Vorige week organiseerde JP Morgan Asset Management in Londen zijn grote jaarlijkse conferentie. Ter gelegenheid daarvan reisden alle strategen af naar de Britse hoofdstad, om er over hun verwachtingen voor de komende maanden te praten.
...

Vorige week organiseerde JP Morgan Asset Management in Londen zijn grote jaarlijkse conferentie. Ter gelegenheid daarvan reisden alle strategen af naar de Britse hoofdstad, om er over hun verwachtingen voor de komende maanden te praten. De strategen stelden vast dat het beleid van de centrale banken steeds verder uiteenloopt. "Aan de ene kant zijn er de Verenigde Staten, waar de economie versnelt. We verwachten dat de Federal Reserve daar vanaf volgend jaar de rente optrekt", zegt Stephanie Flanders, chief market strategist voor het Verenigd Koninkrijk en Europa. "Aan de andere kant is er de Europese economie, die de afgelopen zomer stagneerde. De Europese Centrale Bank zal alles in het werk blijven stellen om de lage inflatie te bestrijden." "Die divergentie zal de komende maanden een van de belangrijkste thema's op de financiële markten zijn. Het zal ons optimistische scenario voor de dollar ten opzichte van de euro ondersteunen. Ook het historisch lage niveau van de Europese obligatierente zal aanhouden." De Europese economie moet kunnen profiteren van een beleid dat minder gericht is op besparingen. "Maar die inspanningen zijn niet overal even groot geweest", zegt Flanders. "Bepaalde landen hebben nog een lange weg af te leggen, temeer omdat nog geen enkel Europees land zijn schulden al heeft kunnen terugdringen." Andrew Goldberg, global market strategist, sprak over het risico op een correctie op de beursmarkten. "In de helft van de gevallen ontstaat een baissemarkt op een moment dat de waarderingen niet te hoog zijn. Recessies, externe schokken of renteverhogingen van centrale banken veroorzaken baisses. Het is dus niet omdat de waarderingen hoog zijn dat we moeten vrezen voor een correctie." "Sinds begin jaren tachtig hebben we elk jaar een correctie gehad, die bijna altijd meer dan 10 procent bedroeg. Maar in 75 procent van de gevallen vielen de prestaties over het hele jaar toch nog positief uit", aldus Goldberg. "Dat soort baissefase is normaal op de beurzen. Het kan geen excuus zijn om niet in aandelen te beleggen." Voor de Amerikaanse markten verwacht JP Morgan Asset Management een normalisatie van de koersstijgingen van 7 à 9 procent per jaar, in lijn met de groei van de resultaten. "Het is mogelijk dat de waardering van de Amerikaanse markt niet meer stijgt en dat de marges stabiliseren op een hoog niveau. Toch kan de haussecyclus voor Amerikaanse aandelen nog enkele jaren aanhouden", zegt Paul Quinsee, chief investment officer voor Amerikaanse aandelen. "De verhoging van de obligatierente zal in eerste instantie geen obstakel vormen voor de verdere stijging van de koersen. Pas als de rente uitstijgt boven 5 procent, beginnen aandelen eronder te lijden." Quinsee wijst er ook op dat de investeringen sinds begin dit jaar sterk in de hoogte zijn gegaan, terwijl er meer is uitgekeerd aan de aandeelhouders. Ook fusies en overnames blijven de koersen ondersteunen. "Dat bedrijven liquiditeiten gebruiken of zelfs schulden aangaan om een concurrent over te nemen, wordt vandaag beloond met goede koersprestaties." "Amerikaanse bedrijven profiteerden de afgelopen jaren het meest van de globalisering. Onze voorkeur gaat momenteel uit naar sectoren die gevoelig zijn voor de economische groei, zoals autoconstructeurs, luchtvaartmaatschappijen en fabrikanten van halfgeleiders." Ook voor Europese aandelen ogen de vooruitzichten gunstig voor de komende jaren, denken de strategen van JP Morgan. Michael Barakos, chief investment officer voor Europese aandelen, verwacht een totaalrendement van 10 procent per jaar in de komende vijf jaar (koersstijging plus dividend). "De Europese markten zijn nog relatief goedkoop, al naderen ze stilaan hun normale niveau. Beleggen in Europa betekent niet dat je de Europese groei moet kopen. Het verleden heeft al aangetoond dat economische groei niet noodzakelijk leidt tot goede prestaties op de beurs." Bovendien stelt hij dat de Europese bedrijven financieel zelden zo gezond waren. Eén op de drie ondernemingen heeft nettocash op haar balans. Hij verwacht ook dat de euro nog verder verzwakt tegenover de dollar. "Dat zal de komende maanden positief werken. Bedrijven kunnen niet langer het excuus van de sterke euro inroepen om uit te leggen waarom hun winst niet meegroeit met hun omzet." Voor de opkomende markten onderstrepen de strategen dat de groei is gestabiliseerd en dat de obligatierente is gedaald. Tegelijk zijn er in de meeste grote landen verkiezingen geweest, waardoor de onzekerheid afneemt. "Aandelen uit de opkomende landen zijn de jongste maanden sterk gestegen. Het is nog niet zeker dat ze die prestatie op lange termijn kunnen volhouden", zegt Andrew Goldberg. "Maar als je wacht tot alle lichten op groen springen, riskeer je het grootste deel van de stijging mis te lopen." "De groeilanden vormen niet langer een samenhangend geheel", zegt Luke Richdale, client portfolio manager voor aandelen uit de opkomende markten. "De meeste van die landen hebben dit jaar een goed rendement gehaald, na enkele moeilijke jaren. De Aziatische bedrijven hebben hun uitgaven niet even drastisch teruggeschroefd als de ontwikkelde landen. Dat weegt op hun marges. Wij rekenen op een herstel van de winstdynamiek voor het derde kwartaal. De waarderingen zijn even laag als in 2003, net voordat de opkomende markten belandden in een haussetrend die meerdere jaren heeft aangehouden." De specialisten van JP Morgan AM stellen ook dat Rusland momenteel de meest aantrekkelijk gewaardeerde markt is. "Natuurlijk is er een groot politiek risico op dit moment. Maar we denken dat de markten vanaf een bepaald moment verder zullen kijken dan de crisis." Voor Brazilië onderstreept Luke Richdale dat er structurele maatregelen moeten worden getroffen opdat de markt er zich kan herstellen. "Iedereen weet welke hervormingen noodzakelijk zijn in dat land. Het zou een aangename verrassing zijn als de winnaar van de verkiezingen van die hervormingen een prioriteit maakt." Hij wijst erop dat die hervormingen in China al zijn doorgevoerd en dat de problemen van het financiële systeem al in de koersen zitten verrekend.FRÉDÉRIC DINEUR"Het is niet omdat de waardering van aandelen hoog is, dat we moeten vrezen voor een correctie"