Sinds verleden maand heeft de Antwerpse balie een nieuwe stafhouder, Jan Verstraete. Die liet zich bij zijn verkiezingsrede opmerken door een niet mis te verstaan pleidooi voor een opsplitsing van de Nationale Orde der Advocaten. "We stellen vast dat er op federaal niveau soms geen beslissingen worden genomen omdat de lokale balies nogal particularistisch denken," verantwoordt hij. "In zo'n geval kan je opteren voor een centralisering van bevoegdheden bij de Nationale Orde. Dat ligt nogal moeilijk, juist door dat particularisme. De andere optie is de decentralisering per taalgroep." Het tegenargument dat Justitie een fed...

Sinds verleden maand heeft de Antwerpse balie een nieuwe stafhouder, Jan Verstraete. Die liet zich bij zijn verkiezingsrede opmerken door een niet mis te verstaan pleidooi voor een opsplitsing van de Nationale Orde der Advocaten. "We stellen vast dat er op federaal niveau soms geen beslissingen worden genomen omdat de lokale balies nogal particularistisch denken," verantwoordt hij. "In zo'n geval kan je opteren voor een centralisering van bevoegdheden bij de Nationale Orde. Dat ligt nogal moeilijk, juist door dat particularisme. De andere optie is de decentralisering per taalgroep." Het tegenargument dat Justitie een federale aangelegenheid is, gaat niet op. "Dat is een alibi om niet te veranderen," redeneert hij. "Elke onderneming kan vaststellen dat de Vlaamse overheid bevoegd voor een flink stuk van het milieurecht, economische zaken en het sociale beleid juridisch, ook strafrechtelijk, belangrijker wordt. Zo'n opsplitsing sluit dus aan bij de sociaal-economische realiteit." Vestraete leidt een relatief klein kantoor, dat zich onder meer toelegt op commerciële zaken. De 52-jarige stafhouder studeerde af in 1968 "ik ben van '68 maar geen 68'er," benadrukt hij en stapte toen met 5 andere juristen naar de Antwerpse balie. Hij verwacht er dit jaar een honderdtal nieuwelingen. "Door de democratisering van het universitair onderwijs en het wegvallen van de verplichting dat een jurist een Latijn-Griekse opleiding moest hebben gehad, kenden we in de jaren '70 een explosie. Vandaag zijn we met 1400 leden aan de Antwerpse balie. Dat is veel, maar doenbaar. Ons takenpakket is immers ook door een toenemende verwettelijking van de maatschappij toegenomen." Eén van de nieuwe taken zou het optreden voor de fiscale rechtbanken in wording kunnen worden. Daar situeert zich een probleem met fiscalisten, die geen advocaat zijn. Verstraete verdedigt : "De wet stipuleert dat alleen advocaten mogen optreden voor een rechtbank. Enkel de advocaat is immers gebonden door een beroepsgeheim. Een belastingconsulent zou de kennis die hij opdoet bij zijn cliënt in het ergste geval tégen hem kunnen uitspelen bij een concurrent. Toegegeven, dit gebeurt bijna nooit. Maar bij ons is dat risico volledig uitgesloten, door onze strenge deontologische code." Hoe staat Verstraete tegenover de recente gerechtelijke moeilijkheden ? "Justitie werd jarenlang stiefmoederlijk behandeld op budgettair vlak. De job van minister van Justitie was lang niet interessant. Welke politicus wilde immers een functie, waarbij hij ocharme een paar duizend rechters als potentiële kiezers had, terwijl er bij de Post 150.000 postbedienden voor hem werkten ? Deze onverschillige houding is ondertussen voor een deel veranderd. Jammer dat er dossiers als de Bende van Nijvel en andere trieste zaken nodig waren voor de goegemeente besefte dat er bij het gerecht één en ander grondig verkeerd liep."Verstraete, gehuwd en vader van twee zonen een jurist en een tandarts is een liefhebber van barokmuziek en leest boeken in zijn schaarse vrije tijd. "Af en toe zelfs een juridisch werk," beaamt hij.JAN VERSTRAETE (STAFHOUDER ANTWERPSE BALIE) Belastingconsulenten voor een fiscale rechtbank ? Je laat een apotheker toch ook geen operaties uitvoeren.