Alain Deneef, de beheerder van het fonds Thematic Sicav World Equities bij Bank Degroof, is vrij optimistisch over de evolutie van de aandelenmarkten, maar hij blijft met beide voeten op de grond staan. "De beursrally kan alleen doorzetten als de wereldeconomie bewijst dat ze kan groeien zonder de hulp van de centrale banken. Maar dat is niet ondenkbaar."
...

Alain Deneef, de beheerder van het fonds Thematic Sicav World Equities bij Bank Degroof, is vrij optimistisch over de evolutie van de aandelenmarkten, maar hij blijft met beide voeten op de grond staan. "De beursrally kan alleen doorzetten als de wereldeconomie bewijst dat ze kan groeien zonder de hulp van de centrale banken. Maar dat is niet ondenkbaar." De portefeuille van het themafonds van Deneef berust op vijf centrale thema's: energie, grondstoffen, voeding, de consumptie in de opkomende landen en vergrijzing en gezondheid. "Die vijf thema's zijn alomtegenwoordig in ons fonds. Op dit moment draait het rendement rond 5 procent (van 15 januari tot 21 mei, nvdr.), wat lang niet slecht is. Op lange termijn zullen die thema's nog winstgevender worden, daar zijn we van overtuigd. De cyclische sectoren hebben hun potentieel nog lang niet uitgeput", zegt Deneef. ALAIN DENEEF. "De beurzen doen het de laatste tijd heel goed. Maar die hausse is mogelijk geen lang leven beschoren. De stijging is hoofdzakelijk te danken aan de gulheid van de centrale banken. Ze berust niet op solide fundamenten en een duurzame economische groei. Het is treffend dat de sectoren die het gevoeligst zijn voor de gezondheid van de wereldwijde economie -- zoals de mijnbouw- en de energiebedrijven -- de rol moeten lossen. De markt vreesde vooral voor inflatie, maar nu is ze veeleer beducht voor deflatie. De rente staat op haar laagste niveau en de groei is nog altijd afwezig. De terugval van de goudkoers weerspiegelt de mentaliteitsverandering op de markten. De beleggers geloven niet langer dat een soepel monetair beleid de inflatie in de hoogte zal jagen." DENEEF. "Voordat de aandelenmarkten zich duurzaam herstellen en de cyclische sectoren hun achterstand inhalen, moet de economische groei heropleven. Tastbare tekenen van een relance van de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten en een stijging van het consumentenvertrouwen zouden de markten een duwtje in de rug geven. "Ook het agressieve monetaire beleid van Japan kan betere tijden inluiden. Dat Japan de markten overspoelt met liquiditeiten, is geen oplossing voor de structurele problemen van het land -- zoals de torenhoge schulden en de vergrijzing van de bevolking -- maar het ondersteunt wel tijdelijk de Japanse economie. Dat blaast de Amerikaanse en in zekere mate ook de Chinese economie nieuw leven in. Maar Europa -- en vooral Duitsland -- is niet gebaat bij het beleid van Japan. De Europese exportbedrijven moeten concurreren met de Japanse industrie, die nu veel sterker staat door de zwakke yen." DENEEF. "De mijnbouwsector heeft moeilijke maanden achter de rug. De koersen van de mijnbouwbedrijven zijn zwaar afgestraft. Hun korting tegenover de prijzen van edelmetalen is onterecht, zelfs al zijn de productiekosten gestegen. Wellicht gaat dus op korte termijn een inhaalbeweging op gang komen. Het ziet ernaar uit dat deze sector op lange termijn nog moeilijke momenten zal beleven, omdat de voorraden groot blijven en de supercyclus die we de jongste tien jaar hebben gekend voorgoed voorbij is. "China was de voorbije jaren een verslinder van mijnbouwproducten, maar dat zal in de toekomst veranderen. De waanzinnige groei van dat land behoort tot het verleden. We verwachten een evolutie naar een groei die stoelt op interne consumptie. Bovendien heeft het land zijn eigen mijnbouwaanbod ontwikkeld, wat de vraag op de internationale mijnbouwmarkt zal temperen." DENEEF. "Olie heeft nog enkele mooie decennia voor de boeg, en schaliegas zal olie zeker niet vervangen. Integendeel zelfs, want die twee energiebronnen vullen elkaar mooi aan. De ontdekking van schaliegas is goed nieuws voor de energiemarkt, die onder hoogspanning stond door de toenemende schaarste van gemakkelijk ontginbare olie. China wil zijn bruto binnenlands product verdubbelen tegen 2020. Dat zal de vraag naar fossiele energie ongetwijfeld doen stijgen. "De olieprijs zal waarschijnlijk niet pieken tot 300 à 400 dollar, zoals sommigen hebben voorspeld. Maar rond 100 dollar heeft de olieprijs een evenwicht gevonden. De consument kan dat nog betalen en de oliebedrijven kunnen hun productiekosten ermee dekken. Het is zelfs nog interessant om op zoek te gaan naar alternatieve energiebronnen. Grosso modo hebben de grondstoffenprijzen hun evenwicht bereikt. Op korte en middellange termijn zijn schommelingen van 10 procent nog mogelijk, maar daar zou het bij moeten blijven." DENEEF. "Wij denken dat de echte defensieve waarden nog altijd aantrekkelijk zijn. Vooral de farmaceutische waarden kunnen ons bekoren. Ze beschikken over zichtbare cashflows, hun dividenden zijn aantrekkelijk en ze blijven redelijk gewaardeerd. Elk jaar groeit het aantal senioren wereldwijd met 2,5 procent. De farmaceutische bedrijven kunnen optimaal profiteren van die fundamentele tendens. We staan vooral positief tegenover farmabedrijven die actief zijn op nichemarkten met hoge winstmarges. Enkele voorbeelden zijn Novo Nordisk, veruit de meest dominante speler in het segment van diabetesbehandelingen, en Novartis, dat een stevige positie heeft op de markt van de generische geneesmiddelen. Ook de rusthuisuitbater Orpea heeft sterke troeven." DENEEF. "Voor geduldige beleggers die kunnen leven met een zekere graad van volatiliteit, zijn de aandelenmarkten nog altijd een goede keuze. De bedrijven hebben bewezen dat ze zich kunnen aanpassen, en dat ze zowel in goede als in slechte jaren winst kunnen maken. Maar uiteraard moeten beleggers de juiste keuzes maken en de groei zoeken waar die te vinden is." Thematic Sicav World Equities Isin-code: LU0842940396 KARINE HUET"De beursrally kan alleen doorzetten als de wereldeconomie bewijst dat ze kan groeien zonder de hulp van de centrale banken"