Deinzenaar Jan Deprest (40) is zijn enthousiaste zelf als hij de stand van zaken opmaakt van zijn eerste werkjaar als voorzitter van Fedict, de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie.
...

Deinzenaar Jan Deprest (40) is zijn enthousiaste zelf als hij de stand van zaken opmaakt van zijn eerste werkjaar als voorzitter van Fedict, de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie. Dat de minister voor Ambtenarenzaken Marie Arena (PS) weinige uren voordien heeft uitgehaald naar de Copernicus-hervorming en de lonen van de topambtenaren, kan zijn humeur niet bederven. "Ja, ik behoor tot die topambtenaren en het bedrag dat de kranten citeren, is correct ( nvdr - 182.000 euro per jaar)," bevestigt hij. Begin juni 2002 stapte de handelsingenieur ( Vlekho, Ufsia) van zijn post als gedelegeerd bestuurder bij Siemens Business Systems over naar de leiding van Fedict en daar heeft hij "absoluut geen spijt van". "Veel mensen hadden me bang gemaakt, maar dat is heel goed meegevallen." Procedures? Deprest: "Hier heet dat de Inspectie van Financiën of de minister van Begroting of de ministerraad; in de privé-sector zijn dat de chief financial officer, de auditor of de raad van bestuur." Het blijft trouwens een ICT-omgeving (informatica en communicatietechnologie), een terrein dat hij door zijn lange carrière bij Accenture, zijn eerste werkgever, zeer goed kent. Zijn goede humeur haalt de geboren West-Vlaming (Ardooie) ook uit resultaten. Jan Deprest begon bij Fedict nadat Frank Robben, bekend van de Sociale Kruispuntbank, de handdoek in de ring had gegooid. "Toen ik begon, waren we met zijn achten. Intussen zijn er meer dan dertig medewerkers." Er is veel werk verzet. Het federale communicatienetwerk Fedman draait probleemloos. De portaalsite van de overheid trekt 35.000 tot 40.000 unieke bezoekers per dag. De verkiezingssite scoorde op vier dagen 72 miljoen hits (= bekeken pagina's). Elf pilootgemeenten lanceerden de elektronische identiteitskaart. "Je ziet er al spontaan applicaties voor opduiken, dat is toch mooi." En dan is er natuurlijk Tax-on-Web. Zijn 57.000 elektronische belastingaangiftes een succes? "Zeker wel. Frankrijk had ongeveer 100.000 belastingaangiftes in het eerste jaar, met zes keer meer belastingbetalers, een hogere internetpenetratie en de ervaring van de minitel." Maar er was dus wel de mislukte start van de mediagenieke ondernemingsloketten. Deprest: "Met een back office ( nvdr - de eigenlijke gegevensverwerking) heb je geregeld problemen. Bij Tax-on-Web was dat controleerbaar. Bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen hebben we echt de boel moeten stilleggen en alles opnieuw moeten overdenken. De eerste nieuwe testresultaten zijn nu positief, maar ik ga me niet overhaasten." Raakt hij met de nieuwe regering niet verstrikt in een web van voogdijministers? "Ik werkte zeer graag voor minister Luc Van den Bossche, maar die had meer te doen dan Fedict. Vandaag rapporteer ik aan staatssecretaris PeterVanvelthoven - met JohanVandeLanotte als voogdijminister. Peter Vanvelthoven houdt zich uitsluitend bezig met de informatisering van de staat. Dat is een hele verbetering. Je kent je eigen luxe niet. Zijn kabinet, enfin, zijn celbeleidsvoorbereiding, zit trouwens in ons gebouw." Rustiger is zijn leven wel niet geworden. "Daar had mijn vrouw wat op gehoopt, maar het is nog drukker dan vroeger. Ik vertrek rond 6.30 uur en ben zelden voor 20 of 21 uur thuis."B.L."Veel mensen hadden me bang gemaakt, maar uiteindelijk is de overstap naar de overheidssector heel goed meegevallen."