Wat hebben de openbare omroep, postsovjetRusland, hiphop, moslimvrouwen, videogames, skaters en doe-het-zelfberoemdheden met elkaar gemeen? Ze vormen het onderzoeksveld van de groep Media, Beleid & Cultuur van het Antwerpse departement Communicatiewetenschappen. De onderzoekers willen met dit werk het dynamische en relevante karakter van hun onderzoek onderstrepen.
...

Wat hebben de openbare omroep, postsovjetRusland, hiphop, moslimvrouwen, videogames, skaters en doe-het-zelfberoemdheden met elkaar gemeen? Ze vormen het onderzoeksveld van de groep Media, Beleid & Cultuur van het Antwerpse departement Communicatiewetenschappen. De onderzoekers willen met dit werk het dynamische en relevante karakter van hun onderzoek onderstrepen. Het is niet helemaal duidelijk wie de groep communicatieweten-schappers wil bereiken. Interesse voor de media is een noodzakelijke voorwaarde, maar niet voldoende om het boek te appreciëren. Het ontsnapt niet genoeg aan de val waarvan redacteur Hilde Van den Bulck zich in het voorwoord wel bewust lijkt. Een te academische schrijfstijl met theoretische kaders en grote begrippen. Zo is er een hoofdstuk met de titel 'De identiteit van de openbare omroep in het digitale tijdperk. Een stakeholder analyse'. Of 'De globalisering van hiphop. Vlaamse hiphopartiesten over authenticiteit'. Maar er is ook het meer bevattelijke thema: 'Eigen fictie eerst? De receptie van Vlaamse tv-fictie en culturele identiteit'. Maar dat wil niet zeggen dat het boek geen waarde kan hebben voor het grote publiek. Heel wat artikels hebben immers actuele relevantie. Wie wil wat bij een nieuw omroepdecreet? De stakeholder-analyse van Van den Bulck brengt niet alleen de doelstellingen van de verschillende spelers in kaart, maar ook hun argumenten. In het debat over geweld in videogames is het belangrijk om te weten hoe gebruikers er zelf mee omgaan - hier biedt Steven Malliet onverwachte perspectieven. Hoe worden moslimvrouwen voorgesteld in de media? Deborah Broos heeft met hen gepraat. Er was ook al heel wat te doen over voorstellingen van het communautaire debat in de Vlaamse en Franstalige media. Hoe de vork hier in de steel zit, beschrijft politoloog Dave Sinardet met zijn analyse van politieke debatprogramma's. Jammer is dat zijn vrij academische analyse moeilijk toegankelijk is voor iemand zonder diploma sociale wetenschappen op zak. In totaal zijn negen artikels in het boek opgenomen. Media/Cultuur/Identiteit verdient lof als poging om communicatiewetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor het grote publiek. Sommige artikels slagen daar ook in. Toekomstige initiatieven in dezelfde richting zouden er gebaat mee zijn om nog iets meer uit het academische keurslijf te breken. (T) HILDE VAN DEN BULCK EN ALEXANDER DHOEST. MEDIA CULTUUR IDENTITEIT, ACADEMIA PRESS, 152 BLZ, 18 EURO. Yannis Tenret