De fiscale regeling voor auteursrechten verandert zo goed als zeker, zegt Kristiaan Andries van het kenniscentrum van SD Worx: "De opbrengst van de hervorming staat in de begrotingstabellen." De hervorming mo...

De fiscale regeling voor auteursrechten verandert zo goed als zeker, zegt Kristiaan Andries van het kenniscentrum van SD Worx: "De opbrengst van de hervorming staat in de begrotingstabellen." De hervorming moet nog in wetteksten worden gegoten, maar SD Worx probeert op basis van mediaberichten de krachtlijnen te schetsen. Zowel het toepassingsgebied als het maximale bedrag zou beperkt worden. Op auteursrechten is slechts 15 procent belasting verschuldigd. Daardoor hebben ze aan populariteit gewonnen. Vandaag worden ook computerprogramma's gelijkgesteld aan auteursrechtelijk beschermd werk, en genieten veel IT'ers dus auteursrechten. Vanaf 2023 zouden auteursrechten voorbehouden zijn voor kunstenaars of voor niet-kunstenaars die een werk overdragen aan een derde "voor mededeling aan het publiek of voor een openbare uitvoering". Het bedrag aan auteursrechten mag nog maximaal 30 procent van de totale vergoeding bedragen. De rest wordt belast als beroepsinkomen. De nieuwe regeling zou al in werking treden vanaf 1 januari 2023.