De cijfers over het derde kwartaal bevestigen dat Adidas het ergste achter de rug heeft en dat het rampjaar 2014 geen vervolg krijgt. En dat weerspiegelt zich ook steeds meer in de koers van het sportaandeel. De omzet kwam in het derde kwartaal 17,7 % hoger uit (13 % organische groei), op 4,76 miljard EUR. Daar zit natuurlijk ook de sterke dollar bij. Tegen constante wisselkoersen komen we op +9 % uit. Na negen maanden staan we op +16,7 % (12,75 miljard EUR). De bedrijfswinst (ebit) klom met 26,5 %, tot 505 miljoen EUR, en dat is een stuk beter dan verwacht. Het betekent ook dat de ebit-marge mooi gestegen is ...

De cijfers over het derde kwartaal bevestigen dat Adidas het ergste achter de rug heeft en dat het rampjaar 2014 geen vervolg krijgt. En dat weerspiegelt zich ook steeds meer in de koers van het sportaandeel. De omzet kwam in het derde kwartaal 17,7 % hoger uit (13 % organische groei), op 4,76 miljard EUR. Daar zit natuurlijk ook de sterke dollar bij. Tegen constante wisselkoersen komen we op +9 % uit. Na negen maanden staan we op +16,7 % (12,75 miljard EUR). De bedrijfswinst (ebit) klom met 26,5 %, tot 505 miljoen EUR, en dat is een stuk beter dan verwacht. Het betekent ook dat de ebit-marge mooi gestegen is in de periode juli-september, van 9,9 vorig jaar naar 10,6 %. Na negen maanden staat de ebit-marge op 8,6 %, ten opzichte van 8,5 % na drie kwartalen in 2014. De Duitse sportartikelengigant kon dan ook de verwachte winstgroei voor het volledige boekjaar optrekken van 7 à 10 % tot nog toe naar 10 %. Belangrijk was ook dat de groei zich in alle segmenten en regio's voordeed. Zelfs de veel geplaagde golfdivisie TaylorMadeliet een lichte omzettoename zien. We zagen in het Adidas-aandeel een herstelkandidaat voor 2015. Met circa 55 % koersstijging dit jaar zijn we daarin niet bedrogen. Vorig jaar stapten we te vroeg in Adidas voor de voorbeeldportefeuille, maar we kochten 15 aandelen bij na de zomerstorm in september rond 60 EUR. Die aandelen kunnen we nu, veertien maanden later, met een mooie winst verkopen. Tenslotte is het Adidas-aandeel tegen 22 keer de verwachte winst voor 2016 en een verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) van 12 voor volgend jaar al lang niet goedkoop meer. We verlagen dan ook het advies naar houden(rating 2A). First Quantum Minerals heeft in het derde trimester een nettoverlies van 0,62 USD per aandeel geleden, het grootste kwartaalverlies sinds het vierde kwartaal van 2008. Een gevolg van de combinatie van lagere koperprijzen door de Chinese groeivertraging en de problemen met de elektriciteitsbevoorrading in Zambia, het belangrijkste productieland van de groep. De stroomtekorten in Zambia hebben geleid tot de tijdelijke sluiting van het nog fonkelnieuwe Sentinel-project en dat verplicht het bedrijf de verwachte koperproductie voor dit en volgend jaar terug te schroeven. De opeenstapeling van kwartaalverliezen begint dan ook op de balans te wegen. Het management ontkent dat er een kapitaalverhoging op stapel staat en mikt op een verkoop van activa om de schuldenlast te verminderen. Toch is de financiële positie meer en meer een aandachtspunt voor ons. We dienen dan ook de risicorating te verlagen van B naar C (rating 2C). Binnen de metalen zouden we dan ook liever de positie in ArcelorMittal en Vale geleidelijk aan optrekken en die van First Quantum geleidelijk afbouwen.Beide aandelen staan op een meerjarendieptepunt, zijn spotgoedkoop gewaardeerd, maar staan financieel steviger. Zodra de koperprijs tekenen van opleving vertoont, bekijken we eventueel andere pistes onder de koperproducenten. DE FINANCIËLE POSITIE VAN FIRST QUANTUM IS MEER EN MEER EEN AANDACHTSPUNT.