Het genootschap van "reclamelachers" SpotR heeft vorige week in Antwerpen actie gevoerd tegen illegale affichagepanelen. Op een niet vergund paneel kleefde men de tekst 'Dit pamflet hangt onwettig. Dit paneel ook!'. De actiegroep vraagt de toepassing van de wet (alleen vergunde borden mogen) en wil zo de reclame op haar plaats zetten. Daarmee lijkt SpotR zijn actieterrein uit te breiden. Zoals de naam zegt (SpotR staat immers voor Stop Publiciteit op Openbare Televisie & Radio) zou de groep graag een publieke omr...

Het genootschap van "reclamelachers" SpotR heeft vorige week in Antwerpen actie gevoerd tegen illegale affichagepanelen. Op een niet vergund paneel kleefde men de tekst 'Dit pamflet hangt onwettig. Dit paneel ook!'. De actiegroep vraagt de toepassing van de wet (alleen vergunde borden mogen) en wil zo de reclame op haar plaats zetten. Daarmee lijkt SpotR zijn actieterrein uit te breiden. Zoals de naam zegt (SpotR staat immers voor Stop Publiciteit op Openbare Televisie & Radio) zou de groep graag een publieke omroep zonder reclame zien. Hans Versteden, woordvoerder van SpotR: "We wilden het woord 'spot' in onze naam omdat we de reclamemastodonten - waartegen we het toch nooit kunnen halen - nu en dan eens in hun hemd willen zetten. We hebben een woordelijke invulling gezocht waarvan 'spot' de afkorting zou zijn en kwamen zo uit op SpotR, met de t en r van televisie en radio. Maar eigenlijk gaat het ons om meer dan die twee media, ons protest is gericht tegen de plaats die reclame inneemt." De SpotR's schoten begin dit jaar in actie toen de regering in de Kamer antwoordde dat er 318 niet vergunde panelen langs Vlaanderens wegen stonden. SpotR wijst erop dat de verantwoordelijke minister alleen cijfers gaf over illegaal geplaatste borden langs de snelwegen. "Hij vergat het uitgebreide Vlaamse wegennet mee te rekenen. Er bestaan bovendien geen cijfers over, wegens ontelbaar," aldus de groep in een persverklaring.SpotR stelde op basis van een kleine, niet echt representatief te noemen steekproef vast dat er veel meer borden in overtreding waren. "Op de N13 Lier-Herentals, op de N10 Boechout-Lier-Hiest o/d Berg en de R 16, de ring rond Lier, telden wij er 130 in overtreding. Als je dat aantal uitvergroot naar heel Vlaanderen, moeten het er meerdere duizenden zijn, eigenlijk meer dan tienduizend," aldus SpotR.De groep stelt vast dat adverteerders en reclamebureaus vaak niet weten of hun reclameboodschappen op illegale borden kleven en dat zij er ook geen prijs op stellen hun boodschappen op dergelijke borden te zien. SpotR vroeg hen dat niet rechtstreeks, maar kreeg die informatie uit contacten met een studente die een thesis maakt over het 20m²-reclame-medium. Zij stuurde naar bedrijven een fax met de vraag of ze het eens of oneens waren met de stelling 'Mijn bedrijf afficheert zo mogelijk op reclamepanelen mét een vergunning'. SpotR contacteerde zelf politieke partijen. Enkele antwoorden zijn in de perstekst van SpotR opgenomen. Iedereen kon zich vinden in die stelling.Overigens is er van de kant van de affichagebedrijven (al dan niet onder politieke druk) de afgelopen jaren al een sanering van het aantal borden geweest. Steden als Leuven, Brugge en Brussel hebben in de centra al een aantal 20m²-panelen laten verwijderen.