. Enkele weken geleden maakte het Belgisch Staatsblad de oprichting van HSD Ernst & Young Burgerlijke Advocatenvennootschap bekend. Stapt de accountant hiermee in de advocatuur ? "Neen," ontkent De Decker. "Het gaat hier om een dochteronderneming van het Franse Ernst & Young, die alleen kan optreden voor niet-Belgische dossiers." Ernst & Young onderzoekt volgens De Decker wél hoe het zijn activiteiten kan uitbreiden naar de advocatuur. Eén van de mogelijkheden is de oprichting van multiprofessionele kantoren van advocaten, accountants en notarissen. "Deze stap lijkt me onvermijdelijk," zegt Kris Peeters, secretaris-generaal van het NCMV. Peeters pleit voor gezamenlijke structuren waarbinnen kleinere advocatenkantoren, fiduciaires en gespecialiseerde notarissen hun diensten kunnen aanbieden aan kmo's. "Deze dienstverleners kunnen snel, efficiënt en relatief goedkoop (in vergelijking met dure lawfirms en accountants) optreden en zijn dus op maat gesneden voor zelfstandigen en kmo's," aldus Peeters. "Maar de Orde van Advocaten laat geen opening voor deze multiprofessionele kantoren. In Nederland zullen de rechtbanken zich over enkele weken uitspreken of zo'n verbod van de balie al dan niet in overeenstemming is met de Europese regels. Ik hoop dat Nederland zorgt voor een doorbraak, zodat onze balies hun verzet dat vooral wordt gevoed door enkele conservatieve stafhouders wel moéten opgeven. Hun houding is 19de-eeuws."