"Het recht van vrouwen opheffen om te beslissen of en wanneer ze kinderen willen krijgen, zou zeer schadelijke gevolgen hebben voor de economie." Dat zei Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, tijdens een hoorzitting van het Congres op 10 mei. Dat was enkele dagen voor het uitlekken van een ontwerparrest van het Hooggerechtshof, dat suggereerde dat een meerderheid van de rechters van plan was Roe v. Wade ongedaan te maken. In die historische zaak uit 1973 werd abortus tot een grondwettelijk recht verklaard.
...

"Het recht van vrouwen opheffen om te beslissen of en wanneer ze kinderen willen krijgen, zou zeer schadelijke gevolgen hebben voor de economie." Dat zei Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, tijdens een hoorzitting van het Congres op 10 mei. Dat was enkele dagen voor het uitlekken van een ontwerparrest van het Hooggerechtshof, dat suggereerde dat een meerderheid van de rechters van plan was Roe v. Wade ongedaan te maken. In die historische zaak uit 1973 werd abortus tot een grondwettelijk recht verklaard. Een artikel uit American Economic Journal: Economic Policy bevestigt enkele van de angsten van Janet Yellen. Uit het artikel blijkt dat de financiële klappen voor vrouwen aan wie een abortus wordt geweigerd, groot en hardnekkig zijn. De onderzoekers gebruikten gegevens van het Turnaway-onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van San Francisco, waarbij bijna 1.000 vrouwen betrokken waren die tussen 2008 en 2010 in dertig klinieken in heel Amerika een abortus wilden laten uitvoeren. De studie vergeleek de lotgevallen van degenen die een abortus onder de zwangerschapsgrens ondergingen met degenen die net te ver waren om hun zwangerschap te beëindigen. De auteurs creëerden een index voor de financiële problemen, die verschillende tekenen van delinquentie, zoals het te laat betalen van rekeningen, in één enkele maatstaf combineerden. Vrouwen aan wie een abortus werd geweigerd, zagen een grote toename in financiële nood in de twee jaar na de geboorte. Het effect daalde daarna licht, maar hield nog jaren aan. Vrouwen die een abortus kregen, ondervonden dat niet. Degenen die gedwongen waren een kind te baren, hadden meer kans om schulden te maken, failliet te gaan en uit huis te worden gezet. Het risico op wanbetalingen bleef hoog gedurende ten minste zes jaar na de geboorte. De auteurs speculeren dat de effecten ook na de onderzochte periode kunnen blijven voortduren. Het uitdragen van een zwangerschap betekent medische kosten, verlof (in een land waar betaald zwangerschapsverlof niet verplicht is) en gederfde inkomsten, bovenop de kosten van de opvoeding. Veel vrouwen die een abortus willen, leven al onder de armoedegrens. Laura Wheery van de New York University, een van de auteurs van de studie, zegt dat als Roe v. Wade wordt vernietigd, Amerikanen "moeten verwachten dat meer vrouwen in financiële nood zullen komen". De toegang tot abortus wordt nu al beperkt. Vorig jaar verbood Texas abortus na zes weken zwangerschap. Oklahoma is nog verder gegaan. Op 25 mei ondertekende de gouverneur van de staat een van de strengste abortuswetten van Amerika, waarbij bijna alle abortussen vanaf de conceptie worden verboden. Als Roe v. Wade wordt teruggedraaid, zullen zeker dertien staten trigger laws invoeren om de toegang tot de procedure te beperken. Het Guttmacher Institute, een pro-choice onderzoeksgroep, schat dat meer dan de helft van de staten abortus zal verbieden als het precedent wordt geschrapt.