In 1986 komt Roger De Clerck voor het eerst in aanraking met het gerecht, waar hij zich dient te verantwoorden op verdenking van fraude. Het begin van een rist gerechtelijke problemen die de groep tot vandaag achtervolgt. In 1990 begint onderzoeksrechter Bruno Bulthé - met zijn team, Cel 427 - een diepgravend onderzoek. Het dossier, intussen 400.000 pagina's dik, valt uiteen in verschillende luiken.
...

In 1986 komt Roger De Clerck voor het eerst in aanraking met het gerecht, waar hij zich dient te verantwoorden op verdenking van fraude. Het begin van een rist gerechtelijke problemen die de groep tot vandaag achtervolgt. In 1990 begint onderzoeksrechter Bruno Bulthé - met zijn team, Cel 427 - een diepgravend onderzoek. Het dossier, intussen 400.000 pagina's dik, valt uiteen in verschillende luiken. Een eerste belangrijk luik is het dossier-Verlipack. Voor de overname in 1987 van de Verlipackglasfabrieken in Ghin, Jumet en Mol door de Holding Verlipack I, kreeg Beaulieu steun van het Waalse Gewest. De 21 miljoen euro die het Gewest toeschoof, was ongeoorloofd. De vennootschap Ter Lembeek International, die destijds de aandelen heeft gekocht, maakt evenwel geen deel uit van BIG. Andere dochters uit de groep zouden echter ook onterecht subsidies hebben ontvangen. Een tweede luik is het aanwenden van vennootschapsgeld voor privé-uitgaven. Zo wordt onder meer Dominiek De Clerck ervan verdacht zijn bedrijf Ter Lembeek de kosten te laten ophoesten voor zijn verzameling luxewagens. Volgens het parket werden daarvoor fictieve samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Ook verbouwingen aan privé-eigendommen zouden met vennootschapsgeld zijn betaald. Het derde luik, wat eigenlijk de kern vormt van de vermeende fraude in het Beaulieudossier, slaat op de familie Katchadourian. Via die Libanese zakenpartner zouden op grote schaal commissielonen voor fictieve prestaties zijn betaald. Langs een internationaal circuit van offshorebedrijven werd het geld witgewassen. Naast het fiscale luik is er ook nog het strafrechtelijke dossier. Behalve Mieke De Clerck (Beaulieu of America) wordt de hele familie gedagvaard. De Bijzondere Belastinginspectie eist 228,5 miljoen euro achterstallige belastingen van Beaulieu. Inclusief rente gaat het om 400 miljoen euro. Christophe Deroose reageert kalm. CHRISTOPHE DEROOSE (BIG). "U maakt een correcte analyse. Maar we zijn het moe om als criminelen afgeschilderd te worden in de pers. Die claims zijn tientallen jaren oud, stammen uit een ander tijdperk, uit een andere manier van zakendoen. De meeste mensen die vandaag in het management zitten, hebben daar niets mee te maken, weten soms niet eens waarover dat allemaal gaat. We hebben beslist binnen de raad van bestuur dat de groep haar eigen strategie zal volgen bij het oplossen van dat fiscale probleem, los van de eventuele familiale vervolgingen." DEROOSE ( snel). "Neen." DEROOSE. "We krijgen van onze adviseurs het signaal dat we als groep recht in onze schoenen staan. Dat de fiscale problematiek die destijds gecreëerd is, bestreden kan worden. Alleen, de fiscus heeft daar iets gecreëerd waarmee zij zelf niet meer vooruit noch achteruit kan. Toch zullen we proberen om onze visie op de feiten te geven en zo tot een oplossing te komen." DEROOSE. "Dat zal de toekomst uitwijzen."